"Paulus zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is." (Handelingen 19:2)

Misschien dat je nog niet overtuigd bent van het feit dat jij en ik de Heilige Geest echt nodig hebben. Het zou kunnen dat je denkt dat dit allemaal niet belangrijk is. Of dat je denkt dat de Heilige Geest alleen nodig is om je te overtuigen van je zonden. Dat laatste is wel duidelijk dat dit geen argument is omdat Paulus het werk van de Geest in de gelovige nooit koppelt aan overtuiging van zonde. Het is in het Nieuwe Testament duidelijk dat de Heilige Geest in de gelovige vooral nodig is om de gemeente te bouwen en zodat we vruchten dragen.

De vraag van Paulus, die we even als een van de eerste dingen behandelen om de noodzaak van de Heilige Geest even sterk te onderstrepen, maakt dus duidelijk dat de Heilige Geest niet automatisch in je leven komt. Deels is de Heilige Geest wel in de gelovige aanwezig, maar de echte vervulling van de Heilige Geest blijkt niet vanzelfsprekend te zijn. De discipelen die Paulus in dit gedeelte ontmoet, bleken de Heilige Geest nog niet ontvangen te hebben, of in ieder geval niet zodanig de vervulling met de Heilige Geest te hebben ontvangen dat de kracht en de tekenen van de Heilige Geest in hun leven zichtbaar waren. Wellicht dat de vruchten wel zichtbaar waren, maar de tekenen en wonderen ontbraken. En waarschijnlijk viel het vooral op doordat ze niet in tongen, in vreemde talen spraken.

Op het moment dat Paulus hen namelijk de handen oplegt, komt de Heilige Geest over hen en spreken ze direct in tongentaal. Blijkbaar is de echte doop in de Heilige Geest, de echte vervulling met de Heilige Geest iets dat zichtbaar is in je leven. En het op die manier ontvangen van de Heilige Geest is geen automatisme en tegelijk is Paulus nogal verontwaardigd dat ze die vervulling met de Heilige Geest missen. Het is dus blijkbaar nogal belangrijk dat de vervulling met de Heilige Geest er moet zijn, want Paulus neemt direct stappen om dit te veranderen.

Ik ben er van overtuigd dat de kerk waar de vervulling met de Heilige Geest ontbreekt, een kerk is die niet tot haar bestemming komt. En als het dan gaat over al die gaven van de Heilige Geest, dan is dit iets dat de kerk van toen, maar niet minder ook de kerk van nu, absoluut nodig heeft om een levende kerk te zijn.

Heb jij de Heilige Geest ontvangen? In 'het ontvangen van iets' zit niet alleen een geven, maar ook de daad van ontvangen. Heb jij de vervulling met de Heilige Geest ontvangen? Functioneert de Heilige Geest echt in jou? In de vruchten, zeker, maar ook in de krachten en tekenen?

In de kracht van de Heilige Geest is de kerk tot grote, Goddelijke dingen in staat en die zijn nodig om de kerk, om het Koninkrijk hier op aarde te bouwen. We gaan op zoek naar alles van de Heilige Geest, maar vooral ook op zoek naar persoonlijke vervulling. 

Gebed: Heilige Geest, vul mij meer met Uzelf en leer mij om U te ontvangen, ook als dit soms met dingen gepaard gaat die ik eng vind of die ik niet gewend ben, maar ik wil helemaal vervuld zijn met U, ik wil ondergedompeld worden in U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu