En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt.” (Lukas 15:12a)
“En de oudste zei tegen zijn vader: Zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden.” (Lukas 15:29a)

Een vader met twee zonen en allebei zeggen ze wat. Dat is opmerkelijk dat van beide zonen staat wat ze ten diepste willen. De jongste zoon stapt naar zijn vader toe en vraagt de erfenis op. Alsof zijn vader al dood zou zijn. Hij is in het vaderhuis en hij wil vertrekken. Hij wil het vaderhuis de rug toekeren en de wereld intrekken. Ja, dat doet een zondaar, die trekt de wereld in en gooit de deur van het vaderhuis, of de deur van het paradijs achter zich dicht. Dat is de ene zoon.

Maar er is nog een andere zoon. Ja, hij zegt pas iets als zijn jongste broer weer terug is, maar het wordt wel duidelijk hoe hij er over denkt. Zijn broer is dan terug en mag zo het vaderhuis weer in en dan de reactie van de oudste zoon. Hij heeft nog nooit een gebod overtreden. Hij heeft altijd zijn best gedaan. Trouw geweest voor zijn vader. Maar daardoor is hij net zo vervreemd geraakt van het vaderhuis dat zijn jongere broer.

De jongste heeft de deur dichtgetrokken en heeft gebroken met zijn vader, maar de oudste is altijd gebleven en heeft zijn best gedaan. Maar waarom doet hij dan zijn best? Kan hij daarmee dan het zoonschap verdienen? Is het zoonschap afhankelijk van wat hij doet? Je zou je af kunnen vragen welke zoon zijn vader het meest pijn doet. Want weglopen is wat, maar kindschap willen verdienen, alsof je anders geen kind zou mogen zijn, wat doet dat met een vader.

Ik weet niet wie jij vandaag bent, of in wie jij je het meest herkent. Ben jij de jongste zoon? Misschien ondertussen wel thuisgekomen bij de Vader, maar voorheen weggelopen omdat een leven zonder God toch wel mooier leek? Of herken jij je het meest in die oudste zoon.

Je doet je leven lang al je best voor God en je hoopt dat God tevreden met je is. Beide zoons, zijn in deze situatie verloren zoons. Op dit moment geldt van beide zoons dat ze vervreemd zijn van het vaderhuis en beiden zijn niet thuis. En misschien zit jij in een veroordelende houding naar allerlei zondaren toe, maar is jouw zonde dat je bij God bezig bent om iets te verdienen. Dat is op dezelfde manier het vaderhuis verlaten als de jongste zoon. Beide zijn vervreemd van hun vader.

En hoe het ook is, of je een nette kerkganger bent of een losgeslagen zondaar, we zijn allemaal verloren zoals we geboren zijn. Grove zondaren of vrome rechtzinnigen, beiden zijn het paradijs kwijt geraakt. En heb maar geen illusies, want hoe verder je nadenkt over deze gelijkenis, hoe schrijnender komen de nette kerkmensen er vanaf. Want laten we maar heel eerlijk zijn, in onze woorden dat we altijd op Gods geboden letten en daarnaar leven zit een hoogmoed die uiterst grof is. En door de erfenis op te eisen zit ook een hoogmoed die uiterst grof is. Je komt vandaag net verder dan te erkennen dat wij ons doel zoals we zijn geboren misten.

Gebed: Vader, zowel ik als mijn andere broer uit de gelijkenis misten allebei ons doel. En er zijn ook nu nog momenten dat ik die mis. Ik buig mij voor U neer omdat ik linksom of rechtsom U de rug toekeerde.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu