"De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn woord is op mijn tong." (2 Samuël 23:2)

Ik weet niet wat jij ervaart van dat wat God jou wil zeggen waarvan Hij wilt dat jij het ook door gaat geven, want profetie is soms heel lastig. En zolang we profetie een beetje in de Oude Testament kunnen laten, is het allemaal best leuk, maar als we geloven dat Gods Geest niet veranderd, dan komt ineens de profetie van het Oude Testament heel dichtbij en zeker als we over een poosje ook de gave van profetie nog tegenkomen in het Nieuwe Testament. Maar hier legt David ons iets uit hoe het werkt met profetie, want daar heeft hij het over.

Het blijkt uit het derde vers dat de woorden van God, die David heeft gesproken alles te maken hebben met wat er in de toekomst zou gebeuren. Het gaat hier dus om profetie. Profetie is, zeker in het Oude Testament een uitspraak van datgene wat in de toekomst gaat gebeuren. Hier gaat het om de profetie van de Messias. Er zal een Heerser komen over alle mensen. Profetie in het Oude Testament hoeft niet altijd profetie te zijn, het kan ook een oordeelsaankondiging zijn. 

Maar wat er belangrijk is, is wat er gebeurt door de Geest van God. David maakt ons in ene zin duidelijk hoe profetie 'werkt'. Profetie is dus niet iets waar wij invloed op kunnen hebben. Tenminste niet in de zin dat het de ontvanger overkomt. Want David overkomt het in zijn leven dat de Geest van de HEERE tot hem spreekt. Daar heeft niemand invloed op, maar het feit dat hij de stem van de HEERE verstond, maakt wel dat profetie is tegen te houden. En misschien ben je nu geneigd om te zeggen dat deze vorm van spreken nu niet meer gebeurt door God, want we hebben nu de Bijbel. 

De Bijbel is echter in de gelovige niet de enige manier waardoor God spreekt. We zeggen wel als er dingen misgaan in ons leven dat dit Gods spreken is, van een overlijden gaat ook een spreken van God uit. In die situaties maakt het niet uit dat dit niet door de Bijbel gebeurt. Maar wat nu als God het nodig vindt dat jij en ik Zijn woorden horen die Hij wil dat we gaan doorgeven? Want dat is wat David vooral doet. Hij zegt iets, waarvan God tot hem sprak en waardoor de woorden van God op zijn tong waren.

Geloof jij dat God altijd Dezelfde is? Dan is de vraag wat jij en ik vandaag van David kunnen leren? Blijkbaar heeft God hem woorden gegeven om uit te spreken, maar om dat te kunnen moest hij wel openstaan om die woorden te horen. En daar zit misschien juist wel het moeilijke voor ons. Want op welk moment spreekt God en op welk moment bedenk jijzelf van alles? Of durf jij voorzichtig alvast te beginnen te vertrouwen dat God door Zijn Geest ook jou woorden wil geven, waarin Hij je leidt, maar waardoor jij ook dingen mag zien, die van belang zijn om door te geven. En het kenmerk dat bovenaan staat? Ze zullen nooit Gods Woord tegenspreken.

Gebed: Heilige Geest, profetie is eigenlijk veel makkelijker als ik het in het Oude Testament achterlaat, maar ik geloof dat U niet verandert en daarom wil ik leren om Uw stem te verstaan om dat wat U soms wilt dat ik mag doorgeven, duidelijk wordt voor mij.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu