Ik geloof... in Jezus die mijn pijn kent en elk herstel verdiende

 

"Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde." (Hebreeën 4:15)

 

Jezus is gekomen als Koning en is de Redder van de wereld. Toch zou ik graag nog iets benoemen wat niet bij Zijn Koningschap hoort op zichzelf. Maar juist iets dat zo bemoedigend is voor ons nu. Tegelijk is het ook wel weer zo dat Jezus dit onderdeel ook moest doorleven, omdat Hij ook daarin onze gebrokenheid kon herstellen. We zeggen meestal dat Jezus kwam om onze zonden te verzoenen en dat is waar, maar Jezus kwam ook om onze gebrokenheid te herstellen. En of Jezus laat daar nu al iets van zien, of Jezus doet dat door je leven heen en anders zal Hij het straks volmaakt schenken.

 

Jezus kwam om ons leven te leven. In alles is Jezus op dezelfde manier verzocht geweest zoals wij. Alles wat wij meemaken, heeft ook Jezus meegemaakt. Onze ziekten, onze aanvechtingen, onze strijd, onze moeite, ons leven, maar ook uiteindelijk onze dood. Jezus weet als geen ander hoe het is om mens te zijn. Hij heeft alles meegemaakt. Daarmee kun je niet alleen spreken van Jezus als Redder en als Lam, als Offer voor onze zonden, maar ook als Hem, Die als wij bij Hem aankomen met waar wij doorheen gaan, ook volkomen als mens weet hoe het voelt. Jezus weet wat het is om een vriend aan de dood te verliezen, maar Jezus weet ook wat het is als vrienden je in de steek laten. Vrienden die beloofden om altijd trouw te blijven, maar uiteindelijk verdwenen ze uit het zicht en lieten ze Jezus achter.

 

Hoe dan ook, Jezus kent je moeite en je pijn, je verdriet en je strijd. Jezus zal ook nooit meewarig naar je kijken en net doen alsof jij je aanstelt. Hij weet dat dit de realiteit is en Hij weet hoe het voelt. En tegelijk is al dat lijden ook het gevolg van onze verkeerde keuzes en daarom heeft Jezus er voor gekozen om door dit lijden heen te gaan. Want door zo alles van ons leven door te maken, kon Hij de gebrokenheid op deze maneir herstellen. Jezus ging niet alleen aan het kruis, als Zijn lijdensweg, maar heel Jezus leven was lijden aan de gevolgen van de zonde en de gebrokenheid. Ik krijg er altijd een beetje kriebels van als er mensen zijn die de geloofsbelijdenis uitspreken zonder nadenken en dan zeggen: "Die geleden heeft onder Pontius Pilatus." Het is een halve waarheid, de hele waarheid is dat Jezus uit de hemel gekomen is om te lijden. En daarnaast is Hij onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven. Maar het lijden had betrekking op Zijn hele leven. 

 

Hij kan medelijden hebben met onze ellende, maar Hij heeft door de ellende heen, totaal herstel vrijgezet en verdiend. En daarom is Hij Koning Die werkelijk in elke situatie van ons kan ingrijpen. Straks zal Hij dat volmaakt doen, maar ook nu kan Hij met Zijn wondermacht ingrijpen in elke situatie. Hij heeft immers het complete herstel van alle dingen al verdiend.

 

Gebed: Jezus, ik vertrouw in alles op U, in al mijn situaties hebt U het herstel in Uw hand, maar ook in mijn lijden, kent U mijn pijn. Ik ben veilig en geborgen bij U.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom