Het land winnen voor Jezus - Smakeloos

 

"U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." (Mattheüs 5:13 en 14)

 

Deze wereld zonder God en zonder het volmaakte van God is een wereld die smaakloos en donker is. Er is geen smaak als God ontbreekt. Heel veel dingen in deze wereld lijken wel de moeite waard, maar als je eerlijk bent is er niets van deze dingen die uiteindelijk sterker is dan de dood en die de eeuwigheid aankunnen. Eigenlijk is dus deze wereld helemaal leeg. Dat is de realiteit van een wereld waar niemand zou leven in relatie met God. Maar de komst van Jezus moet dat nu juist blijvend veranderen. En daarom roept Jezus Zijn discipelen erbij en begint hen uit te leggen wat er nodig is. Maar eigenlijk vertelt Jezus ook hoe Hij deze wereld ziet.

Het enige dat in de ogen van Jezus smaak geeft aan deze wereld zijn mensen die leven zoals Hij heeft geleefd, die leven door Zijn Geest. Dat zijn mensen die de vruchten van de Geest dragen en daarmee het verschil maken in deze wereld. Als je kijkt hoe de wereld zonder God en de godsdienstige wereld zonder God, en Gods kinderen die de relatie met God zijn kwijtgeraakt, leven op deze aarde dan draait het maar om één ding: Om jezelf. Dat is een wereld waar uiteindelijk geen leven in de vinden is, maar dat is ook een wereld waarin geen hoop is voor hopelozen, herstel voor gebrokenen en bevrijding voor gevangenen. Niet omdat het onmogelijk is, maar omdat er niemand is die bereidt is om het verschil te maken.

Bedenk even dat Jezus zegt dat wij dezelfde dingen, in Zijn Naam, zullen doen als dat Hij deed, maar wij zeggen als volgelingen van Jezus: "Sorry, maar dat hoeft van mij dus even mooi niet, ik wil vooral gelukkig worden van mijn geloof, maar meer hoeft echt niet." Dan zou deze wereld een smaakloze wereld blijven. Dan heerst op deze wereld de duisternis en is het een troosteloze wereld. En dat terwijl alles beschikbaar is om deze wereld te redden.

 

En toch ben ik wel bang dat een groot deel van de kerk in Nederland wel heel erg bezig is met zichzelf. Heel veel vragen worden gesteld hoe we kerk moeten zijn en hoe de eredienst eruit moet zien, hoe en wat we moeten zingen. En op individueel niveau zijn wij net zo hard bezig met onze carrière, zijn wij net zo hard bezig met hoe wij ons het meest gelukkig voelen, als de hele wereld om ons heen. En wat is dan het gevolg? Wij doen mee in de smaakloosheid van deze wereld, terwijl Jezus tegen jou en mij zegt: "Jij, jij bent het zout van de wereld, jou heb ik geroepen om het verschil te maken." En ja, dat betekent dat je misschien dingen die zo fijn zijn voor jezelf soms moet loslaten, maar ik wil je vragen: "Ben jij bereidt om zout in deze wereld te zijn?" Dan zullen we een paar dingen naar voren halen waarmee jij ons land kunt winnen voor Jezus.

 

Gebed: Heer, wat een eer om de smaak in deze wereld te mogen brengen, maar ik belijd ook dat ik zoveel dingen doe, waarin ik meega met deze wereld en mij niet als zout laat gebruiken. Vergeef mij en gebruik mij.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom