"Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren."" (Johannes 21:15) 

Vaak is het niet leuk als iemand je even confronteert met je gedrag. Vaak schieten we gelijk door in de verdediging en heel vaak gebeurt het ook nog eens dat als je de schuld voelt, je ook nog maar eens in schuld gaat terug reageren. Na alle frustratie van de discipelen, hebben ze ontdekt dat het Jezus was die hen dat bevel gaf om het net aan de andere kant uit te gooien. En toen Johannes dat zag, sprong Petrus direct overboord en ging naar Jezus toe. Petrus notabene...

Hoe dacht hij eigenlijk om Jezus onder ogen te komen na zijn verloochening? Toch blijkt de liefde voor Jezus het te overwinnen. Maar als hij dan aan land komt, dan is het wel schrikken. Kijk, Jezus gaat natuurlijk wel eerlijk met je om. Hij laat natuurlijk dingen niet onbesproken. Maar de liefde waar Hij het mee doet is wel uitermate bijzonder. Het maakt alleen de confrontatie niet minder. Zo is Jezus wel, Hij ontdekt ons soms aan dingen in ons leven, waarbij Hij niet eens woorden hoeft te spreken. 

Petrus komt aan land en het eerste wat hij ziet is een kolenvuur. Juist zo'n vuur als waar hij zijn handen stond te warmen toen hij Jezus verloochende. Dat brandt daar op het moment dat hij aan land komt zwemmen. En dan neemt Jezus hem na het middagmaal apart. Al die tijd heeft hij dat kolenvuur gezien. Je zou toch geen hap meer door je keel krijgen? 

En dan stelt Jezus hem drie keer de vraag naar zijn liefde voor Jezus. Maar de eerste keer zegt Hij erbij: "Heb je Mij liever dan dezen?" Nee, dat gaat niet over de anderen, dat gaat over die 153 vissen die hij aan land had gebracht met de anderen. "Petrus, heb je Mij liever dan dat oude beroep?" Dat doet pijn, want hij was gaan vissen omdat hij ook niet wist hoe het anders moest. Dus dat oude beroep, waarin hij toch ook wel wat vastigheid had, gewoon omdat hij dat beroep bekwaam was, zal hij toch moeten loslaten als Jezus hem er toch weer bij vraagt. Hoe dat voor hem is geweest, weten we niet, maar wat heb jij en wat heb ik liever dan Jezus? 

Heb je Jezus liever dan je huidige vastigheid? Ook als Jezus straks nog meer te zeggen heeft? Want op een bevestigend antwoord volgt straks nog wel een opdracht. En dan zou het wel eens heel onzeker kunnen worden hoe je toekomst eruit gaat zien. En is dan je liefde voor Jezus en Zijn Koninkrijk sterker dan voor je vastigheden nu? Jezus vraagt heel simpel: "Heb je mij liever dan...." Dan wat? Je werk? Je veilige vormen, traditie, kerk, vrienden... Het maakt helemaal niet uit, maar mag Jezus straks alles van je vragen? Ben jij beschikbaar voor wat er straks nog komt? 

Gebed: Here Jezus, Uw vraag is wel heftiger dan ik vaak besef. Mijn vastigheden lijken zo veilig en U roept mij telkens daar vandaan weg zodat U met mij Uw weg kan gaan. Toch wil ik beschikbaar zijn en leven voor U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu