“Ga nu heen, en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel.” (1 Samuël 15:3)

Het is bijzonder, dat hoewel Saul meer en meer de Geest van God begint kwijt te raken, God hem toch nog steeds als leider aanspreekt. God blijft leiders, die voor hun eigen programma zijn gegaan, nog wel steeds vanuit Zijn programma aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Ondanks dat Saul zijn zalving tot leider over het eigendom van God grotendeels al verkwanseld heeft, herinnert God hem er nog wel aan dat hij gezalfd is als koning of Zijn volk.

Waar Saul steeds verder zijn eigen missie is gaan volgen, noemt Samuël, namens God, Israël nog steeds Zijn volk. God wil wel doorgaan met Zijn plan, met Zijn agenda. En het is duidelijk dat er nog wel het een en ander is dat God een doorn in Zijn oog is. Amalek is er namelijk ook nog steeds. En Amalek heeft zich misdragen tegen Israël toen ze uit Egypte kwamen. Amalek had Israël in de rug aangevallen en was niet bevreesd voor de God van Israël. En vanaf dat moment rustte er een vloek op Amalek. En van generatie op generatie zal de strijd van God tegen dit volk zijn en de opdracht is om het hele volk uit te roeien.

En nu spreekt God Saul weer aan op zijn verantwoordelijkheid als leider over Zijn eigendom. En tegelijk zal dan ook blijken in hoeverre Saul werkelijk de missie van God volgt of toch weer zijn eigen missie. Kan Saul, na zo gevallen te zijn voor macht, nog wel terug uit de macht van de duisternis? Kan Saul nog wel echt leiding geven aan het eigendom van God, mede ook omdat we nergens lezen dat Saul zijn zonden belijdt.

En de opdracht is zo eenvoudig als het maar kan zijn. Er volgt geen opdracht met allerlei uitzonderingen, maar eenduidig en duidelijk: roei heel Amalek uit. Laat geen enkele vijand over, roei het hele volk van Amalek uit. En er is maar één ding dat voor Saul van belang is: gehoorzaamt hij letterlijk of doet hij het niet.

Een leider wordt door God niet zomaar aan de kant gezet. Ook Saul heeft heel wat kansen gehad om onder Gods zegen te blijven regeren. Maar voor leiders over Gods eigendom is maar één ding dat echt telt: helemaal trouw aan God zijn. Niets afdoen van Gods woorden en er ook niets aan toedoen. Zodra leiders dat uit het oog verliezen, gaat het hen niet meer om wat God vraagt, maar wat hun belang dient. En toch komt God dan toch weer terug op de zalving van leiders en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheden.

Laten we eens eerlijk zijn naar elkaar. Elke gelovige heeft ten diepste de zalving met Gods Geest ontvangen. En dat begint met trouw zijn in de kleine dingen en werkelijk leven voor Gods missie met deze wereld. Is dat wat jij wil, of kies je liever voor jouw eigen belangen?

Gebed: HERE, God van de legermachten, door het geloof heeft U mij ook gezalfd met Uw Geest. Die zalving wil ik niet kwijtraken en ik verlang om trouw te zijn in de kleine dingen, zodat U mij ook kunt stellen over de grote dingen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu