"maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde." (Handelingen 1:8)

En dan is het eindelijk zover, Jezus mag terug naar Zijn Vader. Zijn taak op aarde zit er eindelijk echt op. Maar gelukkig heeft Hij nog elf discipelen die Hij kan achterlaten op aarde, zodat Zijn werk toch door kan gaan. Zou dat niet een geruststelling zijn. Is het niet een geruststelling voor Jezus dat jij en ik er nog zijn? Een geruststelling dat er nog op aarde zijn die het werk van Hem toch voort zullen zetten? Ik ben bang dat als Jezus heel menselijk zou denken, dat Hij niet erg ontspannen is terug gegaan naar Zijn Vader.

Jezus had namelijk Zijn discipelen net verteld dat ze in Jeruzalem moeten blijven, net zolang als dat het zou duren dat God de Vader Zijn belofte aan hen zou vervullen. Jezus maakt duidelijk aanstalten om weg te gaan. En als we dan lezen wat de discipelen zeggen: "Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?" Wat een vraag! Moet Jezus zo Zijn werk op aarde achterlaten? In de handen van deze discipelen? Begrijpen ze het dan nog steeds niet?

Jezus laat hen en ons achter met de wetenschap dat elke gelovige de kracht van de Heilige Geest zal ontvangen. Dat geeft Jezus de rust om nu achter de wolk te verdwijnen in binnen te gaan in het Vaderhuis bij Zijn Vader. Daar gaat Zijn werk wel door, maar op een ander niveau. En nu dan op aarde? Dat Koninkrijk waar de discipelen het over hebben, dat zal zeker opgericht worden, alleen op een andere manier dan dat zij vor ogen hebben. Het hemelse Koninkrijk dat zal meer en meer zichtbaar gaan worden en daarom zal de Heilige Geest straks komen en daarvoor alle kracht geven. Niet een aards koninkrijk dat Jezus zal herstellen, maar de discipelen zelf zullen vanuit het Koninkrijk van God gaan leven.

De belofte van de Heilige Geest heeft namelijk wel alles met het Koninkrijk van God te maken, maar niet met het koninkrijk dat zij dachten. God geeft Zijn Geest namelijk ook niet aan ons, om hier onze koninkrijken te bouwen, maar de Geest is gekomen zodat Gods werk, Gods Koninkrijk door zal gaan. De Geest zal straks Zijn woning nemen in de gelovigen, zodat Gods Geest elke gelovigen zal leiden tot een leven vanuit God en door God.

En Jezus is weggegaan met de wetenschap dat Hij Zijn Geest zou sturen. In die rust is Hij gegaan. En wij nu dan? Wij mogen ook gaan ontdekken wat dat Koninkrijk van God betekent en hoe wij dat Koninkrijk kunnen en mogen uitleven. Alles wat Jezus hen heeft onderwezen zal de Heilige Geest hen ook leren, maar ons ook. Zo zal Jezus werk doorgaan, ook als Hij er niet lichamelijk meer is. Zo wordt Gods Naam verbreidt en wordt Zijn huis uiteindelijk helemaal vol en zal het Koninkrijk zichtbaar zijn door de gelovigen heen.

Gebed: Dat Koninkrijk van U, Here Jezus, is een totaal ander dan dat van ons. Ik wil Uw Koninkrijk zichtbaar maken, ook nu U naar de hemel bent. Ik verlang naar meer kracht van Uw Geest!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu