Het land winnen voor Jezus - Vol passie voor Jezus

 

"Want het leven is mij Christus en het sterven is voor mij winst." (Filippenzen 1:21)

 

Eerlijk zijn met de waarheid van Gods Woord en eerlijk zijn in je geestelijke woorden is van fundamenteel belang, omdat we duidelijk moeten blijven over de boodschap van Jezus. Er is maar ene weg van redding, en dat is via Jezus alleen. Het is alleen de vraag op welke manier we deze boodschap brengen. Veel mensen hebben het gevoel dat als je met Jezus leeft, dat je niets meer mag. Moet je eens bedenken hoeveel vragen mensen soms stellen als je hen vraagt de keus voor Jezus te maken.

Het is ook iets dat we in de kerk altijd moeilijk hebben gevonden. In onze cultuur zijn de wetten en regels altijd heel belangrijk geweest, vooral omdat we een schaamte en boetecultuur hebben. Heel vaak was het "dit mag niet en dat moet je doen." En natuurlijk zijn er regels die God heeft gesteld, maar zijn het nu de regels waaraan we moeten voldoen, of verlangen we zo met God te leven dat die regels als vanzelf een plaats hebben in de relatie met God?

 

Weet je wat de wereld om ons heen nodig heeft? Mensen die vol zijn van passie voor Jezus. Mensen die voor Jezus door het vuur gaan, die Jezus zo zichtbaar maken en dat zo vanuit hun diepste verlangen doen om Hem groot te maken, dat de wereld om hen heen ziet dat het geen dwanggodsdienst is, maar een passie voor de levende God die meer is dan alleen maar wat regels. Dat is een passie waardoor je niet meer leeft om straks in de eerste plaats maar in de hemel te kunnen komen, maar dat is een passie waarmee je verlangt in alles wat je doet, je liefde voor Jezus zichtbaar te maken.

 

Paulus staat ook voor de keus wat hij nu het liefste wil? Wil hij graag sterven en dan bij Jezus zijn? Natuurlijk wil hij dat wel, want hij weet dat dit het allerbeste is, niet alleen voor zichzelf, maar ook omdat het daar altijd een volmaakt leven zal zijn met Jezus. Maar toch is dit niet de keus die hij maakt. Hij maakt de keus om Jezus' leven te leven. En als hij dan nog moet blijven leven, dan is het goed, want dan zal hij met zijn leven, Jezus groot maken. En als hij mag sterven en Thuiskomen, dan is dat verreweg het beste en het is dan alleen maar winst. Maar zijn passie voor Jezus maakt, dat hij niet zijn eigen voordeel wil halen, maar de passie voor Jezus maakt dat hij elke minuut op aarde vol wil zijn van passie voor Hem.

 

Ik wil je vandaag de vraag stellen hoe gek jij op Jezus bent. Misschien vind je dit een taalgebruik waarbij jij je wenkbrauwen wat fronst. Dat mag, maar ik meen het wel. Sta jij in vuur en vlam voor Jezus, ook als dat betekent dat jij nog lang op aarde moet blijven? En is die passie een vuur waardoor jij voluit uit de relatie met God leeft? Niet een negatieve, gedwongen geloofshouding, maar een vreugdevolle en ontspannen geloofshouding waarbij Jezus zo groot wordt door jou heen.

 

Gebed: Heer, ik wil elke dag vol van passie voor U leven. Ik wil niet een boodschap van regels, maar een boodschap van relatie brengen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom