Ik geloof... in Jezus die mijn pijn kent en elk herstel verdiende

 

"Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde." (Hebreeën 4:15)

 

Jezus is gekomen als Koning en is de Redder van de wereld. Toch zou ik graag nog iets benoemen wat niet bij Zijn Koningschap hoort op zichzelf. Maar juist iets dat zo bemoedigend is voor ons nu. Tegelijk is het ook wel weer zo dat Jezus dit onderdeel ook moest doorleven, omdat Hij ook daarin onze gebrokenheid kon herstellen. We zeggen meestal dat Jezus kwam om onze zonden te verzoenen en dat is waar, maar Jezus kwam ook om onze gebrokenheid te herstellen. En of Jezus laat daar nu al iets van zien, of Jezus doet dat door je leven heen en anders zal Hij het straks volmaakt schenken.

 

Jezus kwam om ons leven te leven. In alles is Jezus op dezelfde manier verzocht geweest zoals wij. Alles wat wij meemaken, heeft ook Jezus meegemaakt. Onze ziekten, onze aanvechtingen, onze strijd, onze moeite, ons leven, maar ook uiteindelijk onze dood. Jezus weet als geen ander hoe het is om mens te zijn. Hij heeft alles meegemaakt. Daarmee kun je niet alleen spreken van Jezus als Redder en als Lam, als Offer voor onze zonden, maar ook als Hem, Die als wij bij Hem aankomen met waar wij doorheen gaan, ook volkomen als mens weet hoe het voelt. Jezus weet wat het is om een vriend aan de dood te verliezen, maar Jezus weet ook wat het is als vrienden je in de steek laten. Vrienden die beloofden om altijd trouw te blijven, maar uiteindelijk verdwenen ze uit het zicht en lieten ze Jezus achter.

 

Hoe dan ook, Jezus kent je moeite en je pijn, je verdriet en je strijd. Jezus zal ook nooit meewarig naar je kijken en net doen alsof jij je aanstelt. Hij weet dat dit de realiteit is en Hij weet hoe het voelt. En tegelijk is al dat lijden ook het gevolg van onze verkeerde keuzes en daarom heeft Jezus er voor gekozen om door dit lijden heen te gaan. Want door zo alles van ons leven door te maken, kon Hij de gebrokenheid op deze maneir herstellen. Jezus ging niet alleen aan het kruis, als Zijn lijdensweg, maar heel Jezus leven was lijden aan de gevolgen van de zonde en de gebrokenheid. Ik krijg er altijd een beetje kriebels van als er mensen zijn die de geloofsbelijdenis uitspreken zonder nadenken en dan zeggen: "Die geleden heeft onder Pontius Pilatus." Het is een halve waarheid, de hele waarheid is dat Jezus uit de hemel gekomen is om te lijden. En daarnaast is Hij onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven. Maar het lijden had betrekking op Zijn hele leven. 

 

Hij kan medelijden hebben met onze ellende, maar Hij heeft door de ellende heen, totaal herstel vrijgezet en verdiend. En daarom is Hij Koning Die werkelijk in elke situatie van ons kan ingrijpen. Straks zal Hij dat volmaakt doen, maar ook nu kan Hij met Zijn wondermacht ingrijpen in elke situatie. Hij heeft immers het complete herstel van alle dingen al verdiend.

 

Gebed: Jezus, ik vertrouw in alles op U, in al mijn situaties hebt U het herstel in Uw hand, maar ook in mijn lijden, kent U mijn pijn. Ik ben veilig en geborgen bij U.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom