Het land winnen voor Jezus - Smaakmakers

 

 "U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." (Mattheüs 5:13 en 14)

 

Er blijkt dus een taak te liggen voor ons als het gaat om de kerk in Nederland. De kandelaar wordt pas weggenomen op het moment dat de kerk geen kerk meer is. Of misschien zelfs nog sterker als een land haar geloof in God is kwijtgeraakt en er niets meer over is. En als we eerlijk zijn is Nederland behoorlijk op weg om een land te worden zonder God. Maar pas op dat je niet te snel in de paniek schiet, want bedenk even dit: De twaalf discipelen, die uiteindelijk met elf overbleven, waren de enigen die begonnen om de kerk te bouwen. Elf mannen in een grote wereld.

En deze elf mannen zijn het begin geweest van een kerk, waar geen kerk was. Er is dus ook een andere beweging mogelijk dan een kerk die uitsterft. Maar waar begint deze beweging? Deze beweging begint aan de voeten van Jezus. Deze beweging begint daar waar Jezus Zijn discipelen de basisprincipes leert van het Koninkrijk. Want eerst heeft Hij hen de grondwet van het Koninkrijk in de zaligsprekingen uitgelegd en daarna vertelt Hij wat de bedoeling is hoe zij moeten leven.

 

Overigens zijn die zaligsprekingen fundamenteel in de opdracht die daarna komt. Want wat zijn de woorden van Jezus aan hen en aan ons? Die zijn heel eenvoudig. Hij zegt alleen maar: Jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht van de wereld. Dat zijn voor ons hele bekende woorden geworden, maar begrijpen we eigenlijk nog wel waar Jezus het over heeft? Jezus zegt dus eigenlijk tegen jou en mij, niet tegen het instituut van de kerk of de stichting van de kerk, maar tegen jou en mij: Jullie zijn degenen die voor smaak in de wereld zorgen en die zorgen voor licht waar anders alleen maar duisternis zou zijn.

 

Als je dit bedenkt, dan heb je helder dat het er bij Jezus niet om gaat om stil, met een boekje in een hoekje te gaan zitten en maar wat te neuriën: "stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw", maar dat het er Jezus omgaat dat jij en ik actief in deze wereld, de wereld werkelijk zullen veranderen. Zonder volgelingen van Jezus die hun roeping verstaan is de wereld smaakloos en is de wereld een donker, duister gat. Er is niemand die hier iets in kan veranderen, dan alleen de volgelingen van Jezus. Alleen jij kunt dus smaak brengen in deze wereld en alleen jij kunt licht brengen. Dat kan je moslimbuurman niet, dat kan je atheïstische collega niet, dat kan niemand anders dan jij en degenen die ook Jezus volgen.

 

Ik wil dat je dit bewust wordt dat het zo is. Dat je bewust wordt dat dit een realiteit is zodat je de woorden van Jezus echt tot je kunt laten doordringen. Jij bent een smaakmaker en een licht in de wereld, omdat jij Jezus kunt leven op aarde. Als je Nederland wilt winnen voor Jezus, dan begint het bij dit besef.

 

Gebed: Heer, ik dank U dat U mij ziet als smaakmaker in deze smakeloze wereld en als licht in deze duisternis. Ik wil beschikbaar zijn en het verschil maken.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom