Het land winnen voor Jezus - Betrouwbaar in geestelijke woorden

 

"Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden." (Mattheüs 7:13 en 14)

 

Eerlijkheid kan wel eens erg lastig zijn, maar het is wel één van de basisbegrippen van de christelijke gemeente. Als we onbetrouwbaar zijn, moeten we er niet op rekenen dat mensen interesse hebben om naar de kerk te komen. Maar als we onbetrouwbaar zijn in onze zaken, zou men dan wel geloven dat onze geestelijke woorden kloppen? Onze betrouwbaarheid werkt dus heel ver door. Toch is er nog een stap verder nodig. Het gaat niet alleen om onze betrouwbaarheid in onze gewone woorden, maar ook om betrouwbaarheid in onze geestelijke woorden.

 

 

Je kunt heel betrouwbaar zijn in je zaken, in je woorden en in alles wat je doet, maar als je geestelijke woorden niet betrouwbaar zijn, dan zullen mensen zich wellicht veilig bij je voelen, maar help je hen verdwalen op weg naar de eeuwigheid. Een kerk die geen betrouwbare geestelijke woorden spreekt, is een kerk waar uiteindelijk de kandelaar inderdaad wordt weggenomen.

 

Jezus windt er geen doekjes om als het gaat over de waarheid. En inderdaad, Jezus is nooit bezig met eindeloze oordeelspreken. Ik geloof ook dat dit nooit zal werken. We kunnen roepen dat we onze zonden moeten kennen en vooral elke keer benadrukken hoe zondig we zijn, maar dat is niet hoe Jezus Zijn boodschap brengt. Jezus brengt de boodschap waarin Zijn werk in het middelpunt staat en nooit de zondige mens. Maar de andere kant is ook waar: Jezus maakt wel heel duidelijk dat degenen die niet geloven ergens uitkomen en degenen die wel geloven komen ergens uit. 

 

Jezus maakt heel duidelijk dat er maar twee wegen zijn. En die waarheid, die is nog niet zo eenvoudig te verteren voor ons. Sterker nog, om daar altijd betrouwbaar in te zijn, dat kost iets van jezelf. Iedereen wil een lieve God die iedereen straks welkom heet in de hemel, zelfs degenen die niet geloven dat er een God en een hemel is, zijn er wel van overtuigd dat ze in de hemel komen. Hoe onbegrijpelijk het ook is. Maar Jezus zegt heel duidelijk dat er een weg naar het leven is en een weg naar het verderf.

 

Ja, Jezus zegt dat er een weg is naar het verderf. Hij noemt dat de brede weg. Dat is de weg die makkelijk begaanbaar is. Dat is de weg van hen die niet in Jezus geloven. Op die weg passen alle geloven naast elkaar. Jezus zegt niet dat de smalle weg een moeilijke weg is, hij is alleen smal. Die poort daar pas jij alleen door als jij je zonden hebt achtergelaten op Golgotha. En dan komt er een smalle weg. Hoe die weg loopt, daar gaat het Jezus niet om. Het gaat Hem er slechts om dat er maar ene weg, dè Weg, Jezus, naar het leven leidt. En zonder dat geloof is er geen behoud en geen leven. En durven wij zo eerlijk om te gaan met de mensen? Niet slaan met het verderf, maar uitnodigend tot het leven.

 

Gebed: Heer, liefst wil ik kunnen zeggen dat iedereen gered wordt, maar dat is niet wat U zegt en het zou ook U onbetrouwbaar maken. Laat mij ook in Uw boodschap altijd trouw zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom