Het land winnen voor Jezus - Bidden

 

"Bid, en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden." (Mattheüs 7:7)

 

Het zou kunnen zijn dat je denk: "Nederland winnen voor Jezus, het lijkt net alsof wij dat zelf dan maar moeten doen." Er ligt natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid bij ons, maar daarmee ligt niet alles in onze macht. Als God ons een opdracht geeft, wil niet zeggen dat wij dat ook in onze kracht kunnen. Zout zijn op deze aarde, lukt ook echt niet alleen. Maar door zout te zijn, onderscheiden we ons, als het goed is, wel. Dat is zichtbaar in bemoediging en liefde, maar ook in afhankelijkheid en het besef niet een eenling te zijn op deze aarde, maar juist samen met God te leven.

Het is zo belangrijk dat het zout in onze tijd, zout is dat biddend zout is. Ik bedoel te zeggen dat wij het gebed van veel groter belang moeten gaan zien. Een kerk die niet bidt, een kerk die niet afgestemd is op God, werkt op een verkeerde manier en op een verkeerde plaats. Gebed is iets dat in het leven van Jezus onmisbaar was. Zelfs Jezus was regelmatig met Zijn Vader in de gesprek en stemde daarmee af op Zijn Vader. Jezus was nooit op een plaats waar Hij niet moest zijn, maar Jezus was ook in de wonderen afhankelijk van Zijn Vader. Hij sloeg bij het wonder van de broden en de vissen, Zijn ogen naar de hemel. Dit zijn geen losstaande feiten die alleen betrekking hadden op Jezus, maar Jezus doet het ons voor. 

 

Jezus begint daar al mee in dezelfde preek als over het zout. In de bergrede begint Jezus op meerdere momenten over gebed. Eerst als over ons 'binnenkamergebed', het gebed persoonlijk en in stilte. De momenten van afstemming met God de Vader. Maar daarna begint Jezus ook over alles wat we in gebed vragen. En dat is iets wat wij nooit kwijt mogen zijn. En ik geloof dat wij dit gedeelte van Jezus, maar al te vaak toepassen op onze persoonlijke situaties. En natuurlijk is dat ook goed. Ook voor jouw persoonlijke leven zegt Jezus dat we moeten durven vragen en durven geloven dat God ons geen stenen voor brood zal geven.

 

Maar nu nog in het kader van het winnen van ons land voor Jezus. Wij vinden het lastig om gebed los te maken uit onze persoonlijke situaties, maar als we dit gedeelte nu eens toepassen op het winnen van Nederland voor Jezus? Wat als we dit gedeelte toepassen op elke situatie die zich voordoet dat wij met iemand optrekken, maar die niet gelooft. Wat doen we dan?

 

Ik geloof dat dan juist de ervaring dat God als een Vader zorgt en als wij Hem ergens om vragen dat Hij brood geeft en geen stenen, mensen gaat laten zien dat Hij God is. Jezus ging op aarde rond, goed doende. Ik wil je uitdagen om de komende tijd met dit gedeelte eens aan het werk te gaan en in elke concrete situatie met mensen te gaan bidden. Niet als een probeersel, maar in vol geloof dat God overvloedig gaat voorzien in wat die ander nodig heeft, omdat Hij zo die ander wint voor Jezus.

 

Gebed: Vader, U geeft geen stenen, maar brood en ergens geloof ik dat, maar tegelijk blijft altijd dat gevoel dat we niet altijd alles ontvangen. Maar ik wil kiezen om dit gedeelte ook toe te gaan passen op het winnen van mensen voor Jezus. Ik wil U vragen: Laat U Zichzelf dan zien als ik met hen bid, die niets met U hebben.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom