"Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen." (Johannes 16:13)

Is het Evangelie groter dan de boodschap die Jezus heeft gebracht op aarde? Is er meer te zeggen dan wat Jezus heeft volbracht? Velen denken van niet, vergeving is alles waar het om gaat. In dat geval zouden we de brieven van het Nieuwe Testament wel kunnen afschaffen. Maar het is ook Jezus Zelf die zegt dat er meer is dat van belang is, maar dat op het moment dat Hij de laatste woorden uitspreekt, Zijn discipelen dit niet kunnen verdragen.

En wat belooft Jezus dan? Nadat Hij eerst al over de 'erbij geroepene' heeft gesproken, gaat Hij nog iets uitleggen van wat de Geest van God gaat doen. We stonden al eerder bij dit vers even stil en toen zeiden we al dat de Geest de gelovige in de waarheid zal leiden. Hij zal in de waarheid de weg wijzen. Dat is meer dan alleen vertellen of de apostelen straks moeten overvaren of niet. Dat is meer dan alleen ons vertellen wat God van ons vraagt. In de waarheid de weg wijzen maakt ook duidelijk dat de Heilige Geest door Zijn werk in ons, de waarheid van de leugen zal onderscheiden. Hij zal ons leiden in de weg van de waarheid. Hij geeft onderscheid in je binnenste, waardoor wij, geleidt door de Heilige Geest, het verschil tussen de leugen en de waarheid kunnen weten.

Als jij de Heilige Geest echt de ruimte wil geven in je leven, besef dan dus dat als jij aanvoelt wat de waarheid is in een bepaalde situatie dat dit de Heilige Geest kan zijn. Dat begint met je hiervan bewust worden en die gedachten die je over waarheid of leugen soms hebt, analyseren zodat je zult ontdekken welke momenten de stem van God je de weg wijst in de waarheid.

Maar Jezus zegt ook, nadat Hij had gezegd dat Hij nog meer te zeggen had, maar dat dit voor nu teveel is, dat de Heilige Geest zal komen om de toekomstige dingen ook nog bekend te maken. Alles wat God richting de toekomst nog belangrijk vindt, maar wat niet uitgesproken is door Jezus, zal de Heilige Geest afmaken. En dat is niet alleen voor toen. Natuurlijk zijn er nog Bijbelboeken in het Nieuwe Testament bijgekomen. Maar, we zien ook in het boek Handelingen dat de apostelen soms voor situaties komen te staan, waar de Bijbel geen letterlijk antwoord op geeft.

Maar juist daarom is de Heilige Geest Degene die erbij geroepen is. Hij neemt de leiding in je leven op het moment dat dit nodig is. Hij laat je de dingen zien, waar de Bijbel niets over zegt. Eenvoudig omdat dit toen totaal nog niet aan de orde is. Biddend en wandelend met God, geeft Zijn Geest antwoorden over de weg en de toekomst, ook als het over dingen gaat, waar de Bijbel ons geen antwoord op geeft. Dat zal nooit tegen de Bijbel ingaan, maar het zal je wel leiding geven in specifieke situaties.

Gebed: Heilige Geest, ik geloof dat ik steeds dankbaarder wordt dat U in mij woont. U kunt mij de weg wijzen, tussen alle leugens van deze wereld door en U kunt mij dingen laten zien, die ik moet weten. Ik sta open voor meer van Uw leiding.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu