"Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren."" (Johannes 21:15) 

Vaak is het niet leuk als iemand je even confronteert met je gedrag. Vaak schieten we gelijk door in de verdediging en heel vaak gebeurt het ook nog eens dat als je de schuld voelt, je ook nog maar eens in schuld gaat terug reageren. Na alle frustratie van de discipelen, hebben ze ontdekt dat het Jezus was die hen dat bevel gaf om het net aan de andere kant uit te gooien. En toen Johannes dat zag, sprong Petrus direct overboord en ging naar Jezus toe. Petrus notabene...

Hoe dacht hij eigenlijk om Jezus onder ogen te komen na zijn verloochening? Toch blijkt de liefde voor Jezus het te overwinnen. Maar als hij dan aan land komt, dan is het wel schrikken. Kijk, Jezus gaat natuurlijk wel eerlijk met je om. Hij laat natuurlijk dingen niet onbesproken. Maar de liefde waar Hij het mee doet is wel uitermate bijzonder. Het maakt alleen de confrontatie niet minder. Zo is Jezus wel, Hij ontdekt ons soms aan dingen in ons leven, waarbij Hij niet eens woorden hoeft te spreken. 

Petrus komt aan land en het eerste wat hij ziet is een kolenvuur. Juist zo'n vuur als waar hij zijn handen stond te warmen toen hij Jezus verloochende. Dat brandt daar op het moment dat hij aan land komt zwemmen. En dan neemt Jezus hem na het middagmaal apart. Al die tijd heeft hij dat kolenvuur gezien. Je zou toch geen hap meer door je keel krijgen? 

En dan stelt Jezus hem drie keer de vraag naar zijn liefde voor Jezus. Maar de eerste keer zegt Hij erbij: "Heb je Mij liever dan dezen?" Nee, dat gaat niet over de anderen, dat gaat over die 153 vissen die hij aan land had gebracht met de anderen. "Petrus, heb je Mij liever dan dat oude beroep?" Dat doet pijn, want hij was gaan vissen omdat hij ook niet wist hoe het anders moest. Dus dat oude beroep, waarin hij toch ook wel wat vastigheid had, gewoon omdat hij dat beroep bekwaam was, zal hij toch moeten loslaten als Jezus hem er toch weer bij vraagt. Hoe dat voor hem is geweest, weten we niet, maar wat heb jij en wat heb ik liever dan Jezus? 

Heb je Jezus liever dan je huidige vastigheid? Ook als Jezus straks nog meer te zeggen heeft? Want op een bevestigend antwoord volgt straks nog wel een opdracht. En dan zou het wel eens heel onzeker kunnen worden hoe je toekomst eruit gaat zien. En is dan je liefde voor Jezus en Zijn Koninkrijk sterker dan voor je vastigheden nu? Jezus vraagt heel simpel: "Heb je mij liever dan...." Dan wat? Je werk? Je veilige vormen, traditie, kerk, vrienden... Het maakt helemaal niet uit, maar mag Jezus straks alles van je vragen? Ben jij beschikbaar voor wat er straks nog komt? 

Gebed: Here Jezus, Uw vraag is wel heftiger dan ik vaak besef. Mijn vastigheden lijken zo veilig en U roept mij telkens daar vandaan weg zodat U met mij Uw weg kan gaan. Toch wil ik beschikbaar zijn en leven voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu