"Maar als allen zouden profeteren..." (1 Korinthe 14:24a)

Paulus sluit het gedeelte rond de gaven van de Geest en de werking ervan af. En dat lijkt hij te doen met een schijnbare tegenstelling. Hij stelt dat tongentaal in de gemeente niet een teken is voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen, terwijl profetie een teken is voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen. Hier spreekt Paulus eerst nog over het teken dat de aanwezigheid van God bewijst in de gemeente. Voor gelovigen is tongentaal niet het teken van bewijs van Gods aanwezigheid. Profetie is dat echter wel. 

En dan werkt Paulus het laatste stukje uit. Want hoezeer tongentaal voor de ongelovige een bewijs kan zijn van Gods aanwezigheid, door deze taal zal hij niet tot geloof komen, want hij verstaat er niets van. Maar wat gebeurt er nu als iedereen in de gemeente zou profeteren en er komt een ongelovige binnen? Op dat moment zou iedereen door profetie, de waarheid van die ongelovige aan te licht brengen en dan zouden de verborgen dingen van zijn hart openbaar komen. De ongelovige zou eigenlijk daardoor ontmaskerd worden en daardoor tot geloof komen. Daardoor zou hij God aanbidden.

Profetie gaat daarom dus tongentaal te boven, omdat de vermaning die er ook door gesproken wordt, zonden ontmaskeren. En daardoor zal de ongelovige zien dat God spreekt. Profetie is daarmee dan dus ook in de gemeente de belangrijkste gave, terwijl wij misschien vaak eerder aan andere gaven denken. Je vraagt je af of Paulus dan niet worstelde met profetie en of we juist niet terughoudend zouden moeten zijn met profetie. Het kan toch ook helemaal fout gaan? We kunnen toch niet zomaar woorden gaan uitspreken over iemand die bij wijze van spreken de gemeente binnenkomt, terwijl we hem niet kennen?

Het mag duidelijk zijn als Paulus oproep dat de hele gemeente zou getuigen werkelijk zou gebeuren, dan klopt ook wat Paulus later nog zegt dat de geesten van de profeten aan de profeten onderworpen zijn. Als dit echt functioneert, dan spreken die verschillende profetiën elkaar niet tegen. Dan komen valse profeten, of profeten die een verkeerde boodschap hebben vanzelf bovendrijven. En daarbij als profetiën niet kloppen, dan is het ook niet in orde.

De vraag blijft wel, en dat is met de meeste gaven wel zo, hoe weet je nu wat er van God is en wat niet? Het antwoord daarop is heel lastig, omdat al deze dingen niet te verklaren zijn. Concreet is er maar ene weg die we moeten gaan: ga intensief en intiem in gesprek met God. Breng het echt voor Zijn aangezicht, spreek er met Hem over en leer vervolgens acht te slaan op wat je in je hart hoort. Dat geldt voor profetie, voor onderscheiding en voor ook andere gaven. Leer voelen wanneer de Geest je dringt om dingen te zeggen. En ga het maar opschrijven als je dingen 'denkt' te horen, zodat je er meer inzicht in gaat krijgen wat Gods stem is. Dat klinkt heel praktisch, maar het is de enige manier. En bedenk dat je er soms ook naast zult zitten. Maar één ding is duidelijk: wij moeten ons uitstrekken naar de geestelijke gaven.

Gebed: Heilige Geest, U hebt mij veel geleerd over Wie U bent en wat U doet en geeft. Ik voel me net een kleuter bij U op school en ik verlang om meer van U te kennen en te leren. Ik verlang om helemaal hierin in mijn bestemming te wandelen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu