Koninklijke bruiloft - Geen zin

 

En hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. (Mattheüs 22:3 en 4)

 

Als jij beseft dat Jezus een feest in de hemel verdient waarbij geen stoel onbezet mag zijn, wat zou jij doen? Of als je het gewoon al even betrekt op het aardse, wat zou je er voor over hebben als je gevraagd zou worden door je beste vriend om zijn bruiloft te organiseren, hoe zou jij de zaal voor de bruiloft vol proberen te krijgen? Zou je er alles voor doen?

De eerste vraag is of jij gewillig bent om mee te werken om de bruiloftzaal van Jezus vol te krijgen. 

In de gelijkenis worden er slaven op uit gestuurd om de zaal vol te krijgen en om de genodigden te roepen. Blijkbaar waren er al mensen uitgenodigd. Ze waren uitgenodigd om op het feest van de zoon van de koning aanwezig te zijn. Stel je voor dat jij een uitnodiging hebt van onze koning en de dienstknechten van de koning bellen bij je aan en vertellen dat het feest gepland is en dat je verwacht wordt op een bepaalde datum. Wat zou jij doen? Zou jij het durven om niet te komen op de uitnodiging van de koning?

 

Bij de koning in de gelijkenis kwamen de genodigden niet opdagen. Ze wilde niet. En dan heeft de koning nog even geduld en laat hij een tweede poging doen en hij vertelt erbij dat alles klaar is. En dan moet je eens lezen wat er gebeurt. Ze hebben of allemaal een smoes en sommigen die vermoorden zelfs de slaven van de koning. Je kunt je natuurlijk afvragen wat Jezus met deze genodigden bedoelt. 

 

Om duidelijk te krijgen wat Jezus bedoelt, dan moet je eigenlijk even de gelijkenis van de slechte landbouwers, die ervoor staat lezen. Daar gaat het ondubbelzinnig duidelijk over de Farzeeën en de Schriftgeleerden. Ze worden dan zelfs boos op Jezus. Maar Jezus zegt dat door hen, het Koninkrijk van hen zal worden weggenomen en aan een ander volk worden gegeven. En direct daarna vervolgt Jezus met deze gelijkenis. Er staat zelfs dat het een antwoord van Jezus is op die boze Farizeeën en Schriftgeleerden.

 

De genodigden, die uiteindelijk niet willen komen, dat gaat over het Joodse volk. Zij waren uitgenodigd als genodigden van de Koning. Zij waren degenen die de bruiloftszaal van Jezus hadden moeten volmaken, maar zij wilden niet. Het is goed om dat te beseffen dat dit het eerste doel was geweest. Maar Israël wilde niet. De ene was druk met zijn rund en de volgende met zijn vrouw, maar uiteindelijk wilden ze niet God de echte eerste prioriteit geven. Degenen, van Wie Jezus het bloed in Zich had, wezen Hem af. Dat is wat Jezus duidelijk maakt. Dat is de kern van de boodschap. Niet het feest, maar het uiteindelijk afwijzen door de Joden en de gevolgen die dat had voor de rest van de wereld.

 

Gebed: HEER, dat ik door U ben uitgenodigd is wel bijzondere genade en uiteindelijk is het niet te begrijpen dat Israël U niet de eer wilde geven die U waard was. Ik wil U eren door op het grote feest, U de aanbidding te brengen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom