"Maar als allen zouden profeteren..." (1 Korinthe 14:24a)

Paulus sluit het gedeelte rond de gaven van de Geest en de werking ervan af. En dat lijkt hij te doen met een schijnbare tegenstelling. Hij stelt dat tongentaal in de gemeente niet een teken is voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen, terwijl profetie een teken is voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen. Hier spreekt Paulus eerst nog over het teken dat de aanwezigheid van God bewijst in de gemeente. Voor gelovigen is tongentaal niet het teken van bewijs van Gods aanwezigheid. Profetie is dat echter wel. 

En dan werkt Paulus het laatste stukje uit. Want hoezeer tongentaal voor de ongelovige een bewijs kan zijn van Gods aanwezigheid, door deze taal zal hij niet tot geloof komen, want hij verstaat er niets van. Maar wat gebeurt er nu als iedereen in de gemeente zou profeteren en er komt een ongelovige binnen? Op dat moment zou iedereen door profetie, de waarheid van die ongelovige aan te licht brengen en dan zouden de verborgen dingen van zijn hart openbaar komen. De ongelovige zou eigenlijk daardoor ontmaskerd worden en daardoor tot geloof komen. Daardoor zou hij God aanbidden.

Profetie gaat daarom dus tongentaal te boven, omdat de vermaning die er ook door gesproken wordt, zonden ontmaskeren. En daardoor zal de ongelovige zien dat God spreekt. Profetie is daarmee dan dus ook in de gemeente de belangrijkste gave, terwijl wij misschien vaak eerder aan andere gaven denken. Je vraagt je af of Paulus dan niet worstelde met profetie en of we juist niet terughoudend zouden moeten zijn met profetie. Het kan toch ook helemaal fout gaan? We kunnen toch niet zomaar woorden gaan uitspreken over iemand die bij wijze van spreken de gemeente binnenkomt, terwijl we hem niet kennen?

Het mag duidelijk zijn als Paulus oproep dat de hele gemeente zou getuigen werkelijk zou gebeuren, dan klopt ook wat Paulus later nog zegt dat de geesten van de profeten aan de profeten onderworpen zijn. Als dit echt functioneert, dan spreken die verschillende profetiën elkaar niet tegen. Dan komen valse profeten, of profeten die een verkeerde boodschap hebben vanzelf bovendrijven. En daarbij als profetiën niet kloppen, dan is het ook niet in orde.

De vraag blijft wel, en dat is met de meeste gaven wel zo, hoe weet je nu wat er van God is en wat niet? Het antwoord daarop is heel lastig, omdat al deze dingen niet te verklaren zijn. Concreet is er maar ene weg die we moeten gaan: ga intensief en intiem in gesprek met God. Breng het echt voor Zijn aangezicht, spreek er met Hem over en leer vervolgens acht te slaan op wat je in je hart hoort. Dat geldt voor profetie, voor onderscheiding en voor ook andere gaven. Leer voelen wanneer de Geest je dringt om dingen te zeggen. En ga het maar opschrijven als je dingen 'denkt' te horen, zodat je er meer inzicht in gaat krijgen wat Gods stem is. Dat klinkt heel praktisch, maar het is de enige manier. En bedenk dat je er soms ook naast zult zitten. Maar één ding is duidelijk: wij moeten ons uitstrekken naar de geestelijke gaven.

Gebed: Heilige Geest, U hebt mij veel geleerd over Wie U bent en wat U doet en geeft. Ik voel me net een kleuter bij U op school en ik verlang om meer van U te kennen en te leren. Ik verlang om helemaal hierin in mijn bestemming te wandelen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu