Ik geloof... in Jezus als Koning

 

"Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven." (Lukas 1:32)

 

Wij eindigen vaak met het Koningschap van Jezus. Dat is wat Jezus uiteindelijk heeft gekregen. En dat zou waar kunnen zijn, er zijn teksten genoeg die daarop wijzen. En toch geloof ik dat het begin van het leven van Jezus ons ook nog iets anders laat zien. Waarom is Jezus gekomen naar deze aarde? Ik geloof om ons te redden, dat zeker. Maar ik geloof dat Jezus vooral is gekomen om Zijn Koninkrijk te vestigen. En om dat te kunnen vestigen, moet je wel eerst Koning zijn. En uiteindelijk, hoe verder wij komen in ons geloof, hoe meer wij ook zullen zien dat het uiteindelijk niet alleen gaat om onze redding, maar dat iedereen die gered is, ook gelijk onderdaan is van het Koninkrijk van Jezus dat Hij is komen vestigen op aarde. Dan is het ineens, als we straks over het geloof in de kerk en over de gelovige hebben, niet vreemd meer dat wij, de Koninklijke kracht en autoriteit van Jezus dragen.

Jezus kwam naar deze aarde als onze Redder en Messias, maar juist ook als onze Koning. Hij kwam als de Koning in hoogst eigen persoon om de wereld die verloren lag, terug te winnen als Zijn Koninkrijk. Lees maar eens de woorden van de tekst van deze dag. Als Maria, van de engel Gabriël te horen krijgt dat ze zwanger zal worden, dan vertelt Gabriël er iets opmerkelijks bij. Nadat hij de naam van Jezus heeft genoemd zegt hij dat Jezus de Zoon van de Allerhoogste zal zijn. Hij is Zoon van God en daarmee eigenlijk ook al Koning. Maar daarnaast zegt Gabriël ook dat Jezus op de troon van Zijn vader David zal zitten. Hij is de Koningszoon van David. 

 

Koning wordt je niet door verdienste, maar koning wordt je op basis van afstamming. Onze koning in Nederland is geen koning geworden omdat hij dit verdiende, maar omdat hij ervoor bestemd was. Hij is koning geworden omdat hij er zelfs recht op had, op basis van afstamming. Zo is Jezus geboren met het recht om Koning te zijn in de hemel, want Hij is de Zoon van de Allerhoogste, en Hij is geboren met het recht om Koning te zijn op aarde, omdat Hij de Zoon van David is.

 

Jezus is dus bestemd, bedoeld, gezonden en gekomen om Koning te zijn en daarmee om Zijn Koninkrijk te vestigen. Vanaf dat Jezus is gekomen is er totaal iets veranderd. De Koning van de koningen is naar de aarde gekomen en vanaf dat moment zal er maar Één zijn met de absolute en niet te overwinnen macht en Zijn Naam is Jezus. Ik geloof in Jezus Die mijn Koning is en Die Koning is op aarde. En daarom geloof ik dat ik onder Zijn Koningschap in mijn leven zal dienen in Naam van Hem en in Zijn autoriteit. Want vanaf het moment dat Jezus naar de hemel is gegaan heeft Hij Zijn bediening op onze schouders gelegd. Wij zijn vanaf dat moment Zijn ambassadeurs op aarde geworden. Jezus kwam als Koning, dat geloof ik.

 

Gebed: Jezus, U bent mijn Koning en ik wil U dienen en Uw ambassadeur zijn op aarde.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom