De strijd om jouw ziel - Volharding en zien op Jezus

 

"Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God." (Hebreeën 12:2)

 

We hebben het gehad over de strijd om onze ziel. Het is duidelijk dat er een geestelijke strijd gaande is waar onze ziel het doel in is. En nu zou ik bijna willen zeggen: Het zij zo! Dat is natuurlijk iets te kort door de bocht. Want het werd ook duidelijk dat we satan geen ruimte moeten geven. En de strijd is wel absolute realiteit. Dus als je daar naar kijkt is dat te kort door de bocht. Maar tegelijk wil ik je ook wapenen tegen het gevoel dat de strijd zo verschrikkelijk is, dat het je lam zou leggen.

Uiteindelijk gaat ons geloof verder dan alleen het geloof dat Jezus onze zonden heeft overwonnen. Dat is een heel groot onderdeel van het werk van Jezus, maar niet het enige werk van Jezus. Jezus is onze Leidsman en de Voleinder van het geloof. Hij gaat dus ook voorop. Laten we dat ook eens goed beseffen vandaag. Want de strijd is een feit, daar hoeven we niet aan te twijfelen, satan is er op uit om de roven en te vernietigen, maar daar blijft het niet bij. Het stopt niet bij het geloof dat wij in die geestelijke strijd een onderdeel zijn van die strijd, maar de waarheid is dat wij in die geestelijke strijd, niets anders doen dan Jezus volgen.

 

Het werk van Jezus was ook de overwinning op satan. Het is goed om dat echt te beseffen. We strijden geen strijd die op zichzelf staat, maar we strijden mee in de strijd die al gewonnen is door Jezus Zelf. Daarom is het belangrijk om om op Jezus te zien. Hij is onze Overwinnaar! En in de strijd, strijden we Zijn strijd waarbij de overwinnaar al absoluut is.

 

Dit geloof geeft tegelijk ook ontspanning in de strijd. Want het is niet onze strijd, maar die van Jezus Zelf. En hoe meer je dat beseft, dan besef je ook dat Jezus het al heeft gedaan. En laat Hij dan ook je voorbeeld zijn in de manier waarop Hij de strijd heeft gestreden. Hij deed dat met het oog op de overwinning. Hij keek verder dan dat wat Hij zag, Hij wist dat de heerlijkheid zou volgen.

 

Laten wij de wedloop, ook die van de geestelijke strijd, waar het gaat om jouw ziel, lopen met volharding. Dan kom je door de strijd heen. Satan is niet groter dan de plaats die we hem geven. Jezus is veel groter en Zijn engelen staan ons terzijde. En hoe meer je dit begrijpt, hoe meer je ook in de ontspanning de strijd kunt aangaan. Dan doorzie je wat er echt gebeurd en geloof je dat je door op Jezus te zien, satan kunt weerstaan. De strijd om je ziel zal echt wel doorgaan, maar de overwinning is al gehaald. Dat geloof en die volharding zal je helpen om de strijd aan te gaan.

 

Gebed: Heer, ik dank U dat U de strijd hebt gestreden en dat de overwinning er al is. Dat betekent voor mij dat ik mag ontspannen, zelfs als het soms heel moeilijk is.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom