Koninklijke bruiloft - Goed gekleed

 

"Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg." (Mattheüs 22:12 en 13)

 

Kan iedereen dan straks zo maar in de hemel komen? Is het mogelijk dat straks, omdat Israël het heeft laten lopen mogelijk dat iedereen zo maar in de hemel kan binnengaan? Kan het dan echt zo maar? Zou deze gelijkenis dan een uitnodiging zijn dat iedereen die wil, zo maar binnen kan gaan? Dat zijn vragen die bij deze gelijkenis zo maar kunnen opkomen. Maar wat zegt Jezus nu eigenlijk echt?

In de eerste plaats worden ook de mensen van de straat genodigd. Zij hadden de kans om te bedanken en buiten te blijven. Uiteindelijk is dat ook het beeld dat realistisch is. Als je bedankt voor de uitnodiging van Jezus, blijf je buiten. Het is goed om dat te beseffen als je op de straat bent en mensen uitnodigt voor de bruiloft van Jezus. Maar dan nog blijft de vraag staan of dan iedereen zo binnen kan lopen in de hemel. Of dat er straks op de jongste dag een moment is dat er uiteindelijk niemand wordt veroordeelt. Ik kom soms mensen tegen die er alles aan doen om je te laten geloven dat er geen hel is. Maar de Bijbel en vooral Jezus, laat daar geen misverstand over bestaan.

 

Als Jezus de gelijkenis af maakt, blijkt er namelijk een man in de zaal te zitten die niet gekleed is in een bruiloftsgewaad. En de koning laat hem op grond daarvan uit de zaal zetten en hem in de buitenste duisternis gooien. Is dat nu niet een wat apart slot van deze gelijkenis? Waarom moet deze feestelijke gelijkenis zo verschrikkelijk aflopen. Als je gewoon in het verhaal blijft, dan zou je toch kunnen zeggen: die man is van de straat geplukt, misschien was hij nog iemand die slecht was ook en had hij niet eens andere kleren. Zwervers hebben toch niets? En als ze aan lager wal zijn geraakt door verkeerde keuzes al helemaal niet.

 

Toch blijkt het zo niet te werken bij deze koning. Nu zijn er verklaarders die zeggen dat het hier niet om letterlijke kleding gaat. Maar op grond van de tekst kan ik dat er niet uithalen. Het zou er alleen om gaan dat deze man niet gewassen was en geen schone kleding had aangetrokken. Dit zou wellicht kunnen, maar dan loop je toch echt vast met de gedachte dat Jezus juist gekomen is voor de onderkant van de maatschappij. Aannemelijker is dat bruiloftsgasten in die tijd de kleding kregen van de koning. Als ze dan aankwamen bij de zaal, kregen ze bruiloftskleding.

 

Als je daar vanuit gaat, wordt het verhaal veel duidelijker. Niemand komt straks de hemel binnen met vuile kleren. Maar er wordt niet van ons gevraagd dat wij ons aankleden volgens de norm van God, maar we krijgen de klederen van de gerechtigheid van Jezus aangereikt. Daarmee mogen wij rein en heilig voor God zijn. Maar als je zonder die kleren binnenkomt, dan zet de Koning je eruit. En dat is wel belangrijk om te vertellen als we de mensen op straat uitnodigen.

 

Gebed: Heer, U voorziet echt in alles! Op Uw feest wil ik gekleed in Uw klederen graag aanzitten, want niet mijn gerechtigheid, maar de Uwe redt mij! Dank U Jezus.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom