Filemon - Garantie

 

"Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen, om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent." (Filemon 1:17-19)
 
Uiteindelijk durft Paulus nog wel een stap verder te gaan en eigenlijk zet hij zijn eigen geloofsleven in. Want stel je nu voor dat Filemon het toch niet wil. En ik denk dat Onesimus terugsturen maar slechts een kleine stap was, maar wat daarna volgt dat hij hem als broeder moet gaan zien en niet meer als slaaf, dat is een enorme stap. En de woorden die Paulus dan laat volgen zijn nogal apart te noemen.

 
Hij stelt dat als Filemon, Paulus als een medegelovige ziet, dan moet hij dat ook Onesimus doen. Dat is best wel een aparte uitspraak. Maar ja, als iemand dus een andere medegelovige aanbeveeld, waar jij soms wat moeite mee heeft, komt het eigenlijk op hetzelfde neer. En hoe lastig is dat dan? Denk je dat het voor Filemon makkelijk geweest is om zomaar over te nemen dat zijn oude slaaf nu anders was geworden. Ook hij zal echt zijn vragen wel gehad hebben. Vragen die alles te maken hadden met het verleden, maar ook met hoe hij er dan anders naar moest kijken. En misschien ook nog wel de gedachte: eerst zien en dan geloven. Herkenbaar is dat toch?
 
Trouwens, beveel jij wel eens een zwakkere gelovige aan bij iemand anders? Gewoon omdat je merkt dat die ander niet gelijk geaccepteerd wordt, misschien wel door zijn verleden? En als je dan echt in iemand gelooft, zou je dan ook echt garant durven staan voor die ander? Dat is wat Paulus ons hier voordoet. Hij staat garant voor Onesimus. Helemaal, zelfs eventuele kosten voor het geval dat het fout gaat wil hij wel vergoeden. Zo veel vertrouwen durft hij uit te spreken.
 
De hele brief is misschien niet zelf geschreven, maar dit ene stukje wil, als een soort handtekening. Wat een krachtig geloof heeft Paulus in deze oude slaaf. Dit is echt heel bijzonder. Maar ja, de andere kant is ook waar: Filemon is ook Paulus iets schuldig. Wat Paulus precies bedoelt is de vraag. Wellicht wijst hij gewoon weer terug op de eerste woorden van de brief. Schuldig om Paulus te helpen met Onesimus omdat dit ook iets is dat erbij hoort.
 
Paulus is eigenlijk voor ons maar met één ding bezig. Iets wat wij soms lastig vinden: mensen nieuwe kansen geven, zelfs als het misging. Zelfs in de kerk is dit soms heel lastig. De ene tafel van de wet of de andere kan een heel verschil zijn om mensen een nieuwe kans te geven. Toch is dat wat Paulus vraagt nadat er bekering bij Onesimus heeft plaatsgevonden. Gods trouw en liefde doorgeven en telkens een nieuwe kans, omdat dit bij God ook zo werkt.
 
Gebed: Heer, leer mij om te geloven als een andere gelovige mij vertelt dat iemand echt is veranderd. Leer mij om mijn oordeel los te laten en in geloof te leven met iedereen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom