Het land winnen voor Jezus

 

 "U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." (Mattheüs 5:13 en 14)

 

Is dat wel eens jouw vraag? De vraag hoe we Nederland weer kunnen terug winnen voor Jezus. Het is echt vaak mijn vraag. Sterker nog, het is een diep verlangen van mij. Voor zover ik het nu kan overzien ligt mijn bediening ook echt in Nederland en het lijkt wel dat daardoor die vraag ook heel berperkt is voor Nederland. En ik denk dat de meeste lezers zich het meest betrokken voelen op het land waar ze wonen. Dus de vraag hoe we Nederland kunnen winnen voor Jezus, mag je ook gerust aanpassen als je ergens anders woont. We zullen er de komende tijd over nadenken wat er nodig is als wij ons land willen winnen voor Jezus.

 

 

 

Is er een antwoord op deze vraag? Er zijn al zoveel boeken en rapporten over geschreven met de vraag hoe we missionair gemeente kunnen zijn of hoe we een wervende kerk kunnen zijn. En ik geloof niet dat dit lukt met allemaal trucjes. En al helemaal niet door de kerk gezelliger te maken. Sterker nog, ik geloof dat de kerk al een veel te groot begrip is waarin wij soms kunnen onderduiken. Want dan gaat het nog over de kerk en daar ben jij maar een klein onderdeeltje van. Maar ik wil het niet over de kerk hebben, hoe zeer ik ook geloof dat de kerk een gemeenschap is die door God is ingesteld, maar ik wil het veel persoonlijker maken hoe jij, jouw land kunt winnen voor Jezus. En als we dat dan allemaal doen, dan is het mogelijk.

 

Ik weet dat met dit soort stellingen dat er altijd mensen zijn die tegen mij zeggen: "Mooi bedacht, maar wij kunnen niets, het is Gods werk en als Hij er voor kiest om de kandelaar uit Nederland weg te halen dan doet Hij dat." Als dat je gedachte is, dan zeg ik je vooraf dat deze gedachte een leugen is. De enige keer dat deze term in de Bijbel wordt gebruikt is op het moment dat de gemeente verzaakt om kerk van Jezus Christus te zijn. Met andere woorden: De kandelaar wordt alleen weggenomen als de kerk geen kerk meer is. En tot die tijd hebben wij de roeping om kerk te zijn in deze wereld, om Christus te verkondigen in deze wereld.

 

En dat ligt niet als een soort verantwoordelijkheid bij de kerk als instituut of als organisatie, maar dat ligt gewoon bij jou en mij persoonlijk. Als het gaat om ons land terug te winnen voor Jezus, dan is bepalend hoe wij, jij en ik in onze omgeving zijn. Jezus zegt daar duidelijk woorden over en er zijn nog veel meer geschiedenissen in de Bijbel waaruit een werfkracht blijkt die ons wat te zeggen heeft. Maar het eerste waar we morgen mee verder gaan, zijn de woorden van Jezus uit Mattheüs 5 over zout en licht. En die spreekt hij niet tegen de menigte, maar tegen zijn discipelen en daarmee tegen jou en mij als gelovigen.

 

Gebed: Jezus, ons land is zover bij U vandaan en het is mijn diepe verlangen om Nederland weer terug te winnen voor U, zodat U weer Heer en Koning zult zijn in ons land.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom