Het land winnen voor Jezus - Hoop

 

"De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest." (Romeinen 15:13)

 

Wat geloof je van de kracht van gebed? Dat is misschien wel een vraag die na gisteren ook wel een beetje is blijven hangen. Want bidden met mensen die niet geloven, zodat God Zijn kracht kan laten zien, dat vraagt wel heel wat geloof. Tegelijk heeft dit ook iets te maken met hoop. Want als we bidden heeft het ook te maken met wat wij geloven van de hoop. En dan bedoel ik niet hoop zoals de wereld die heeft, maar hoop die God ons geeft in Zijn Woord. Hoop die de wereld juist nodig heeft, omdat die deze zo hard mist.

In de wereld om ons heen is namelijk geen hoop. Tenminste, er is geen hoop die zeker is. Er is wel hoop, maar dan gaat het over dat je er maar het beste van hoopt, of dat je iets verlangt waarvan je hoopt dat het ook zal komen. Maar de Bijbelse hoop is hoop die zeker is, dat is een groot geheimenis. Het is het geloof in de dingen die we niet zien, waarvan we wel weten dat ze zullen komen.

 

Als de kerk geen hoop meer heeft, kun je net zo goed een humanistische club mensen worden met goede bedoelingen. Want dan leef je alleen om het nu het beste er van te maken. En als dat de boodschap is waar wij mee in het leven staan, wat hebben we dan te bieden? Het gaat natuurlijk om de kerk die vol moet zijn van hoop, maar de kerk ben jij. Leef jij in deze wereld als een christen die vol hoop leeft? Echt hoop dat uiteindelijk degenen die in Jezus geloven straks zullen meemaken dat alle dingen nieuw worden. Hoop dat alle gebrokenheid door het werk van Jezus wereld geheeld zal worden? Soms nu, als een teken van het Koninkrijk, soms door processen heen en anders straks bij de wederkomst, maar wij hebben de hoop, die zeker is, dat de wereld die nu nog zucht onder de gevolgen van de zonde, straks opgericht zal worden en dat wij die nu nog gebrokenheid ervaren, straks zeker zullen triomferen met Jezus. Dat is pas hoop. Dat is geen betwijfelde hoop, maar een absolute zekerheid.

 

God wil jou vervullen met veel meer en meer hoop. Dat lijkt heel passief, maar Paulus zegt in hetzelfde hoofdstuk ook dat de hoop ontstaat door de kennis van Gods Woord. Hoe meer we weten over wat God zal doen, door Jezus, hoe meer onze hoop zal groeien en toenemen. Dan heb je een boodschap voor de wereld. Deze ellende waarin wij nu leven is niet blijvend, dit heeft niet het laatste woord. Wees daarom overvloedig in de hoop. 

 

De troost van de hoop die zeker is, is zo groot, dat geeft toekomstperspectief in de grootste hopeloosheid. Dat mogen wij brengen in deze wereld. Ook dat is het zout, dat jij bent!

 

Gebed: Heer, Uw geeft echte hoop, hoop die nooit vergaat en hoop die altijd blijft bestaan. Die hoop wil ik brengen in een wereld zonder hoop.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom