Onbarmhartige knecht - Aanvaarden of afwijzen

 

"Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben." (Mattheüs 18:29 en 30)

 

We moeten serieus uitkijken met deze gelijkenis om het niet te doen voorkomen alsof vergeven zo eenvoudig is alsof je dit alleen maar gewoon hoeft te doen. Ik hoor soms mensen zeggen: "Vergeven is gewoon je opdracht, dus dat doe je gewoon, daar moet je niet over nadenken, maar gelijk doen. Dat is wat Jezus zegt." Als we er zo mee overweg gaan, dan maken we echt heel veel schade en brengen we mensen in een onmogelijk conflict. Want vergeven is niet makkelijk. En vergeven is al helemaal niet iets dat je eventjes doet. Vergeven, ook als de ander met berouw komt, kan dan nog steeds tijd, soms heel veel tijd, kosten.

Natuurlijk is deze gelijkenis bizar, als je er over nadenkt. Want hoe kan die slaaf zich nu zo gedragen nadat hijzelf net van zoveel meer is vergeven? Ja, dat is niet te begrijpen. Maar als ik vervolgens zou zeggen: "Hoe kan het dat jij van Jezus vergeving van zonden hebt ontvangen en eeuwig leven, maar je kunt de moordenaar van je broer niet vergeven?" Zou je dan nog steeds kunnen zeggen dat deze gelijkenis bizar is?

 

Deze gelijkenis is angstig reëel, want ons vergeven, tegenover het vergeven dat God doet, is net zo schokkend als deze gelijkenis. De slaaf uit deze gelijkenis is namelijk niet bereid om de andere slaaf te vergeven en laat hem zelfs in de gevangenis gooien. De manier van confronteren riep al de nodige vragen op, maar hoe hij vervolgens reageert op het berouw van die andere slaaf roept nog veel meer vragen op. Hij wil het namelijk absoluut niet vergeven en hij wil alles betaald hebben. 

 

Toch is dit wel het beeld dat Jezus schetst voor mensen die elkaar niet willen vergeven, terwijl er wel berouw is. En nogmaals, Jezus zegt niet dat dit allemaal makkelijk is, Jezus zegt ook niet dat je er geen tijd voor mag nemen, maar Jezus zegt wel dat het uiteindelijk tot vergeven moet komen en dat de reactie van deze slaaf, uiteindelijk tot een ander resultaat leidt.

 

Het was niet voor niets dat Jezus eerst stil bleef staan bij de koning en de slaaf en daarna pas bij de slaaf en de andere slaaf. Jezus wist heel goed dat dit een proces is dat niet vanzelf zou gaan en dat het onmogelijk anders kan dan als je in ieder geval beseft wat Jezus jouw heeft geschonken. En laat ook duidelijk zijn dat er ook situaties zijn waar de dader niet met berouw komt. Dan nog is het niet aan ons om hem te straffen. Ook dan niet, maar dan is de opdracht om het oordeel aan God te geven, maar wat nu als de ander toch met vergeving komt. Hoe reageer je dan? Begin je dan te vertellen wat het allemaal met je heeft gedaan? Of aanvaart je, misschien na een periode van knokken met jezelf, toch het berouw?

 

Gebed: Vader, ik belijd dat Uw vergeving veel groter is dan dat ik ooit mijn naaste kan schenken. Maakt mij gewillig om ook hierin hemels te denken.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom