Het land winnen voor Jezus - Smakeloos

 

"U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." (Mattheüs 5:13 en 14)

 

Deze wereld zonder God en zonder het volmaakte van God is een wereld die smaakloos en donker is. Er is geen smaak als God ontbreekt. Heel veel dingen in deze wereld lijken wel de moeite waard, maar als je eerlijk bent is er niets van deze dingen die uiteindelijk sterker is dan de dood en die de eeuwigheid aankunnen. Eigenlijk is dus deze wereld helemaal leeg. Dat is de realiteit van een wereld waar niemand zou leven in relatie met God. Maar de komst van Jezus moet dat nu juist blijvend veranderen. En daarom roept Jezus Zijn discipelen erbij en begint hen uit te leggen wat er nodig is. Maar eigenlijk vertelt Jezus ook hoe Hij deze wereld ziet.

Het enige dat in de ogen van Jezus smaak geeft aan deze wereld zijn mensen die leven zoals Hij heeft geleefd, die leven door Zijn Geest. Dat zijn mensen die de vruchten van de Geest dragen en daarmee het verschil maken in deze wereld. Als je kijkt hoe de wereld zonder God en de godsdienstige wereld zonder God, en Gods kinderen die de relatie met God zijn kwijtgeraakt, leven op deze aarde dan draait het maar om één ding: Om jezelf. Dat is een wereld waar uiteindelijk geen leven in de vinden is, maar dat is ook een wereld waarin geen hoop is voor hopelozen, herstel voor gebrokenen en bevrijding voor gevangenen. Niet omdat het onmogelijk is, maar omdat er niemand is die bereidt is om het verschil te maken.

Bedenk even dat Jezus zegt dat wij dezelfde dingen, in Zijn Naam, zullen doen als dat Hij deed, maar wij zeggen als volgelingen van Jezus: "Sorry, maar dat hoeft van mij dus even mooi niet, ik wil vooral gelukkig worden van mijn geloof, maar meer hoeft echt niet." Dan zou deze wereld een smaakloze wereld blijven. Dan heerst op deze wereld de duisternis en is het een troosteloze wereld. En dat terwijl alles beschikbaar is om deze wereld te redden.

 

En toch ben ik wel bang dat een groot deel van de kerk in Nederland wel heel erg bezig is met zichzelf. Heel veel vragen worden gesteld hoe we kerk moeten zijn en hoe de eredienst eruit moet zien, hoe en wat we moeten zingen. En op individueel niveau zijn wij net zo hard bezig met onze carrière, zijn wij net zo hard bezig met hoe wij ons het meest gelukkig voelen, als de hele wereld om ons heen. En wat is dan het gevolg? Wij doen mee in de smaakloosheid van deze wereld, terwijl Jezus tegen jou en mij zegt: "Jij, jij bent het zout van de wereld, jou heb ik geroepen om het verschil te maken." En ja, dat betekent dat je misschien dingen die zo fijn zijn voor jezelf soms moet loslaten, maar ik wil je vragen: "Ben jij bereidt om zout in deze wereld te zijn?" Dan zullen we een paar dingen naar voren halen waarmee jij ons land kunt winnen voor Jezus.

 

Gebed: Heer, wat een eer om de smaak in deze wereld te mogen brengen, maar ik belijd ook dat ik zoveel dingen doe, waarin ik meega met deze wereld en mij niet als zout laat gebruiken. Vergeef mij en gebruik mij.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom