Filemon - uit liefde en niet uit dwang

 

"Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus. (Filemon 1:8 en 9)

 

Paulus geeft ons hier nog even een heel apart lesje. Een lesje hoe het anders kan. Ik weet niet hoe jij bent opgevoed, maar velen van ons zullen wellicht opgevoed zijn in een cultuur die we maar even zullen noemen als "Zo spreekt de HEERE". Dat is niet negatief bedoeld, want daar zit ook een grote waarde in. Juist daardoor is er ook een besef van heiligheid van Wie God is. Tegelijk zit er ook maar al te vaak een andere kant aan: De kant van dat we heel snel het gevoel kregen dat God voor een karretje gespannen werd.

Toen ik als degelijke jongen aan mijn theologische opleiding begon kreeg ik ethiek, en de docent zei toen: "Misbruiken van Gods Naam is ook als we God voor een karretje spannen omdat wij onze zin willen krijgen." Dat kriebelde, zo'n opmerking. Toch zou Paulus dit heel goed begrepen hebben. Wat doet hij? Hij zegt: "In Christus heb ik voldoende vrijmoedigheid om je een bevel te geven." Op basis van Gods Woord, kon Paulus, met terecht gezag gewoon zeggen wat hij wilde zeggen. Hij kon gewoon zeggen: "Joh, Filemon, jij kunt er van zeggen wat je wilt zeggen, maar als je Gods Woord goed genoeg kent, dan weet je dat je die slaaf gewoon moet terugnemen en hem een tweede kans geven, hier heb je hem en op grond van het Woord van God gebied ik je dat je hem weer in genade aanneemt."

 

Die houding heeft Paulus niet. Ondanks dat hij aan het eind van de brief absoluut bereikt wil hebben wat nodig is. Paulus zegt wel dat hij op gezag van Christus kan spreken, maar hij doet dat niet. Hij gebruikt de onderlinge liefde als manier om Filemon aan te spreken met het verzoek dat hij heeft. Straks zal ook blijken dat Filemon ook niets heeft fout gedaan tot nu toe. Paulus komt alleen met een verzoek omdat Paulus zelf een oude man in de gevangenis is geworden en hij die vroegere slaaf van Filemon heeft zien veranderen, maar dat Paulus hem ook niet bij zich kan houden en daarom komt hij er mee terug bij Filemon. Maar niet met een dreigende vinger en Gods Naam, maar hij spoort hem aan door de 'gewone' liefde.

 

Maar daarmee geeft Paulus ons echt wel een serieuze les mee. We hoeven namelijk niet overal druk te zetten met de Naam van God. Daar maken we Gods Naam niet beter van qua klank en op die manier moeten Gods Naam ook niet altijd gebruiken. Spreek iemand liever aan vanuit de liefde die iemand in zich heeft, op zijn eigen verantwoordelijkheid en gaat het daarmee niet en zijn het toch dingen waar God duidelijk over is, dan kan dat altijd nog. Want het doel van deze brief is het ook op die manier waard om benaderd te worden. 

 

Gebed: Heer, soms grijpen we wel heel makkelijk naar Uw Naam, maar wilt U ons leren om ook gewoon vanuit onze verantwoordelijkheid elkaar aan te spreken op iets dat noodzakelijk is.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom