Ik geloof... in Jezus als Koning

 

"Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven." (Lukas 1:32)

 

Wij eindigen vaak met het Koningschap van Jezus. Dat is wat Jezus uiteindelijk heeft gekregen. En dat zou waar kunnen zijn, er zijn teksten genoeg die daarop wijzen. En toch geloof ik dat het begin van het leven van Jezus ons ook nog iets anders laat zien. Waarom is Jezus gekomen naar deze aarde? Ik geloof om ons te redden, dat zeker. Maar ik geloof dat Jezus vooral is gekomen om Zijn Koninkrijk te vestigen. En om dat te kunnen vestigen, moet je wel eerst Koning zijn. En uiteindelijk, hoe verder wij komen in ons geloof, hoe meer wij ook zullen zien dat het uiteindelijk niet alleen gaat om onze redding, maar dat iedereen die gered is, ook gelijk onderdaan is van het Koninkrijk van Jezus dat Hij is komen vestigen op aarde. Dan is het ineens, als we straks over het geloof in de kerk en over de gelovige hebben, niet vreemd meer dat wij, de Koninklijke kracht en autoriteit van Jezus dragen.

Jezus kwam naar deze aarde als onze Redder en Messias, maar juist ook als onze Koning. Hij kwam als de Koning in hoogst eigen persoon om de wereld die verloren lag, terug te winnen als Zijn Koninkrijk. Lees maar eens de woorden van de tekst van deze dag. Als Maria, van de engel Gabriël te horen krijgt dat ze zwanger zal worden, dan vertelt Gabriël er iets opmerkelijks bij. Nadat hij de naam van Jezus heeft genoemd zegt hij dat Jezus de Zoon van de Allerhoogste zal zijn. Hij is Zoon van God en daarmee eigenlijk ook al Koning. Maar daarnaast zegt Gabriël ook dat Jezus op de troon van Zijn vader David zal zitten. Hij is de Koningszoon van David. 

 

Koning wordt je niet door verdienste, maar koning wordt je op basis van afstamming. Onze koning in Nederland is geen koning geworden omdat hij dit verdiende, maar omdat hij ervoor bestemd was. Hij is koning geworden omdat hij er zelfs recht op had, op basis van afstamming. Zo is Jezus geboren met het recht om Koning te zijn in de hemel, want Hij is de Zoon van de Allerhoogste, en Hij is geboren met het recht om Koning te zijn op aarde, omdat Hij de Zoon van David is.

 

Jezus is dus bestemd, bedoeld, gezonden en gekomen om Koning te zijn en daarmee om Zijn Koninkrijk te vestigen. Vanaf dat Jezus is gekomen is er totaal iets veranderd. De Koning van de koningen is naar de aarde gekomen en vanaf dat moment zal er maar Één zijn met de absolute en niet te overwinnen macht en Zijn Naam is Jezus. Ik geloof in Jezus Die mijn Koning is en Die Koning is op aarde. En daarom geloof ik dat ik onder Zijn Koningschap in mijn leven zal dienen in Naam van Hem en in Zijn autoriteit. Want vanaf het moment dat Jezus naar de hemel is gegaan heeft Hij Zijn bediening op onze schouders gelegd. Wij zijn vanaf dat moment Zijn ambassadeurs op aarde geworden. Jezus kwam als Koning, dat geloof ik.

 

Gebed: Jezus, U bent mijn Koning en ik wil U dienen en Uw ambassadeur zijn op aarde.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom