Het land winnen voor Jezus

 

 "U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." (Mattheüs 5:13 en 14)

 

Is dat wel eens jouw vraag? De vraag hoe we Nederland weer kunnen terug winnen voor Jezus. Het is echt vaak mijn vraag. Sterker nog, het is een diep verlangen van mij. Voor zover ik het nu kan overzien ligt mijn bediening ook echt in Nederland en het lijkt wel dat daardoor die vraag ook heel berperkt is voor Nederland. En ik denk dat de meeste lezers zich het meest betrokken voelen op het land waar ze wonen. Dus de vraag hoe we Nederland kunnen winnen voor Jezus, mag je ook gerust aanpassen als je ergens anders woont. We zullen er de komende tijd over nadenken wat er nodig is als wij ons land willen winnen voor Jezus.

 

 

 

Is er een antwoord op deze vraag? Er zijn al zoveel boeken en rapporten over geschreven met de vraag hoe we missionair gemeente kunnen zijn of hoe we een wervende kerk kunnen zijn. En ik geloof niet dat dit lukt met allemaal trucjes. En al helemaal niet door de kerk gezelliger te maken. Sterker nog, ik geloof dat de kerk al een veel te groot begrip is waarin wij soms kunnen onderduiken. Want dan gaat het nog over de kerk en daar ben jij maar een klein onderdeeltje van. Maar ik wil het niet over de kerk hebben, hoe zeer ik ook geloof dat de kerk een gemeenschap is die door God is ingesteld, maar ik wil het veel persoonlijker maken hoe jij, jouw land kunt winnen voor Jezus. En als we dat dan allemaal doen, dan is het mogelijk.

 

Ik weet dat met dit soort stellingen dat er altijd mensen zijn die tegen mij zeggen: "Mooi bedacht, maar wij kunnen niets, het is Gods werk en als Hij er voor kiest om de kandelaar uit Nederland weg te halen dan doet Hij dat." Als dat je gedachte is, dan zeg ik je vooraf dat deze gedachte een leugen is. De enige keer dat deze term in de Bijbel wordt gebruikt is op het moment dat de gemeente verzaakt om kerk van Jezus Christus te zijn. Met andere woorden: De kandelaar wordt alleen weggenomen als de kerk geen kerk meer is. En tot die tijd hebben wij de roeping om kerk te zijn in deze wereld, om Christus te verkondigen in deze wereld.

 

En dat ligt niet als een soort verantwoordelijkheid bij de kerk als instituut of als organisatie, maar dat ligt gewoon bij jou en mij persoonlijk. Als het gaat om ons land terug te winnen voor Jezus, dan is bepalend hoe wij, jij en ik in onze omgeving zijn. Jezus zegt daar duidelijk woorden over en er zijn nog veel meer geschiedenissen in de Bijbel waaruit een werfkracht blijkt die ons wat te zeggen heeft. Maar het eerste waar we morgen mee verder gaan, zijn de woorden van Jezus uit Mattheüs 5 over zout en licht. En die spreekt hij niet tegen de menigte, maar tegen zijn discipelen en daarmee tegen jou en mij als gelovigen.

 

Gebed: Jezus, ons land is zover bij U vandaan en het is mijn diepe verlangen om Nederland weer terug te winnen voor U, zodat U weer Heer en Koning zult zijn in ons land.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom