Ik geloof... in Jezus als Lam en Redder

 

"Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! Hij is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik." (Johannes 1:29b en 30)

 

Jezus is als Koning gekomen, daar was Hij voor bestemd. Maar wel een Koning Die veel verder ging voor Zijn volk dan welke andere koning op deze wereld dan ook. De koningen van deze wereld laten onderdanen in de oorlog ten ondergaan, maar Jezus heeft gekozen om Koning te zijn volgens het principe van Zijn Koninkrijk. En tegelijk vestigt Hij daarmee niet alleen Zijn Koninkrijk op aarde, maar neemt Hij ook nog een koninkrijk gevangen, dat van de dood! Maar dat kost Hem wel Zijn leven.

Je merkt, als je vanuit andere perspectieven benadert hoe Jezus op de aarde is gekomen, dan je dan ook op andere punten veel dieper gaat beseffen hoe groot Jezus als onze Koning is. Hij is voorop gegaan in de strijd, ging ten onder en overwon, zodat Hij werkelijk Koning is van het Hemelse Koninkrijk dat hier op aarde al vorm krijgt.

 

Je kunt je afvragen of Johannes de Doper dit al doorhad toen hij Jezus aanwees als het Lam van God. Die woorden van Johannes waren wel schokkend voor vele Joden. Deze woorden over het Lam van God verwijzen namelijk naar Jesaja 53 waar het over de Knecht van de HEER gaat. En de Joden in die tijd hadden zichzelf als de Knecht van de HEER ingevuld. Ze zagen in het Joodse volk uiteindelijk de overwinning van God in deze wereld zich aftekenen. Het was ook niet voor niets dat Abraham besneden was door God, want daarmee was het volk van God direct afgezonderd en was het duidelijk dat God met dat volk een bedoeling had. Maar de uitleg van Jesaja 53 klopte niet. Want daar gaat het over Jezus, de Messias, als de Knecht van de HEER.

 

Johannes de Doper begreep dit heel goed. Jezus kwam om de zonde van de wereld weg te dragen. Jezus kwam als het keerpunt in de tijd. Vanaf dit moment in de geschiedenis komt er ook een ommekeer in hoe God omging met overtredingen en zonden. Jezus is mijn en jouw Lam van God. Dat Lam verwees natuurlijk naar de verzoeningsoffers. Niemand beter dan het Joodse volk wist dit. Jezus, Die als Koning bestemd was, offert Zichzelf tegelijk ook als Lam voor God, zodat de verzoening werkelijk compleet is. Maar in Zijn offer van Zichzelf, blijft Hij ook God, die weer op zal staan uit de dood. En op dat moment leeft het Lam van God volmaakt als Koning. En dit geloof is uniek, nergens in de wereld is een geloof te vinden waar een plaatsvervangend offer voldoende is.

 

Jezus kwam als Lam om onze plaats in het gericht van God in te nemen. En dat is niet, zoals velen doen, om door dit te geloven een punt te zetten, dit is de komma in de tijd die het keerpunt zal zijn. Jezus lijden en sterven zet alles in het perspectief van het Koninkrijk dat is en dat komt. Het Lam, mijn Lam, mijn Redder, daar geloof ik in.

 

Gebed: Jezus, U bent mijn Lam, maar ook mijn Koning. En vanuit dit geloof in U en wat U deed, wil ik verder leven in Uw Koninkrijk en daarin U dienen met heel mijn hart en leven.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom