De Geest van God werd vaardig over Saul toen hij deze woorden hoorde, en hij ontstak in hevige woede” (1 Samuël 11:6)

Is het niet opmerkelijk dat toen Saul als koning is gezalfd en ook nog eens door het lot is gekozen, hij gewoon teruggaat naar zijn vader en gewoon het boerenwerk weer ter hand neemt. Onbegrijpelijk is het eigenlijk, maar zo gebeurt het wel. En er waren mannen die openlijk de zalving van Saul in twijfel trokken. En leider die niet het gezag krijgt, zou zo maar voor grote problemen kunnen zorgen. Maar het gezag ligt niet wat je krijgt, maar het gezag ligt vooral in het gezag dat je verdient. En natuurlijk spelen daarmee Gods roeping en de uitvoering van de taak bij Saul samen een rol.

Het gaat ineens mis bij Jabes. Plotseling dringen de Ammonieten aan op de stad. Maar voordat ze de stad innemen, bieden ze de inwoners van de stad eerst alle ruimte om een verbond met hen te sluiten. De vraag komt bij de inwoners van Jabes vandaan, maar de Ammonieten lijken heel welwillend. Het aanbod van de inwoners van Jabes is duidelijk: Een verbond sluiten en de inwoners van Jabes zullen de Ammonieten dienen. We zullen op dit voorstel nu niet verder ingaan, maar de Ammonieten willen toch meer. Ze willen best een verbond, maar dan willen ze ook van elke inwoner van Jabes het rechteroog uitsteken. Ze willen schande over Israël brengen. Dat is het doel.

En dan krijgt Saul het te horen terwijl hij gewoon van de akker kwam. En dan blijkt dat het leiderschap bij Saul wel degelijk goed is begonnen. Op dat moment dat hij het hoort wordt Gods Geest ineens vaardig over hem en hij wordt woedend. Dat lijkt een vorm van leiderschap die we zouden moeten afkeuren, maar door de geschiedenis heen blijkt dat hij boos wordt omdat eigenlijk God Zelf verontwaardigd is. Hier wordt Saul boos omdat dit het eigendom van God wordt aangedaan. Hij is hier echt niet gericht op zichzelf, maar op God.

Hij snijdt vervolgens de ossen aan stukken en stuurt die door het hele land heen met de belofte erbij dat iedereen die niet met hem meegaat de strijd in, er op kan rekenen dat dit ook met zijn ossen zal gebeuren. En dit maakt het volk bang voor de vreze van de HEERE. Er komt ontzag voor zijn leiderschap omdat hij het hier opneemt voor Gods zaak. Dat ligt de kracht van een leider over Gods eigendom. Zodra God, Zijn eer, Zijn glorie en Zijn Koninkrijk niet in het centrum staat, dan gaat het mis, maar hier strijd Saul de goede strijd zonder op zichzelf gericht te zijn.

En wat is dan na de overwinning het gevolg? Dat zelfs de mannen die openlijk twijfelden, niets meer te zeggen hadden. Er staan er zelfs in het volk op die deze mannen om het leven willen brengen. Maar daar komt bij Saul niets van in, want op deze dag zal er niemand sterven omdat God aan Israël de overwinning heeft gegeven. Dit is leiderschap zoals God het bedoelt. Leidinggeven voor God! Dan is er ook zegen. God moet in het centrum van elk leiderschap staan en zeker ook in de kerk. En velen noemen wel de naam van God, maar bepalen hun eigen agenda en plannen.

Gebed: HERE God, ik zet U in het centrum van mijn keuzes, daar waar ik leiding geef, wil ik daarin helemaal gericht zijn op U, Uw Koninkrijk, Uw eer en Uw glorie.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu