"... en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10d)

Spreek jij wel eens in tongen? Ja, dat is wel even een vraag om mee binnen te komen. Het zal ook menig wenkbrauw doen fronsen. En je mag er van alles van denken en vinden, maar bedenk dat we ook met de gave van talen slechts alleen Gods Woord citeren, die duidelijk zegt dat dit een geestelijke realiteit is. Paulus zegt zelfs dat hij wel zou willen dat iedereen in andere talen zou spreken. Dat zegt hij hier later over in hoofdstuk 14. 

Vreemd trouwens dat we bepaalde stukken van de brieven van Paulus letterlijk en serieus nemen, maar als het ons even iets te lastig wordt, of het net die dingen zijn die buiten onze box zijn, doen we dat ineens niet. Tongentaal is een taal die niet tot mensen gesproken wordt, maar tot God. Of Paulus letterlijk bedoelt dat het tot God gesproken wordt kun je je nog af vragen, omdat hij in hoofdstuk 14 er dan achteraan zegt: "want niemand begrijpt het."

Nu blijken er twee soorten tongentaal te zijn. Er is een vorm waarmee de spreker in tongen zelf wordt opgebouwd. Daarvan zegt Paulus dat hij liever heeft dat profetie belangrijker gevonden zou worden omdat door profetie de gemeente wordt opgebouwd. Dit lijkt te gaan over tongentaal, een klanktaal tussen de gelovige en God. Maar in hoofdstuk 12 spreekt Paulus over de gave van talen en de gave om deze talen uit te leggen. Dan gaat het dus niet over de opbouw van de persoonlijke gelovige, maar dan heeft het wel betrekking op de opbouw van de gemeente. Immers zijn de gaven in hoofdstuk 12 duidelijk door Paulus omschreven als gaven die er voor de ander zijn. Dan valt in hoofdstuk 12 tongentaal daar ook onder. En die tongentaal is een gave van de Geest.

Wat is dan tongentaal? Het zijn woorden die de Geest van God door de gelovige heen spreekt, waarbij het verstand (en dus ook het redeneren en het bedenken) van de gelovige er tusenuit valt. Waar dit gebeurt in de persoonlijke relatie met God, waarin de gelovige dus wordt opgebouwd heeft dit te maken met aanbidding en lofprijzing. Maar als dit in de gemeente een plaats krijgt, dan is het een vorm van profetie, van woorden van God, waar de spreker geen invloed op heeft en wat op dat moment dus gegeven wordt door Gods Geest. 

Toch is Paulus stellig: in de gemeente staat hij dat alleen toe, als dit ook wordt uitgelegd. Op het moment dat dit er is in je persoonlijke relatie met God is het gericht op aanbidding en begrijpt God het omdat tongentaal een taal is die door Gods Geest tot stand komt. Er wordt zelfs gedacht dat dit engelentaal is. Op het moment dat deze gave in de gemeente plaatsvindt, moet deze dus worden uitgelegd, anders bouwt het de gemeente niet op. Er zijn zelfs meerdere uitleggers nodig en anders mag er op deze manier niet gesproken worden.

En wij nu dan? In je persoonlijke relatie met God zou het eigenlijk een vanzelfsprekend onderdeel kunnen zijn, eenvoudig omdat Gods Woord hierover duidelijk is. Het valt zelfs onder de tekenen die de gelovige volgen. Begin eens gewoon om hiervoor te bidden en laat de Heilige Geest je eens meenemen en geef de Heilige Geest ook ruimte om God op deze manier te verheerlijken. Onvervuild door je eigen denken. In de gemeente is dit anders, dat komt in hoofdstuk 14 verder nog wel.

Gebed: Heilige Geest, wat is mijn gebed vaak vervuild door mijn gedachten, woorden aangepast omdat ik er wat over denk. Ik wil U ruimte geven om U werkelijk te aanbidden, zonder dat mijn gedachten daar afbreuk aan doen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu