Het land winnen voor Jezus - Hoop geven

 

"Toen ging Naäman zijn heer vertellen: Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt, gesproken." (2 Koningen 5:4)

 

Er zijn van die onbetekende mensen in de Bijbel die echt een wereld van verschil hebben gemaakt. Soms zijn dit zelfs zulke onbetekende mensen dat zelfs hun naam niet eens bekend is en soms zijn het zelfs nog kinderen. Maar juist dat soort mensen, die geen betekenis in deze wereld lijken te hebben, zijn juist die mensen die de wereld kunnen winnen voor Jezus. Er is in het Oude Testament een meisje die het verschil maakt en ons wat wil leren.

 

De vraag waar ik dan mee moet beginnen is de vraag wat jij gelooft van wat God kan. Ik ben opgevoed met de theologie dat God vroeger wel wonderen deed, maar nu niet meer. En ik merk dat ik er nog steeds wel eens moeite mee heb om in elke situatie te durven zeggen dat Jezus het antwoord is op elke situatie. De hoop die zeker is in elke situatie. Dat lukt mij echt wel met veel dingen, maar wat nu als iemand terminaal ziek is? En heb ik dan echt geloof dat mijn God alles kan? Ja, ik heb dat geloof, maar soms vind ik het ook heel lastig om dat in elke situatie te zeggen.

 

Er is een meisje in het Oude Testament die helemaal niet twijfelde aan Gods macht. Dat meisje geloofde gewoon dat als iemand ziek was, hij naar de profeet in Israël moest gaan en die zou hem kunnen genezen. En kijk, dat je dit onder geloofsgenoten zegt, waar je het theologisch ook nog aardig kunt indekken, maar was nu als je als slavinnetje bent afgevoerd naar Syrië en je hoort dat je grote baas, die ook nog eens een legeroverste is, plotseling melaats is geworden? Je hebt helemaal geen spreekrecht, je moet alleen gehoorzamen en meer niet. En als je al gelooft dat bij God alles mogelijk is, je bent daar in een heidense omgeving. Daar moet je gewoon zwijgen over jouw God, daar zijn andere goden waar men in gelooft.

 

En wat doet dit meisje? Dat meisje dat niet eens een naam heeft? Ze zegt tegen degene die boven haar staat dat Naäman eigenlijk bij de profeet van Israël terecht moet. Ze gelooft dus dat de God in wiens naam deze profeet Elisa handelt, bij machte is om te genezen van melaatsheid. Wat een enorm geloof in de God waar ze eigenlijk maar weinig van hoorde. Uiteindelijk komt Naäman zelf tot geloof en zal een zegen geworden zijn voor zijn onderdanen. God krijgt een eer en glorie. Daar moet wel eerst behoorlijk wat water door de Jordaan stromen voordat het zover is, maar toch...

 

Maar nu wij, nadat wij hebben nagedacht over onze houding naar elkaar en naar en naar onze naaste, is het nu de vraag hoeveel geloof je hebt in God. Juist omdat dit belangrijk is voor elke  situatie waarin het hopeloos is. Durven wij dan, niet met allemaal woorden van oordeel te komen, maar met woorden van hoop, omdat wij een God dienen bij wie alle dingen mogelijk zijn. Misschien heb je geen grote naam, maar wel een grote God!

 

Gebed: Heer, U bent mijn grote God en ik geloof dat bij U alle dingen mogelijk zijn. Dank U voor Wie U bent.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom