Het land winnen voor Jezus - Bidden

 

"Bid, en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden." (Mattheüs 7:7)

 

Het zou kunnen zijn dat je denk: "Nederland winnen voor Jezus, het lijkt net alsof wij dat zelf dan maar moeten doen." Er ligt natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid bij ons, maar daarmee ligt niet alles in onze macht. Als God ons een opdracht geeft, wil niet zeggen dat wij dat ook in onze kracht kunnen. Zout zijn op deze aarde, lukt ook echt niet alleen. Maar door zout te zijn, onderscheiden we ons, als het goed is, wel. Dat is zichtbaar in bemoediging en liefde, maar ook in afhankelijkheid en het besef niet een eenling te zijn op deze aarde, maar juist samen met God te leven.

Het is zo belangrijk dat het zout in onze tijd, zout is dat biddend zout is. Ik bedoel te zeggen dat wij het gebed van veel groter belang moeten gaan zien. Een kerk die niet bidt, een kerk die niet afgestemd is op God, werkt op een verkeerde manier en op een verkeerde plaats. Gebed is iets dat in het leven van Jezus onmisbaar was. Zelfs Jezus was regelmatig met Zijn Vader in de gesprek en stemde daarmee af op Zijn Vader. Jezus was nooit op een plaats waar Hij niet moest zijn, maar Jezus was ook in de wonderen afhankelijk van Zijn Vader. Hij sloeg bij het wonder van de broden en de vissen, Zijn ogen naar de hemel. Dit zijn geen losstaande feiten die alleen betrekking hadden op Jezus, maar Jezus doet het ons voor. 

 

Jezus begint daar al mee in dezelfde preek als over het zout. In de bergrede begint Jezus op meerdere momenten over gebed. Eerst als over ons 'binnenkamergebed', het gebed persoonlijk en in stilte. De momenten van afstemming met God de Vader. Maar daarna begint Jezus ook over alles wat we in gebed vragen. En dat is iets wat wij nooit kwijt mogen zijn. En ik geloof dat wij dit gedeelte van Jezus, maar al te vaak toepassen op onze persoonlijke situaties. En natuurlijk is dat ook goed. Ook voor jouw persoonlijke leven zegt Jezus dat we moeten durven vragen en durven geloven dat God ons geen stenen voor brood zal geven.

 

Maar nu nog in het kader van het winnen van ons land voor Jezus. Wij vinden het lastig om gebed los te maken uit onze persoonlijke situaties, maar als we dit gedeelte nu eens toepassen op het winnen van Nederland voor Jezus? Wat als we dit gedeelte toepassen op elke situatie die zich voordoet dat wij met iemand optrekken, maar die niet gelooft. Wat doen we dan?

 

Ik geloof dat dan juist de ervaring dat God als een Vader zorgt en als wij Hem ergens om vragen dat Hij brood geeft en geen stenen, mensen gaat laten zien dat Hij God is. Jezus ging op aarde rond, goed doende. Ik wil je uitdagen om de komende tijd met dit gedeelte eens aan het werk te gaan en in elke concrete situatie met mensen te gaan bidden. Niet als een probeersel, maar in vol geloof dat God overvloedig gaat voorzien in wat die ander nodig heeft, omdat Hij zo die ander wint voor Jezus.

 

Gebed: Vader, U geeft geen stenen, maar brood en ergens geloof ik dat, maar tegelijk blijft altijd dat gevoel dat we niet altijd alles ontvangen. Maar ik wil kiezen om dit gedeelte ook toe te gaan passen op het winnen van mensen voor Jezus. Ik wil U vragen: Laat U Zichzelf dan zien als ik met hen bid, die niets met U hebben.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom