Ik geloof... in Gods genade

 

"En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen." (Genesis 3:15)

 

Voor velen zal deze tekst misschien wel één van de meest bekende teksten uit de Bijbel zijn. Deze tekst hebben velen heel vaak gehoord en daarom lijkt het bijna zo'n tekst waar je de reactie bij krijgt: 'dat weet ik toch wel?' En dat lijkt misschien wel zo. Maar in het kader van wat wij nu echt geloven is het goed om er toch nog even bij stil te staan. Het is overigens de eerste tekst waaruit blijkt dat satan niet alleen is gebleven. God spreekt in deze tekst tegen satan over het nageslacht van satan. Maar deze tekst laat ook nog iets anders zien.

 

 

Waar geloven we nu eigenlijk in als het gaat om wat wij hebben gedaan in Genesis 3? Wat geloven wij na Genesis 3? Want Wie is God, als je kijkt naar de situatie in Genesis 3? God heeft Zijn prachtige masterplan neergezet. Hij heeft met Zijn woorden een prachtige, volmaakte wereld gemaakt. Een paradijs waarvan wij niet kunnen bevatten wat dat is geweest. En terwijl God op de zevende dag op zijn gemak rust nam om te genieten van Zijn werk, maken wij in korte tijd een puinhoop van Gods prachtige wereld en wij kiezen tegen God en beginnen satan te volgen die er op uit was om God van Zijn troon te krijgen en wij gaan meedoen.

 

Wees eens eerlijk, als je over dit extreme gegeven gaat nadenken en jij bedenkt hoe jij zou reageren als je op Gods plaats zou staan, wat had er dan moeten gebeuren? Wees gewoon even eerlijk, laat gewoon even je karakter spreken. Ik zou het wel weten: Ik zou de hele wereld leegschudden en helemaal opnieuw beginnen. Ik zou gewoon niet met dit soort mensen opnieuw willen beginnen. Echt niet, de kans dat het een nog veel groter drama zou worden zou mij veel te groot zijn.

 

Maar wat doet God, wetend dat Zijn keus tot nog veel grotere ellende zal leiden, want de mens zal een gevallen mens blijven en dus zal hij uiteindelijk ook uit zichzelf nooit verbeteren. God kiest ervoor om geduldig te zijn met ons. Dat leek eerst een mooie titel voor deze overdenking, maar het woord 'geduld' schoot gewoon te kort. Dat is het wel, God is intens geduldig met mensen die het verknallen. Maar uiteindelijk is het veel meer dan geduld en geloof ik in Gods genade. Gods diepste wezen is dat Hij genadig is. Hij geeft een nieuwe kans, niemand die geboren zou worden is kansloos geboren. Geen enkel mens die in zonden geboren wordt hoeft in zijn zonden te sterven, want God geeft in Zijn genade een antwoord. En niemand hoeft ooit buiten Gods genade te vallen want God biedt Zijn genade aan alle mensen aan. God zegt: "Ik zal vijandschap teweegbrengen." God Die is, Die zal vijandschap, Die zal oorlog tot stand brengen tussen het leger van de duisternis en Hemzelf! En uiteindelijk zal de kop eraf gaan van het leger van satan. Met maar één doel: dat wij weer in een zuivere relatie met God zullen komen.

 

Gebed: HEER, ik geloof in Uw onbegrijpelijk, onvoorwaardelijke genade en geduld. U bent trouw aan wat U bent begonnen. U legt Uw genade in onze schoot en ik aanvaard Uw genade!

 

Als je elke dag deze overdenking in je mailbox wil ontvangen, meld je dan aan op www.eindeloosgelukkig.nl/aanmeldendagboek

 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom