"maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde." (Handelingen 1:8)

En dan is het eindelijk zover, Jezus mag terug naar Zijn Vader. Zijn taak op aarde zit er eindelijk echt op. Maar gelukkig heeft Hij nog elf discipelen die Hij kan achterlaten op aarde, zodat Zijn werk toch door kan gaan. Zou dat niet een geruststelling zijn. Is het niet een geruststelling voor Jezus dat jij en ik er nog zijn? Een geruststelling dat er nog op aarde zijn die het werk van Hem toch voort zullen zetten? Ik ben bang dat als Jezus heel menselijk zou denken, dat Hij niet erg ontspannen is terug gegaan naar Zijn Vader.

Jezus had namelijk Zijn discipelen net verteld dat ze in Jeruzalem moeten blijven, net zolang als dat het zou duren dat God de Vader Zijn belofte aan hen zou vervullen. Jezus maakt duidelijk aanstalten om weg te gaan. En als we dan lezen wat de discipelen zeggen: "Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?" Wat een vraag! Moet Jezus zo Zijn werk op aarde achterlaten? In de handen van deze discipelen? Begrijpen ze het dan nog steeds niet?

Jezus laat hen en ons achter met de wetenschap dat elke gelovige de kracht van de Heilige Geest zal ontvangen. Dat geeft Jezus de rust om nu achter de wolk te verdwijnen in binnen te gaan in het Vaderhuis bij Zijn Vader. Daar gaat Zijn werk wel door, maar op een ander niveau. En nu dan op aarde? Dat Koninkrijk waar de discipelen het over hebben, dat zal zeker opgericht worden, alleen op een andere manier dan dat zij vor ogen hebben. Het hemelse Koninkrijk dat zal meer en meer zichtbaar gaan worden en daarom zal de Heilige Geest straks komen en daarvoor alle kracht geven. Niet een aards koninkrijk dat Jezus zal herstellen, maar de discipelen zelf zullen vanuit het Koninkrijk van God gaan leven.

De belofte van de Heilige Geest heeft namelijk wel alles met het Koninkrijk van God te maken, maar niet met het koninkrijk dat zij dachten. God geeft Zijn Geest namelijk ook niet aan ons, om hier onze koninkrijken te bouwen, maar de Geest is gekomen zodat Gods werk, Gods Koninkrijk door zal gaan. De Geest zal straks Zijn woning nemen in de gelovigen, zodat Gods Geest elke gelovigen zal leiden tot een leven vanuit God en door God.

En Jezus is weggegaan met de wetenschap dat Hij Zijn Geest zou sturen. In die rust is Hij gegaan. En wij nu dan? Wij mogen ook gaan ontdekken wat dat Koninkrijk van God betekent en hoe wij dat Koninkrijk kunnen en mogen uitleven. Alles wat Jezus hen heeft onderwezen zal de Heilige Geest hen ook leren, maar ons ook. Zo zal Jezus werk doorgaan, ook als Hij er niet lichamelijk meer is. Zo wordt Gods Naam verbreidt en wordt Zijn huis uiteindelijk helemaal vol en zal het Koninkrijk zichtbaar zijn door de gelovigen heen.

Gebed: Dat Koninkrijk van U, Here Jezus, is een totaal ander dan dat van ons. Ik wil Uw Koninkrijk zichtbaar maken, ook nu U naar de hemel bent. Ik verlang naar meer kracht van Uw Geest!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu