“Ga nu heen, en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel.” (1 Samuël 15:3)

Het is bijzonder, dat hoewel Saul meer en meer de Geest van God begint kwijt te raken, God hem toch nog steeds als leider aanspreekt. God blijft leiders, die voor hun eigen programma zijn gegaan, nog wel steeds vanuit Zijn programma aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Ondanks dat Saul zijn zalving tot leider over het eigendom van God grotendeels al verkwanseld heeft, herinnert God hem er nog wel aan dat hij gezalfd is als koning of Zijn volk.

Waar Saul steeds verder zijn eigen missie is gaan volgen, noemt Samuël, namens God, Israël nog steeds Zijn volk. God wil wel doorgaan met Zijn plan, met Zijn agenda. En het is duidelijk dat er nog wel het een en ander is dat God een doorn in Zijn oog is. Amalek is er namelijk ook nog steeds. En Amalek heeft zich misdragen tegen Israël toen ze uit Egypte kwamen. Amalek had Israël in de rug aangevallen en was niet bevreesd voor de God van Israël. En vanaf dat moment rustte er een vloek op Amalek. En van generatie op generatie zal de strijd van God tegen dit volk zijn en de opdracht is om het hele volk uit te roeien.

En nu spreekt God Saul weer aan op zijn verantwoordelijkheid als leider over Zijn eigendom. En tegelijk zal dan ook blijken in hoeverre Saul werkelijk de missie van God volgt of toch weer zijn eigen missie. Kan Saul, na zo gevallen te zijn voor macht, nog wel terug uit de macht van de duisternis? Kan Saul nog wel echt leiding geven aan het eigendom van God, mede ook omdat we nergens lezen dat Saul zijn zonden belijdt.

En de opdracht is zo eenvoudig als het maar kan zijn. Er volgt geen opdracht met allerlei uitzonderingen, maar eenduidig en duidelijk: roei heel Amalek uit. Laat geen enkele vijand over, roei het hele volk van Amalek uit. En er is maar één ding dat voor Saul van belang is: gehoorzaamt hij letterlijk of doet hij het niet.

Een leider wordt door God niet zomaar aan de kant gezet. Ook Saul heeft heel wat kansen gehad om onder Gods zegen te blijven regeren. Maar voor leiders over Gods eigendom is maar één ding dat echt telt: helemaal trouw aan God zijn. Niets afdoen van Gods woorden en er ook niets aan toedoen. Zodra leiders dat uit het oog verliezen, gaat het hen niet meer om wat God vraagt, maar wat hun belang dient. En toch komt God dan toch weer terug op de zalving van leiders en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheden.

Laten we eens eerlijk zijn naar elkaar. Elke gelovige heeft ten diepste de zalving met Gods Geest ontvangen. En dat begint met trouw zijn in de kleine dingen en werkelijk leven voor Gods missie met deze wereld. Is dat wat jij wil, of kies je liever voor jouw eigen belangen?

Gebed: HERE, God van de legermachten, door het geloof heeft U mij ook gezalfd met Uw Geest. Die zalving wil ik niet kwijtraken en ik verlang om trouw te zijn in de kleine dingen, zodat U mij ook kunt stellen over de grote dingen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu