“En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die.” (Lukas 15:16)
“… en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn.” (Lukas 15:29b)

Geen van beide de zoon zijn in de buurt van hun vader. Misschien is de oudste fysiek wel dichterbij, maar in beleving in ieder geval niet. Maar wat werkt het uit dat beide zoons niet in de buurt van hun vader zijn? Het vreemde is dat beide ook met hetzelfde probleem te kampen hebben. Want beide hebben niet het eten dat ze verlangen. Beide zoons hebben honger, maar ook in die honger is een verschil.

De oudste zoon, die plichtmatig hard voor zijn vader werkt en daardoor zijn kindschap wil verdienen, de Farizeeër dus, of in onze tijd overgezet de nette kerkmens die zijn plaats bij God probeert te verdienen door hard voor God te werken en zich aan alle regels houdt om bij God in een goed daglicht te kunnen staan, vindt eigenlijk dat hij zo langzamerhand wel eens wat extra’s verdient. En misschien denk je dat dit ver bij jou vandaan staat, maar dat zou nog wel eens hard tegen kunnen vallen.

Nou ja, natuurlijk eis je niets van God, daar zijn we te netjes christelijk voor, maar als er tegenslag is in je leven, hoe makkelijk komt de gedachte op dat je altijd netjes in de kerk hebt gezeten, hard hebt meegewerkt in het gemeenteleven. Je bent altijd op de akker aan het werk geweest en dan is tegenslag toch eigenlijk niet eerlijk? Of dat je verlangt meer van God te ervaren, want je hebt altijd goed je best gedaan op de akker. Je gebeden, je bijbel lezen, je trouwe kerkgang, allemaal goed werk op de akker van God. En toch… niet gekregen wat je verlangde. Eenvoudigweg omdat die oudste zoon zijn vader niet kende. Want hij hoefde er niet voor te werken, hij mocht kind zijn omdat zijn vader, vader is. En hij heeft honger omdat hij niet kreeg waar hij vond recht op te hebben.

En ondertussen die jongste zoon? Die zit bij de varkens. Ook hij heeft niet wat hij graag zou willen. Hij heeft ook honger, echt honger. Hij verlangt niet iets extra’s, hij verlangt zijn eerste levensbehoefte. Weggelopen bij zijn vader, het genot van de zonde gehad, maar nu voelt hij hoe leeg het is en waar zijn oudste broer zich vol voelt van zichzelf, komt deze jongste zoon er achter dat hij leeg is van zichzelf. En uiteindelijk ligt hier het grote verschil.

Beiden hebben ze honger, beiden hebben ze niet wat ze verlangen. De jongste geen varkensvoer waar hij genoegen mee wilde nemen en de oudste onvrede met wat hij wel zou kunnen hebben, maar wat hij zichzelf ontzegd door zijn beeld van zijn vader. Allebei het gevolg van het wegblijven bij het hart van de vader. En waarin jij je ook het meest herkent, alleen dichtbij de Vader is vervulling en overvloed. Jezus zegt dat Hij is gekomen om leven en overvloed te brengen en deze beide zoons hebben het niet. De ene vanwege allemaal godsdienstige vormen en de ander door openlijke zonden in zijn leven. Uiteindelijk met honger als gevolg.

Gebed: Vader, het is nooit Uw bedoeling geweest dat wij ooit honger zouden hebben. Maar buiten het vaderhuis is altijd honger, of het religieus is of werelds. Zonder U hebben we honger. Zelfs als ons beeld na genade gekregen te hebben weer opnieuw vervormd.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu