Ik geloof... in God als mens

 

"De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt: Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest." (Mattheüs 1:18)

 

Je kunt er van denken wat je wilt, maar ze was zwanger zonder dat er iets gebeurd was. Ooit hoorde ik serieus dit verhaal van iemand. Dat geloof je natuurlijk nooit. Maar de geschiedenis van de Redder van de wereld, begint wel zo. Nee, eigenlijk natuurlijk niet, want zoals God geen begin had, zo had Jezus ook geen begin. Dat hadden we de afgelopen dagen al wel begrepen. Maar de komst van God naar deze aarde is wel heel opmerkelijk. Het moment staat in Mattheüs niet beschreven, maar wel in Lukas. Er was een moment dat een engel tegen Maria kwam vertellen dat ze zwanger zou worden uit de Heilige Geest.

En juist dit punt in het Bijbelse geloof is een onbegrijpelijk en lastig punt. En het waarom lijkt in eerste instantie ook ver te zoeken. Moslims zijn zelfs verontwaardigd over ons geloof dat Jezus de Zoon van God is. Het kan volgens hen niet zo zijn dat God gemeenschap heeft gehad met Maria. En besef dat dit stukje van ons geloof een heel belangrijk stukje is in elk gesprek met een moslim. 

 

Het is in ieder geval heel duidelijk dat Maria geen kind bij zich draagt van Jozef. Jozef wil er zelfs vandoor gaan op het moment dat hij hoort dat Maria zwanger is. Toch is dit wel Gods manier om jouw en mijn Redder naar deze aarde te sturen. Het is Gods manier om Zelf mens te worden. En daar gebruikt Hij een vrouw voor die geen enkel aanzien had, maar misschien wel de belangrijkste vrouw van de wereldgeschiedenis wordt. Het was ook nodig dat God mens werd. Er was immers een volwaardig, volkomen mens nodig om de straf te dragen over de zonden. Maar die mens mocht geen zonden hebben, maar God vond er niet één. En daarom kwam Hij Zelf in Zijn Zoon.

 

Ik geloof dat het wonder nog groter is dan dit. Want Jezus kon niet zo maar een mens zijn zoals iedere baby ter wereld zou komen, want elk van onze kinderen is drager van het zondegen. Door de generaties heen is de zonde overgedragen en heeft ieder mens vergeving nodig. En Jezus doreg dat zondegen niet, waardoor Hij volkomen rechtvaardig de straf in onze plaats kon dragen. Jozef was niet Zijn vader, dus Jozef kon de zonde niet overgedragen hebben. Maar Maria dan? Het is maar de vraag of Jezus een eicel uit de maagd Maria heeft gebruikt om mens te worden. Ik geloof dat de Heilige Geest, Jezus totaal vanuit God heeft laten komen en in de baarmoeder van Maria heeft Hij het vlees en bloed van Maria aangenomen, maar wel als een volmaakt Kind, zonder DNA van Jozef en Maria, maar wel echt mens. 

 

Dit is Gods grote plan met ons. Hij zorgt voor een compleet scheppingswonder in Maria waarin Hij volkomen mens is geworden die ons helemaal kon bevrijden van zonde, duivel en dood! Sterker nog, door Jezus kan Gods Geest zelfs in ons wonen. En daardoor krijgt Gods plan uiteindelijk door ons heen vorm in deze wereld.

 

Gebed: HEER, hoe het allemaal is ontstaan in Maria begrijp ik nooit, maar U bent Zelf gekomen om ons te kunnen redden. Het lijkt allemaal zo bekend, maar ik wil nooit wennen aan deze wonderlijke geschiedenis waarin mijn redding ligt opgesloten.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom