Filemon - Gelijkwaardig

 

"Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben, niet meer als slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder." (Filemon 1:15 en 16a)

 

Als je dan denkt dat Paulus heeft vertelt wat hij wil en je een klein beetje aan het idee begint te wennen dat hij zegt dat je die vroegere slaaf moet terugnemen, dan blijkt dat het ergste nog moet komen. Paulus heeft aan Filemon ondertussen uitgelegd dat hij wil dat Filemon Onesimus weer terug zal nemen. Hij geeft erkenning aan het feit dat deze slaaf vroeger van geen nut was, maar dat Paulus nu zelf betere en nieuwere ervaringen met hem heeft. Genoeg reden om hem terug te sturen.

Vooral dat terugsturen staat er eigenlijk als een stellige mededeling in. Filemon heeft er niet veel tegen in te brengen. Het hoort bij de liefde, Paulus zou het ook nog op gezag van Christus doen, maar dat lijkt hem niet nodig te zijn. Dus ja, wat kan Filemon nog zeggen. Waarschijnlijk gaat Paulus er ook nog vanuit dat Filemon zonder tegensputteren zal doen wat hij vraagt. Maar daarmee blijkt Paulus niet klaar te zijn.

 

We weten niet precies hoe Paulus stond tegenover de slavernij van die tijd. Hij verbiedt het nergens. Hij zegt er wel over dat uiteindelijk elk verschil zal wegvallen. Paulus gaat er tegen Filemon nog even op in waarom het leven van Onesimus gelopen is, zoals het liep. Waarom was hij waardeloos voor Filemon en waarom kwam hij in de gevangenis terecht? Paulus zegt dan: Misschien wel om hem uiteindelijk voor eeuwig terug te krijgen. Dat woord eeuwig zal niet bedoeld zijn als dat Filemon en Onesimus nooit zullen sterven op deze aarde, maar wel zal de uitdrukking ermee te maken hebben dat ze de rest van hun leven verbonden zullen zijn aan elkaar. En toch zit er in dat woordje eeuwig ook een soort opmaat voor de volgende opmerking van Paulus.

 

Slaven in heren, in die tijd, waren strikt gescheiden, er was rang en klasse verschil. Ze aten niet eens van dezelfde tafel. MAar Paulus zegt: "Nu krijg je hem terug, maar niet als slaaf, maar als broeder. Dus Filemon moet Onesimus terugnemen als slaaf, maar tegelijkertijd moet dat onderscheid ook wegvallen. Hij is een geliefde broeder. Hij is waarschijnlijk bij Paulus ook tot geloof gekomen. Maar deze oproep van Paulus is zo revolutionair voor die tijd. Maar laten wij eens eerlijk zijn. Slavernij kennen wij gelukkig niet meer, maar klasseverschil, ook als broeders en zusters van hetzelfde huis?

Want elkaar aanvaarden dat is belangrijk, maar elkaar terugnemen als het fout is gegaan? Is dat bij ons zo vanzelfsprekend? En als het dan ook nog iemand is niet minder is als jij? Laten we eens eerlijk in de spiegel kijken. Doen wij zoals Jezus? Geven we elkaar telkens een nieuwe kans? Paulus maakt ons wel heel duidelijk dat dit wel de opdracht is. Wij kunnen best wat geammuseerd naar Filemon kijken hoe hij voor het blok wordt gezet, maar ook wij staan voor dezelfde keus, die eigenlijk niet eens een keus is.

 

Gebed: Heer, Paulus geeft een keus die geen keus is, want als ik altijd bij U opnieuw mag beginnen, dan moet ik ook de ander altijd nieuwe kansen geven. Leer mij te zijn zoals U.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom