Ik geloof... in God als mens

 

"De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt: Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest." (Mattheüs 1:18)

 

Je kunt er van denken wat je wilt, maar ze was zwanger zonder dat er iets gebeurd was. Ooit hoorde ik serieus dit verhaal van iemand. Dat geloof je natuurlijk nooit. Maar de geschiedenis van de Redder van de wereld, begint wel zo. Nee, eigenlijk natuurlijk niet, want zoals God geen begin had, zo had Jezus ook geen begin. Dat hadden we de afgelopen dagen al wel begrepen. Maar de komst van God naar deze aarde is wel heel opmerkelijk. Het moment staat in Mattheüs niet beschreven, maar wel in Lukas. Er was een moment dat een engel tegen Maria kwam vertellen dat ze zwanger zou worden uit de Heilige Geest.

En juist dit punt in het Bijbelse geloof is een onbegrijpelijk en lastig punt. En het waarom lijkt in eerste instantie ook ver te zoeken. Moslims zijn zelfs verontwaardigd over ons geloof dat Jezus de Zoon van God is. Het kan volgens hen niet zo zijn dat God gemeenschap heeft gehad met Maria. En besef dat dit stukje van ons geloof een heel belangrijk stukje is in elk gesprek met een moslim. 

 

Het is in ieder geval heel duidelijk dat Maria geen kind bij zich draagt van Jozef. Jozef wil er zelfs vandoor gaan op het moment dat hij hoort dat Maria zwanger is. Toch is dit wel Gods manier om jouw en mijn Redder naar deze aarde te sturen. Het is Gods manier om Zelf mens te worden. En daar gebruikt Hij een vrouw voor die geen enkel aanzien had, maar misschien wel de belangrijkste vrouw van de wereldgeschiedenis wordt. Het was ook nodig dat God mens werd. Er was immers een volwaardig, volkomen mens nodig om de straf te dragen over de zonden. Maar die mens mocht geen zonden hebben, maar God vond er niet één. En daarom kwam Hij Zelf in Zijn Zoon.

 

Ik geloof dat het wonder nog groter is dan dit. Want Jezus kon niet zo maar een mens zijn zoals iedere baby ter wereld zou komen, want elk van onze kinderen is drager van het zondegen. Door de generaties heen is de zonde overgedragen en heeft ieder mens vergeving nodig. En Jezus doreg dat zondegen niet, waardoor Hij volkomen rechtvaardig de straf in onze plaats kon dragen. Jozef was niet Zijn vader, dus Jozef kon de zonde niet overgedragen hebben. Maar Maria dan? Het is maar de vraag of Jezus een eicel uit de maagd Maria heeft gebruikt om mens te worden. Ik geloof dat de Heilige Geest, Jezus totaal vanuit God heeft laten komen en in de baarmoeder van Maria heeft Hij het vlees en bloed van Maria aangenomen, maar wel als een volmaakt Kind, zonder DNA van Jozef en Maria, maar wel echt mens. 

 

Dit is Gods grote plan met ons. Hij zorgt voor een compleet scheppingswonder in Maria waarin Hij volkomen mens is geworden die ons helemaal kon bevrijden van zonde, duivel en dood! Sterker nog, door Jezus kan Gods Geest zelfs in ons wonen. En daardoor krijgt Gods plan uiteindelijk door ons heen vorm in deze wereld.

 

Gebed: HEER, hoe het allemaal is ontstaan in Maria begrijp ik nooit, maar U bent Zelf gekomen om ons te kunnen redden. Het lijkt allemaal zo bekend, maar ik wil nooit wennen aan deze wonderlijke geschiedenis waarin mijn redding ligt opgesloten.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom