Het land winnen voor Jezus - Geloof jij het?

 

"Hierna zag ik en zie, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand." (Openbaring 8:9)

 

We sluiten vandaag het thema 'Het land winnen voor Jezus' af. Gisteren kreeg je de vraag mee of jij beschikbaar wilt zijn om Nederland te winnen voor Jezus. Beschikbaar, niet alleen om het Evangelie te brengen, maar ook om in je houding Jezus echt te volgen. Er is toch nu nog één ding waar we mee gaan afsluiten. Ik zou dat 'verwachting' willen noemen. Heb jij er geloof voor dat Nederland echt te winnen is voor Jezus? Want dat is nogal een verlangen.

Ooit gaf ik ergens een training over evangelisatiewerk en ik vroeg tijdens die training het volgende: "Stel je nu voor dat je rond de kerst het hele dorp gaat folderen met evangelisatiefolders. (Even buiten de discussie of dit nu een goede manier is) En in die folders nodig je iedereen uit om naar de kerstdienst te komen op kerstmorgen. Hoeveel stoelen zet je dan extra neer in de kerk?" De reactie die ik kreeg was deze: "Geen extra stoelen, want die mensen komen toch niet." Is dat niet vreemd? Je laat je zenden, je zegt tegen God: "Zendt mij, hier ben ik", maar je rekent er totaal niet op dat er iets zal gebeuren door dat wat je in opdracht van God gaat doen.

 

Ons geloof is bepalend voor wat we uitstralen. Misschien ben je soms met mensen in gesprek en je denkt: "Eigenlijk klinkt het toch allemaal wel heel mooi, maar zo ervaar ik het zelf ook lang niet altijd". En voor je het weet ga je met veel minder passie verder. Weet je, Nederland winnen voor Jezus is soms vechten tegen de klippen op, maar ik geloof dat we straks in de hemel nog verrast zullen zijn van wie we daar tegen gaan komen. 

 

Als je leest wat er in het boek Openbaring staat over het moment in de hemel, dan blijkt er straks een menigte te zijn die we niet kunnen tellen. En dan staat er niet dat er allemaal vrome mensen staan, al zijn ze dat natuurlijk wel, maar er staat dat die menigte bestaat uit alle naties, stammen, volken en talen. En in hoofdstuk 21:24 staat zelfs: "En de naties die zalig worden". Natuurlijk staat daar niet dat iedereen uit een land uiteindelijk zalig zal worden, maar er wordt wel gesproken over landen en volken die zalig worden. Er zullen individuen zijn in de hemel uit landen waaruit er niet veel zullen zijn, maar toch spreekt Jezus over landen en volken die zalig worden.

 

En misschien zijn dit woorden die je gewoon eens moet onderstrepen in je Bijbel. Want als deze woorden van Jezus waar zijn, dan wil ik dat Nederland zo'n land zal zijn dat straks zalig zal worden. En dan neem ik nu de verantwoordelijkheid mede op mij om Nederland te winnen voor Jezus. Dit is geen activisme, maar dit is een intens verlangen wat ik deel met mijn Koning. Landen en volken die zalig worden, maar dan wil ik Nederland daar ook zien staan. Wij gaan voor goud!

 

Gebed: Almachte Heer en grote Koning, ik wil niets anders dan Nederland winnen voor U. Want U bent het waard dat heel ons land zal leven voor U.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom