Ik geloof... dat Jezus alles volbracht

 

"Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." (Johannes 19:30)

 

Het zijn misschien wel de meest bekende woorden van Jezus. Zelfs een minister gebruikte Zijn woorden toen ze een wetvoorstel rond euthanasie door de Tweede Kamer kreeg. Dat is bizar dat zo de woorden van Jezus aan zoiets worden gekoppeld. Maar tegelijk, zijn het ook voor ons misschien wel uitgeholde woorden geworden. Woorden die we kennen, maar waarvan we soms maar half beseffen wat ze betekenen. Het is volbracht, maar wat is er dan volbracht?

Als je niet uitkijkt lees je deze woorden in het geheel van de laatste uren van Jezus. Of eigenlijk lees je de woorden misschien wel als woorden van opluchting, zo van: het is klaar. Alsof Jezus zegt: "Ik ben er, gelukkig." Wat is er eigenlijk volbracht als Jezus dit uitspreekt? Het gaat hier niet alleen over het feit dat Jezus is gestorven voor jou en mij. Zeker, dat hoort er helemaal bij, op dit moment is de verzoening tussen de Vader en ons tot stand gebracht. Maar als het daarbij blijft, heeft Jezus wel heel veel meer geleden wat daarvoor niet nodig was.

 

Uiteindelijk betekenen deze woorden veel meer dan alles het betalen van onze zonden. Het is helemaal goed als je dit benoemd, maar is dat alles waar Jezus Zijn bloed voor gaf? Jezus heeft meer volbracht dan dat. Hij heeft genezing voor onze ziekten vrijgezet, door Zijn bloed. Zijn striemen, brengen ons genezing. Alle aanklachten tijdens Zijn proces hebben er voor gezorgd dat de woorden uit Romeinen 8:1 waar zijn: "Er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn." Jezus overwon de aanklager, satan. Jezus is één geworden met de gebrokenheid van de wereld waarin wij leven, zodat Hij de gebrokenheid daardoor weer kon herstellen. Het gevolg van onze zondeval is dat de wereld gebroken is, maar Jezus zet de weg open naar het herstel van alle dingen.

 

Uiteindelijk volbrengt Jezus de weg naar het Vaderhart van God. Wij hebben weer toegang tot de Vader, maar de Vader heeft weer toegang tot ons. En dat laatste is zeker zo belangrijk als het eerste. Wij kunnen weer bij God komen door het geloof in het volbrachte werk van Jezus, maar de Vader kan Zijn volmaaktheid, Zijn glorie, Zijn glans en volmaakte plan, weer aan ons kwijt. Want ook dat kanaal was droog komen te staan. God kon onze gebrokenheid niet meer herstellen, maar toen Jezus uitriep dat het volbracht was, kon God weer beginnen aan het herstel van alle dingen. 

 

We zijn niet alleen op weg naar Huis, maar God is ook op weg naar Zijn volmaakte plan, waarvoor de deur weer is opengezet door Jezus Zelf. De deur waardoor God Zijn Koninkrijk op aarde kan bouwen. Nu al als begin in de tussentijd waarin wij leven, maar straks kan Hij ons een volmaakte aarde en hemel schenken. En in deze tijd is er niets meer hopeloos, omdat door Jezus, God ons nu al alle dingen kan schenken. Het is volbracht, is meer dan verzoening alleen, het is volbracht, zodat God Zijn masterplan tot volmaaktheid kan uitvoeren, met ons erbij door de verzoening.

 

Gebed: Jezus, ik besef vaak veel te weinig waar het bij Uw werk echt om ging. Veel te vaak ben ik met mijzelf bezig als onderwerp waarvoor U moest komen, maar uiteindelijk gaat Uw plan veel verder dan dat.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom