Het land winnen voor Jezus - Smaakmakers

 

 "U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." (Mattheüs 5:13 en 14)

 

Er blijkt dus een taak te liggen voor ons als het gaat om de kerk in Nederland. De kandelaar wordt pas weggenomen op het moment dat de kerk geen kerk meer is. Of misschien zelfs nog sterker als een land haar geloof in God is kwijtgeraakt en er niets meer over is. En als we eerlijk zijn is Nederland behoorlijk op weg om een land te worden zonder God. Maar pas op dat je niet te snel in de paniek schiet, want bedenk even dit: De twaalf discipelen, die uiteindelijk met elf overbleven, waren de enigen die begonnen om de kerk te bouwen. Elf mannen in een grote wereld.

En deze elf mannen zijn het begin geweest van een kerk, waar geen kerk was. Er is dus ook een andere beweging mogelijk dan een kerk die uitsterft. Maar waar begint deze beweging? Deze beweging begint aan de voeten van Jezus. Deze beweging begint daar waar Jezus Zijn discipelen de basisprincipes leert van het Koninkrijk. Want eerst heeft Hij hen de grondwet van het Koninkrijk in de zaligsprekingen uitgelegd en daarna vertelt Hij wat de bedoeling is hoe zij moeten leven.

 

Overigens zijn die zaligsprekingen fundamenteel in de opdracht die daarna komt. Want wat zijn de woorden van Jezus aan hen en aan ons? Die zijn heel eenvoudig. Hij zegt alleen maar: Jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht van de wereld. Dat zijn voor ons hele bekende woorden geworden, maar begrijpen we eigenlijk nog wel waar Jezus het over heeft? Jezus zegt dus eigenlijk tegen jou en mij, niet tegen het instituut van de kerk of de stichting van de kerk, maar tegen jou en mij: Jullie zijn degenen die voor smaak in de wereld zorgen en die zorgen voor licht waar anders alleen maar duisternis zou zijn.

 

Als je dit bedenkt, dan heb je helder dat het er bij Jezus niet om gaat om stil, met een boekje in een hoekje te gaan zitten en maar wat te neuriën: "stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw", maar dat het er Jezus omgaat dat jij en ik actief in deze wereld, de wereld werkelijk zullen veranderen. Zonder volgelingen van Jezus die hun roeping verstaan is de wereld smaakloos en is de wereld een donker, duister gat. Er is niemand die hier iets in kan veranderen, dan alleen de volgelingen van Jezus. Alleen jij kunt dus smaak brengen in deze wereld en alleen jij kunt licht brengen. Dat kan je moslimbuurman niet, dat kan je atheïstische collega niet, dat kan niemand anders dan jij en degenen die ook Jezus volgen.

 

Ik wil dat je dit bewust wordt dat het zo is. Dat je bewust wordt dat dit een realiteit is zodat je de woorden van Jezus echt tot je kunt laten doordringen. Jij bent een smaakmaker en een licht in de wereld, omdat jij Jezus kunt leven op aarde. Als je Nederland wilt winnen voor Jezus, dan begint het bij dit besef.

 

Gebed: Heer, ik dank U dat U mij ziet als smaakmaker in deze smakeloze wereld en als licht in deze duisternis. Ik wil beschikbaar zijn en het verschil maken.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom