Onbarmhartige knecht - Vergeven

 

"Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?" (Mattheüs 18:21)

 

Er zijn thema's in de Bijbel die je soms liever zou overslaan. Thema's waarbij je bij complexe pastorale begeleiding ook soms van denkt: Hoe moet ik het ooit bespreekbaar gaan maken? En als je het al bespreekbaar durft te maken, dat je dan het gevoel hebt dat het ook zo maar de andere kant op kan slaan. Toch is het niet vreemd dat Jezus juist deze thema's wel aan de orde stelt. En niet zomaar. Jezus beseft heel goed dat als er thema's zijn die onbesproken blijven dat die een eigen leven gaan leiden en je uiteindelijk kapot zullen maken. De gelijkenis van de onbarmhartige knecht is daar een voorbeeld van. En het thema is vergeving.

 

 

 

Pastoraal is dit echt één van de moeilijkste thema's die je kunt bedenken en tegelijkertijd is het voor je emotioneel welzijn misschien wel het belangrijkste thema. En bij vergeving betekent het bij Jezus nooit dat je het dan maar laat voor wat het is. Vergeving is ook niet iets van: 'het is gebeurd, we praten er maar niet meer over' en het is ook niet dat we dan maar verzwijgen wat er is gebeurd. En vergeving en vergeving is ook nog wel twee. 

 

Petrus komt met de vraag over dit thema. Misschien wel niet zo vreemd dat juist Petrus met dit thema komt. Petrus die aan de ene kant enorm gepassioneerd voor Jezus is, maar aan de andere kant ook zo heetgebakerd. Zeker rond het lijden van Jezus merk je dat. En dat hij met dit thema komt, zegt eigenlijk wel iets. Het zou mij niet verbazen als juist Petrus zou zeggen: 'bekijk het met die vergeving'. Als je kijkt hoe hij reageert op de boodschap van Jezus dat Hij gevangen genomen zal worden, dan zegt hij: "Dat zal U echt niet gebeuren'. Dat gevoel wat er bij Petrus soms net even iets meer bovenop ligt dan bij de anderen.

 

Hoeveel keer moet jij eigenlijk vergeven? En nee, een antwoord binnen twee seconden van iemand die de ander iets heeft aangedaan van 70x7 maal klopt dan even niet. Want soms wordt dit antwoord wel heel snel gegeven. Ik ben daders van misbruik tegen gekomen die zeiden toen we hen confronteerden: "zand erover, het is gebeurd, je moet 70x7 maal vergeven". Dat dus niet, dan heeft de dader er niet veel van vergeven. Overigens vraagt hier niet een dader hoe het moet, maar Petrus die zelf blijkbaar worstelt met het vergeven van een dader. Laat de dader in deze gelijkenis maar even wachten. Die heeft uiteindelijk even niets in te brengen op het moment dat het slachtoffer bezig is met zijn proces van vergeven. De dader heeft ook even helemaal niets te eisen en al helemaal niet te zeggen dat het slachtoffer moet opschieten. Jezus vertelt deze gelijkenis om het slachtoffer te helpen in zijn proces. En ik zal je vast vooraf vertellen dat de dader niet vrijuit zal gaan. Al is wel het antwoord dat we, onder voorwaarden, 70x7 maal moeten vergeven.

 

Gebed: Heer, ik vergeef lang niet altijd erg makkelijk, leer mij iets van Uw vergeving en help mij in het proces van vergeven, telkens weer opnieuw.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom