“En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.” (Lukas 15:20b)
“Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan.” (Lukas 15:28b)

Je hebt twee keuzes: Of je zoekt in jezelf naar de reden van je honger, of je legt de schuld bij een ander neer. En misschien is het wel de vraag hoe de vader zou reageren op een tot zichzelf ingekeerde zoon. Misschien ook wel een herkenbare vraag voor jou. Hoe zal God reageren als je terugkeert op je schreden en zegt dat je verkeerd bent geweest? Hoe zou Jezus op je reageren?

Beide keuzes van deze zoons roepen een reactie van de vader op. En het is goed om te bedenken waar je staat en let er dan eens op hoe deze vader reageert op zijn zoons. Hoe reageert God op onze keuzes van het leven als we bij Hem vandaan zijn gedwaald? Als er iemand hartelijk welkom lijkt te zijn is het de jongste zoon. Is de oudste zoon dan minder welkom?

De jongste zoon heeft het besluit genomen en gaat terug naar zijn vader en al zou hij slaaf moeten worden bij zijn vader, dan is dat nog altijd beter dan bij de varkens blijven. Het is beter op de tweede rang terecht te komen bij God dan in een leven van zonden en gescheiden zijn van God. En kijk dan eens wat deze jongen ten deel valt. Zijn vader staat zelfs op de uitkijk om zijn zoon te ontvangen. Doet hij dat omdat hij tot inkeer gekomen is? Nee, de vader staat daar omdat hij vader is en naar zijn zoon verlangt. Het is niet waar dat hij daar staat te wachten tot zijn zoon tot inkeer komt, hij staat daar namelijk als vader om zijn zoon, hoe hij ook komt, welkom thuis te heten.

En misschien denk je: daar klopt niets van, want zonder inkeer was deze zoon niet welkom geweest? In de eerste plaats heeft de jongste zoon nog geen woord gesproken van berouw. En ik denk dat je het zo ook niet mag stellen, want kijk eens hoe deze vader op zijn andere zoon reageert. De oudste zoon is zeker niet tot inkeer gekomen, maar wat doet deze vader? Hij gaat naar buiten en hij spoort zijn oudste zoon aan om ook binnen te komen.

De vader verlangt dat zowel afgedwaalde zoons als zoons die iets bij hem willen verdienen binnenkomen bij hem. Hier klopt het Vaderhart van God. Het gaat God er niet om dat jij tot inkeer komt, maar het gaat God er in de eerste plaats om dat jij op de plaats van je bestemming aankomt. God de Vader verlangt iedereen binnen. En dat dar berouw bij hoort is zo, maar het verlangen van de vader is dat beide zoons aan zijn tafel zullen zitten. Het is het verlangen van God de Vader dat er niemand verloren gaat en daarom ontvangt Hij afgedwaalde zoons met innerlijke ontferming en keurige, voor het oog nette gelovigen spoort Hij aan om binnen te komen in het Vaderhuis.

Voor beide zoons verlangt deze vader dat ze door de deur naar binnen zullen gaan. Zowel de ene als de andere. Door Jezus ben je welkom bij de Vader. Door Die Deur mogen beiden naar binnen.

Gebed: Vader, U verlangt naar beide zoons, afgedwaald of religieus, U wilt met beiden een relatie en met beiden aan Uw tafel zitten.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu