De strijd om jouw ziel - Volharding en zien op Jezus

 

"Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God." (Hebreeën 12:2)

 

We hebben het gehad over de strijd om onze ziel. Het is duidelijk dat er een geestelijke strijd gaande is waar onze ziel het doel in is. En nu zou ik bijna willen zeggen: Het zij zo! Dat is natuurlijk iets te kort door de bocht. Want het werd ook duidelijk dat we satan geen ruimte moeten geven. En de strijd is wel absolute realiteit. Dus als je daar naar kijkt is dat te kort door de bocht. Maar tegelijk wil ik je ook wapenen tegen het gevoel dat de strijd zo verschrikkelijk is, dat het je lam zou leggen.

Uiteindelijk gaat ons geloof verder dan alleen het geloof dat Jezus onze zonden heeft overwonnen. Dat is een heel groot onderdeel van het werk van Jezus, maar niet het enige werk van Jezus. Jezus is onze Leidsman en de Voleinder van het geloof. Hij gaat dus ook voorop. Laten we dat ook eens goed beseffen vandaag. Want de strijd is een feit, daar hoeven we niet aan te twijfelen, satan is er op uit om de roven en te vernietigen, maar daar blijft het niet bij. Het stopt niet bij het geloof dat wij in die geestelijke strijd een onderdeel zijn van die strijd, maar de waarheid is dat wij in die geestelijke strijd, niets anders doen dan Jezus volgen.

 

Het werk van Jezus was ook de overwinning op satan. Het is goed om dat echt te beseffen. We strijden geen strijd die op zichzelf staat, maar we strijden mee in de strijd die al gewonnen is door Jezus Zelf. Daarom is het belangrijk om om op Jezus te zien. Hij is onze Overwinnaar! En in de strijd, strijden we Zijn strijd waarbij de overwinnaar al absoluut is.

 

Dit geloof geeft tegelijk ook ontspanning in de strijd. Want het is niet onze strijd, maar die van Jezus Zelf. En hoe meer je dat beseft, dan besef je ook dat Jezus het al heeft gedaan. En laat Hij dan ook je voorbeeld zijn in de manier waarop Hij de strijd heeft gestreden. Hij deed dat met het oog op de overwinning. Hij keek verder dan dat wat Hij zag, Hij wist dat de heerlijkheid zou volgen.

 

Laten wij de wedloop, ook die van de geestelijke strijd, waar het gaat om jouw ziel, lopen met volharding. Dan kom je door de strijd heen. Satan is niet groter dan de plaats die we hem geven. Jezus is veel groter en Zijn engelen staan ons terzijde. En hoe meer je dit begrijpt, hoe meer je ook in de ontspanning de strijd kunt aangaan. Dan doorzie je wat er echt gebeurd en geloof je dat je door op Jezus te zien, satan kunt weerstaan. De strijd om je ziel zal echt wel doorgaan, maar de overwinning is al gehaald. Dat geloof en die volharding zal je helpen om de strijd aan te gaan.

 

Gebed: Heer, ik dank U dat U de strijd hebt gestreden en dat de overwinning er al is. Dat betekent voor mij dat ik mag ontspannen, zelfs als het soms heel moeilijk is.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom