Ik geloof... dat Jezus alles volbracht

 

"Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." (Johannes 19:30)

 

Het zijn misschien wel de meest bekende woorden van Jezus. Zelfs een minister gebruikte Zijn woorden toen ze een wetvoorstel rond euthanasie door de Tweede Kamer kreeg. Dat is bizar dat zo de woorden van Jezus aan zoiets worden gekoppeld. Maar tegelijk, zijn het ook voor ons misschien wel uitgeholde woorden geworden. Woorden die we kennen, maar waarvan we soms maar half beseffen wat ze betekenen. Het is volbracht, maar wat is er dan volbracht?

Als je niet uitkijkt lees je deze woorden in het geheel van de laatste uren van Jezus. Of eigenlijk lees je de woorden misschien wel als woorden van opluchting, zo van: het is klaar. Alsof Jezus zegt: "Ik ben er, gelukkig." Wat is er eigenlijk volbracht als Jezus dit uitspreekt? Het gaat hier niet alleen over het feit dat Jezus is gestorven voor jou en mij. Zeker, dat hoort er helemaal bij, op dit moment is de verzoening tussen de Vader en ons tot stand gebracht. Maar als het daarbij blijft, heeft Jezus wel heel veel meer geleden wat daarvoor niet nodig was.

 

Uiteindelijk betekenen deze woorden veel meer dan alles het betalen van onze zonden. Het is helemaal goed als je dit benoemd, maar is dat alles waar Jezus Zijn bloed voor gaf? Jezus heeft meer volbracht dan dat. Hij heeft genezing voor onze ziekten vrijgezet, door Zijn bloed. Zijn striemen, brengen ons genezing. Alle aanklachten tijdens Zijn proces hebben er voor gezorgd dat de woorden uit Romeinen 8:1 waar zijn: "Er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn." Jezus overwon de aanklager, satan. Jezus is één geworden met de gebrokenheid van de wereld waarin wij leven, zodat Hij de gebrokenheid daardoor weer kon herstellen. Het gevolg van onze zondeval is dat de wereld gebroken is, maar Jezus zet de weg open naar het herstel van alle dingen.

 

Uiteindelijk volbrengt Jezus de weg naar het Vaderhart van God. Wij hebben weer toegang tot de Vader, maar de Vader heeft weer toegang tot ons. En dat laatste is zeker zo belangrijk als het eerste. Wij kunnen weer bij God komen door het geloof in het volbrachte werk van Jezus, maar de Vader kan Zijn volmaaktheid, Zijn glorie, Zijn glans en volmaakte plan, weer aan ons kwijt. Want ook dat kanaal was droog komen te staan. God kon onze gebrokenheid niet meer herstellen, maar toen Jezus uitriep dat het volbracht was, kon God weer beginnen aan het herstel van alle dingen. 

 

We zijn niet alleen op weg naar Huis, maar God is ook op weg naar Zijn volmaakte plan, waarvoor de deur weer is opengezet door Jezus Zelf. De deur waardoor God Zijn Koninkrijk op aarde kan bouwen. Nu al als begin in de tussentijd waarin wij leven, maar straks kan Hij ons een volmaakte aarde en hemel schenken. En in deze tijd is er niets meer hopeloos, omdat door Jezus, God ons nu al alle dingen kan schenken. Het is volbracht, is meer dan verzoening alleen, het is volbracht, zodat God Zijn masterplan tot volmaaktheid kan uitvoeren, met ons erbij door de verzoening.

 

Gebed: Jezus, ik besef vaak veel te weinig waar het bij Uw werk echt om ging. Veel te vaak ben ik met mijzelf bezig als onderwerp waarvoor U moest komen, maar uiteindelijk gaat Uw plan veel verder dan dat.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom