Het land winnen voor Jezus - Hoop

 

"De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest." (Romeinen 15:13)

 

Wat geloof je van de kracht van gebed? Dat is misschien wel een vraag die na gisteren ook wel een beetje is blijven hangen. Want bidden met mensen die niet geloven, zodat God Zijn kracht kan laten zien, dat vraagt wel heel wat geloof. Tegelijk heeft dit ook iets te maken met hoop. Want als we bidden heeft het ook te maken met wat wij geloven van de hoop. En dan bedoel ik niet hoop zoals de wereld die heeft, maar hoop die God ons geeft in Zijn Woord. Hoop die de wereld juist nodig heeft, omdat die deze zo hard mist.

In de wereld om ons heen is namelijk geen hoop. Tenminste, er is geen hoop die zeker is. Er is wel hoop, maar dan gaat het over dat je er maar het beste van hoopt, of dat je iets verlangt waarvan je hoopt dat het ook zal komen. Maar de Bijbelse hoop is hoop die zeker is, dat is een groot geheimenis. Het is het geloof in de dingen die we niet zien, waarvan we wel weten dat ze zullen komen.

 

Als de kerk geen hoop meer heeft, kun je net zo goed een humanistische club mensen worden met goede bedoelingen. Want dan leef je alleen om het nu het beste er van te maken. En als dat de boodschap is waar wij mee in het leven staan, wat hebben we dan te bieden? Het gaat natuurlijk om de kerk die vol moet zijn van hoop, maar de kerk ben jij. Leef jij in deze wereld als een christen die vol hoop leeft? Echt hoop dat uiteindelijk degenen die in Jezus geloven straks zullen meemaken dat alle dingen nieuw worden. Hoop dat alle gebrokenheid door het werk van Jezus wereld geheeld zal worden? Soms nu, als een teken van het Koninkrijk, soms door processen heen en anders straks bij de wederkomst, maar wij hebben de hoop, die zeker is, dat de wereld die nu nog zucht onder de gevolgen van de zonde, straks opgericht zal worden en dat wij die nu nog gebrokenheid ervaren, straks zeker zullen triomferen met Jezus. Dat is pas hoop. Dat is geen betwijfelde hoop, maar een absolute zekerheid.

 

God wil jou vervullen met veel meer en meer hoop. Dat lijkt heel passief, maar Paulus zegt in hetzelfde hoofdstuk ook dat de hoop ontstaat door de kennis van Gods Woord. Hoe meer we weten over wat God zal doen, door Jezus, hoe meer onze hoop zal groeien en toenemen. Dan heb je een boodschap voor de wereld. Deze ellende waarin wij nu leven is niet blijvend, dit heeft niet het laatste woord. Wees daarom overvloedig in de hoop. 

 

De troost van de hoop die zeker is, is zo groot, dat geeft toekomstperspectief in de grootste hopeloosheid. Dat mogen wij brengen in deze wereld. Ook dat is het zout, dat jij bent!

 

Gebed: Heer, Uw geeft echte hoop, hoop die nooit vergaat en hoop die altijd blijft bestaan. Die hoop wil ik brengen in een wereld zonder hoop.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom