Blokkades voor Gods kracht

 

"En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen." (Markus 6:5)

 

De laatste tijd blijft bij mij telkens de vraag hangen waarom er soms zo weinig tekenen van Gods kracht, op sommige plaatsen gebeuren. Wat voor blokkades zijn er waardoor de kracht van God niet doorwerkt. Waarom is het dat als de schaduw van Petrus op mensen valt, dat ze zelfs genezen en waarom is de kracht van God in onze tijd niet in die mate aanwezig? Het zijn een paar vragen waar je heel snel op kunt antwoorden en zeggen: "Dat is aan God" of "Dat was vroeger, maar nu niet meer." Ondertussen heb ik ook leren zien dat dit wel een heel makkelijk antwoord is.

Door de tijd heen heb ik steeds meer gezien dat God niet is veranderd en nog steeds wonderen en tekenen doet. Niet voor niets zendt Jezus ons de wereld in om op zieken de handen te leggen, niet voor niets gebeuren er soms, als je met mensen bidt, hele bijzondere dingen. En toch, lijkt het soms zo minimaal. Er zijn momenten dat ik er veel meer van zie, op bepaalde bijeenkomsten gebeuren er bij velen wonderen en toch gebeurt er ook heel vaak niets.

 

Iemand zei pasgeleden: "Als je er vanuit gaat dat God grote wonderen doet, denk je dat je de Heilige Geest naar je hand kunt zetten." Maar kunnen wij zeggen dat God niet zou willen dat er wonderen gebeuren? En ik ken alle ja-maars. Natuurlijk moet het om Gods eer gaan, maar zou het daar bij Jezus niet om gegaan zijn? En waarom zegt Jezus tegen degenen die geloven dat ze dezelfde dingen zullen doen als Hij?

 

Het is heel makkelijk om te zeggen dat God tegenwoordig geen wonderen meer doet, want dan hoeven we er immers niets mee. Het is heel makkelijk om kritisch te zijn over de tekenen van het Koninkrijk. Maar ik geloof dat als we heel goed het Evangelie lezen, dat Jezus ons iets schokkends leert. Hij zet ons met alle argumenten gewoon met twee benen op de grond en Hij zegt: "Dat de tekenen van het Koninkrijk ontbreken komt door redeneren en ongeloof."

 

Zegt Jezus dat echt? Nou, Jezus laat zien wat er gebeurt in Nazareth. Hij heeft daar gepreekt en wat gebeurt er dan? Ze twijfelen aan Jezus. Ze twijfelen er aan dat wat Hij zegt wel echt waar is en ze slaan aan het redeneren: "Nee, dit is de zoon van Jozef en Maria, die stelt niets voor." Dat is ongeveer hetzelfde als redeneren: "Nee, Jezus doet dat nu niet meer, dat was vroeger."

 

Als er één ding is waardoor Gods kracht wordt beperkt, dan is het wel door redeneren, door praten, door ons denken, door onze eindeloze theologiën. Het maakt God krachteloos om met Zijn Geest te werken. We komen maar weinig momenten tegen dat Jezus niet kan werken of dat een wonder niet kan plaatsvinden. Uiteindelijk is het altijd ongeloof van degenen die er omheen staan. Uiteindelijk ongeloof van de kerk. Als Jezus je iets wil leren is het dat je heel eenvoudig stopt met jouw manier van denken en redeneren en gewoon doet wat Jezus zegt.

 

Gebed: Heer, ik verlang naar meer kracht van Uw Geest in de kerk, door de bedieningen heen. Nooit meer wil ik redeneren in plaats van gehoorzamen! Wat U zegt is waar en zal ik doen, zelfs als mijn gedachten anders denken.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom