Ik geloof...

 

"... en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15b)

 

Het lijkt een open deur, maar is het misschien veel minder dan dat je zou denken. En natuurlijk kunnen wij vertellen hoe het zit met Jezus en hoe de wereld is ontstaan en toch, toch is de vraag wat je gelooft, minder een open deur dan je zou denken. En het is ook goed om er een poosje bewust mee bezig te zijn wat we geloven. Vroeger moest ik op catechisatie de Heidelberger Catechismus uit mijn hoofd leren, want als je die kende, wist je wat er in de Bijbel stond. Ten dele is dit natuurlijk wel waar, maar dan gaat het vooral om hoe je gered wordt, maar is dat dan het enige wat we geloven? Is geloven beperkt tot het weten dat jij gered bent? Of geloven wij meer?

 

 

Wat vertel jij op het station als je op de trein moet wachten en iemand vraagt wat jij eigenlijk gelooft? Stel je voor dat er gewoon iemand op je pad komt, totaal onderverwachts, die aan jou vraagt naar je geloof. Wat zou jij in de eerste drie minuten zeggen? En wat zou je het uur zeggen dat volgt? Ik kan je garanderen dat iemand die echt zoekt en iemand die ook door het leven getekent is, niet tevreden zal zijn met het verhaal: "je bent als zondaar geboren, Jezus is gekomen voor je zonden, je moet in Jezus geloven en je komt dan uiteindelijk in de hemel." En natuurlijk, het is de basis waardoor je gered bent, maar is het daar dan mee klaar? Ik zei ooit toen ik ergens hierover sprak: "Als dit waar is, begrijp ik niet waarom je dan toch nog zolang op aarde zou moeten blijven als je al jong tot geloof bent gekomen."

En ik weet het, ik prikkel je nu. Ik weet dat er lezers zijn die zich behoorlijk ongemakkelijk voelen bij deze opening. Ik wil je vragen of je mij dat dan wil vergeven. Maar tegelijk geloof ik dat het nodig is dat we echt ons bezinnen op wat wij nu echt geloven. Of misschien wel, op wat we eigenlijk zouden moeten geloven, maar waar we te weinig bij stilstaan.

 

Petrus zegt in zijn eerste brief dat wij altijd verantwoording moeten kunnen afleggen van de hoop die in ons is. En als je een algemene vraag krijgt over je redding, dan lukt dat nog wel, maar wat nu als je gevraagd wordt naar de plaats van het lijden? Niet elke vraag over wat de Bijbel ons leert zal over de verzoening gaan, er zijn ook andere vragen waarover wij hoop hebben. Ik heb hoop in elke situatie, hoe hopeloos die ook lijkt. Ik geloof dat zelfs geen ene diagnose het laatste woord zal hebben en dat er een Naam is die hoop is in deze wereld. Die Naam is Jezus! Daarmee geloof ik niet in een maakbare wereld, maar wel dat er maar Eén het laatste woord heeft: God Zelf in Jezus Christus. En dat maakt dat ons geloof veel breder is dan alleen onze redding. Wat geloof jij?

 

Gebed: Almachtige Heer, wilt U ons de komende tijd laten zien wat wij echt mogen geloven? Geef ons woorden om Uw reddende werk te verwoorden, maar geef ons ook woorden van hoop in deze wereld. Hoop in ellende, hoop in gebrokenheid, hoop voor een hoopvolle toekomst.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom