"En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin." (Handelingen 11:15)

Heel veel discussie zijn niet nieuw. En vooral als het over de Heilige Geest en over geloof gaat, als het gaat over radicaal tot geloof komen of bijzondere dingen die God laat gebeuren, dan zijn er altijd mensen die redenen genoeg hebben om te geloven dat het allemaal niet klopt. En vooral als je het zelf meemaakt, kan het heel frustrerend zijn als er dan ongelovige reacties komen. En vaak is het nog niet uit te leggen ook. God is namelijk niet uit te leggen en zeker niet als Hij krachtig en bijzonder werkt.

 

Petrus was zonder twijfel de stem van de Heilige Geest gevolgd. Niet alleen om mee te gaan met de mannen van Cornelius die hem kwamen halen, maar op het moment dat hij bij Cornelius binnenkomt weet hij ook dat God hem heeft laten zien dat hij niets meer onrein mag noemen waardoor hij ergens niet binnen zou mogen komen. En op het moment dat Petrus luistert naar dat wat de Geest hem liet zien, komt de bevestiging al snel, want op het moment dat Petrus gaat spreken blijken dat woorden van kracht te zijn.

Op dat moment valt de Heilige Geest op de heidenen die daar zijn. En niet alleen dat, maar de tekenen van de Geest zijn er ook bij. Het blijkt overigens op dat moment ook dat er dus geen handoplegging of waterdoop bij hoeft te komen om toch de Heilige Geest te krijgen. Hier komt eerst de Heilige Geest met kracht over degenen die het woord van Petrus aannamen en op dat geloof volgt dan nog wel de waterdoop. Maar de Heilige Geest werkt dus zeker niet altijd via bijzondere momenten en de aanname van het woord is dus al genoeg.

Maar het zijn wel heidenen die ook nog eens onbesneden zijn. En dat terwijl een Jood in die dagen toch echt nog steeds de enige zou moeten zijn die kon geloven. Maar God doorbreekt, na het hardnekkig ongeloof van de Joden in het algemeen alle grenzen en ook op de heidenen valt de Heilige Geest. Dit zijn woorden die we ons misschien maar moeilijk kunnen voorstellen. De achtergebleven apostelen beginnen dan ook vragen te stellen en Petrus wordt ter verantwoording geroepen omdat hij bij onreine mensen naar binnen is gegaan.

Petrus vertelt dan slechts wat er is gebeurd. En Petrus bedacht daarbij dat dit de woorden van Jezus waren dat de gelovige met de Heilige Geest gedoopt zou worden. En wat blijkt er dan? Dat op het moment dat dit gebeurt bij mensen buiten de apostelkring, dan komen ook de tekenen erbij en gaan ook deze mensen in tongen spreken. Het zijn dus niet alleen de apostelen die deze gaven hebben gekregen, maar iedere gelovige ontvangt dit hier. Petrus heeft het zelfs over 'dezelfde gaven als wij'.

Deze geschiedenis zet de weg helemaal open voor jou en mij. Deze geschiedenis geeft alle ruimte om vanaf nu aan te nemen dat de Heilige Geest, met alle bijzondere gaven erbij, ook beschikbaar is buiten de apostelkring. Zodat nieuwe apostelen ontstaan en het Koninkrijk tot op de dag van vandaag door zal blijven gaan.

Gebed: Heilige Geest, U doorbreekt alle grenzen en U deelt rijk uit van Uw gaven. Vul mij meer en meer met Uw gaven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu