Het land winnen voor Jezus - Vol passie voor Jezus

 

"Want het leven is mij Christus en het sterven is voor mij winst." (Filippenzen 1:21)

 

Eerlijk zijn met de waarheid van Gods Woord en eerlijk zijn in je geestelijke woorden is van fundamenteel belang, omdat we duidelijk moeten blijven over de boodschap van Jezus. Er is maar ene weg van redding, en dat is via Jezus alleen. Het is alleen de vraag op welke manier we deze boodschap brengen. Veel mensen hebben het gevoel dat als je met Jezus leeft, dat je niets meer mag. Moet je eens bedenken hoeveel vragen mensen soms stellen als je hen vraagt de keus voor Jezus te maken.

Het is ook iets dat we in de kerk altijd moeilijk hebben gevonden. In onze cultuur zijn de wetten en regels altijd heel belangrijk geweest, vooral omdat we een schaamte en boetecultuur hebben. Heel vaak was het "dit mag niet en dat moet je doen." En natuurlijk zijn er regels die God heeft gesteld, maar zijn het nu de regels waaraan we moeten voldoen, of verlangen we zo met God te leven dat die regels als vanzelf een plaats hebben in de relatie met God?

 

Weet je wat de wereld om ons heen nodig heeft? Mensen die vol zijn van passie voor Jezus. Mensen die voor Jezus door het vuur gaan, die Jezus zo zichtbaar maken en dat zo vanuit hun diepste verlangen doen om Hem groot te maken, dat de wereld om hen heen ziet dat het geen dwanggodsdienst is, maar een passie voor de levende God die meer is dan alleen maar wat regels. Dat is een passie waardoor je niet meer leeft om straks in de eerste plaats maar in de hemel te kunnen komen, maar dat is een passie waarmee je verlangt in alles wat je doet, je liefde voor Jezus zichtbaar te maken.

 

Paulus staat ook voor de keus wat hij nu het liefste wil? Wil hij graag sterven en dan bij Jezus zijn? Natuurlijk wil hij dat wel, want hij weet dat dit het allerbeste is, niet alleen voor zichzelf, maar ook omdat het daar altijd een volmaakt leven zal zijn met Jezus. Maar toch is dit niet de keus die hij maakt. Hij maakt de keus om Jezus' leven te leven. En als hij dan nog moet blijven leven, dan is het goed, want dan zal hij met zijn leven, Jezus groot maken. En als hij mag sterven en Thuiskomen, dan is dat verreweg het beste en het is dan alleen maar winst. Maar zijn passie voor Jezus maakt, dat hij niet zijn eigen voordeel wil halen, maar de passie voor Jezus maakt dat hij elke minuut op aarde vol wil zijn van passie voor Hem.

 

Ik wil je vandaag de vraag stellen hoe gek jij op Jezus bent. Misschien vind je dit een taalgebruik waarbij jij je wenkbrauwen wat fronst. Dat mag, maar ik meen het wel. Sta jij in vuur en vlam voor Jezus, ook als dat betekent dat jij nog lang op aarde moet blijven? En is die passie een vuur waardoor jij voluit uit de relatie met God leeft? Niet een negatieve, gedwongen geloofshouding, maar een vreugdevolle en ontspannen geloofshouding waarbij Jezus zo groot wordt door jou heen.

 

Gebed: Heer, ik wil elke dag vol van passie voor U leven. Ik wil niet een boodschap van regels, maar een boodschap van relatie brengen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom