Ik geloof... in Gods genade

 

"En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen." (Genesis 3:15)

 

Voor velen zal deze tekst misschien wel één van de meest bekende teksten uit de Bijbel zijn. Deze tekst hebben velen heel vaak gehoord en daarom lijkt het bijna zo'n tekst waar je de reactie bij krijgt: 'dat weet ik toch wel?' En dat lijkt misschien wel zo. Maar in het kader van wat wij nu echt geloven is het goed om er toch nog even bij stil te staan. Het is overigens de eerste tekst waaruit blijkt dat satan niet alleen is gebleven. God spreekt in deze tekst tegen satan over het nageslacht van satan. Maar deze tekst laat ook nog iets anders zien.

 

 

Waar geloven we nu eigenlijk in als het gaat om wat wij hebben gedaan in Genesis 3? Wat geloven wij na Genesis 3? Want Wie is God, als je kijkt naar de situatie in Genesis 3? God heeft Zijn prachtige masterplan neergezet. Hij heeft met Zijn woorden een prachtige, volmaakte wereld gemaakt. Een paradijs waarvan wij niet kunnen bevatten wat dat is geweest. En terwijl God op de zevende dag op zijn gemak rust nam om te genieten van Zijn werk, maken wij in korte tijd een puinhoop van Gods prachtige wereld en wij kiezen tegen God en beginnen satan te volgen die er op uit was om God van Zijn troon te krijgen en wij gaan meedoen.

 

Wees eens eerlijk, als je over dit extreme gegeven gaat nadenken en jij bedenkt hoe jij zou reageren als je op Gods plaats zou staan, wat had er dan moeten gebeuren? Wees gewoon even eerlijk, laat gewoon even je karakter spreken. Ik zou het wel weten: Ik zou de hele wereld leegschudden en helemaal opnieuw beginnen. Ik zou gewoon niet met dit soort mensen opnieuw willen beginnen. Echt niet, de kans dat het een nog veel groter drama zou worden zou mij veel te groot zijn.

 

Maar wat doet God, wetend dat Zijn keus tot nog veel grotere ellende zal leiden, want de mens zal een gevallen mens blijven en dus zal hij uiteindelijk ook uit zichzelf nooit verbeteren. God kiest ervoor om geduldig te zijn met ons. Dat leek eerst een mooie titel voor deze overdenking, maar het woord 'geduld' schoot gewoon te kort. Dat is het wel, God is intens geduldig met mensen die het verknallen. Maar uiteindelijk is het veel meer dan geduld en geloof ik in Gods genade. Gods diepste wezen is dat Hij genadig is. Hij geeft een nieuwe kans, niemand die geboren zou worden is kansloos geboren. Geen enkel mens die in zonden geboren wordt hoeft in zijn zonden te sterven, want God geeft in Zijn genade een antwoord. En niemand hoeft ooit buiten Gods genade te vallen want God biedt Zijn genade aan alle mensen aan. God zegt: "Ik zal vijandschap teweegbrengen." God Die is, Die zal vijandschap, Die zal oorlog tot stand brengen tussen het leger van de duisternis en Hemzelf! En uiteindelijk zal de kop eraf gaan van het leger van satan. Met maar één doel: dat wij weer in een zuivere relatie met God zullen komen.

 

Gebed: HEER, ik geloof in Uw onbegrijpelijk, onvoorwaardelijke genade en geduld. U bent trouw aan wat U bent begonnen. U legt Uw genade in onze schoot en ik aanvaard Uw genade!

 

Als je elke dag deze overdenking in je mailbox wil ontvangen, meld je dan aan op www.eindeloosgelukkig.nl/aanmeldendagboek

 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom