“En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die.” (Lukas 15:16)
“… en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn.” (Lukas 15:29b)

Geen van beide de zoon zijn in de buurt van hun vader. Misschien is de oudste fysiek wel dichterbij, maar in beleving in ieder geval niet. Maar wat werkt het uit dat beide zoons niet in de buurt van hun vader zijn? Het vreemde is dat beide ook met hetzelfde probleem te kampen hebben. Want beide hebben niet het eten dat ze verlangen. Beide zoons hebben honger, maar ook in die honger is een verschil.

De oudste zoon, die plichtmatig hard voor zijn vader werkt en daardoor zijn kindschap wil verdienen, de Farizeeër dus, of in onze tijd overgezet de nette kerkmens die zijn plaats bij God probeert te verdienen door hard voor God te werken en zich aan alle regels houdt om bij God in een goed daglicht te kunnen staan, vindt eigenlijk dat hij zo langzamerhand wel eens wat extra’s verdient. En misschien denk je dat dit ver bij jou vandaan staat, maar dat zou nog wel eens hard tegen kunnen vallen.

Nou ja, natuurlijk eis je niets van God, daar zijn we te netjes christelijk voor, maar als er tegenslag is in je leven, hoe makkelijk komt de gedachte op dat je altijd netjes in de kerk hebt gezeten, hard hebt meegewerkt in het gemeenteleven. Je bent altijd op de akker aan het werk geweest en dan is tegenslag toch eigenlijk niet eerlijk? Of dat je verlangt meer van God te ervaren, want je hebt altijd goed je best gedaan op de akker. Je gebeden, je bijbel lezen, je trouwe kerkgang, allemaal goed werk op de akker van God. En toch… niet gekregen wat je verlangde. Eenvoudigweg omdat die oudste zoon zijn vader niet kende. Want hij hoefde er niet voor te werken, hij mocht kind zijn omdat zijn vader, vader is. En hij heeft honger omdat hij niet kreeg waar hij vond recht op te hebben.

En ondertussen die jongste zoon? Die zit bij de varkens. Ook hij heeft niet wat hij graag zou willen. Hij heeft ook honger, echt honger. Hij verlangt niet iets extra’s, hij verlangt zijn eerste levensbehoefte. Weggelopen bij zijn vader, het genot van de zonde gehad, maar nu voelt hij hoe leeg het is en waar zijn oudste broer zich vol voelt van zichzelf, komt deze jongste zoon er achter dat hij leeg is van zichzelf. En uiteindelijk ligt hier het grote verschil.

Beiden hebben ze honger, beiden hebben ze niet wat ze verlangen. De jongste geen varkensvoer waar hij genoegen mee wilde nemen en de oudste onvrede met wat hij wel zou kunnen hebben, maar wat hij zichzelf ontzegd door zijn beeld van zijn vader. Allebei het gevolg van het wegblijven bij het hart van de vader. En waarin jij je ook het meest herkent, alleen dichtbij de Vader is vervulling en overvloed. Jezus zegt dat Hij is gekomen om leven en overvloed te brengen en deze beide zoons hebben het niet. De ene vanwege allemaal godsdienstige vormen en de ander door openlijke zonden in zijn leven. Uiteindelijk met honger als gevolg.

Gebed: Vader, het is nooit Uw bedoeling geweest dat wij ooit honger zouden hebben. Maar buiten het vaderhuis is altijd honger, of het religieus is of werelds. Zonder U hebben we honger. Zelfs als ons beeld na genade gekregen te hebben weer opnieuw vervormd.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu