Koninklijke bruiloft

 

"Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had," (Mattheüs 22:2)

 

Je kunt zeggen wat je wilt, maar Jezus had zeker iets met bruiloften en grote feesten. Opmerkelijk dat Jezus' eerste optreden bij Johannes de bruiloft in Kana is, dat Jezus Zelf meerdere gelijkenissen vertelt over een bruiloft en vervolgens ook nog in de gelijkenis van de verloren zoon, eindigt het verhaal met een groot feest. Jezus is zeker niet vies van een feest. Sterker nog, Hij vergelijkt meerdere keren het Koninkrijk van de hemel met een groot feest. Met andere woorden: Jezus benoemd als één van de eigenschappen van het hemelleven het feest. Het zal straks in het Koninkrijk van de hemel dus feest zijn, dit zal een onderdeel zijn van wat er in de hemel gebeurt.

 

 

Het Koninkrijk van de hemel is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Dat is wat het Koninkrijk van God is. Het is een bruiloft voor Jezus. Het is goed om daar eerst even bij stil te staan. Straks in de hemel is het feest want Jezus trouwt met Zijn bruid. En inderdaad, het verhaal is zo lastig dat je niet alles letterlijk zult kunnen overzetten, want als wij de bruid zijn, wie zijn dan degenen die genodigd waren. Dat loopt in deze gelijkenis nogal door elkaar. Uiteindelijk is dat niet belangrijk. De hoofdboodschap is ook niet de bruiloft, maar de nodigingen die uitgaan. Tegelijk blijft wel staan dat Jezus spreekt over het Koninkrijk van God waar het om een bruiloft gaat.

 

De koning in deze gelijkenis heeft maar één groot verlangen: Hij wil dat zijn zoon een bijzondere bruiloft krijgt. Hij verlangt dat zijn zoon een feest krijgt waarbij de bruiloftszaal tot de laatste stoel toe bezet zal zijn. Er mogen geen lege plaatsen zijn. Uiteindelijk maakt het niet uit wie er zitten, maar het moet vol zitten met mensen die echt willen komen. Mensen die niet willen, die laat deze koning voor wat ze zijn.

 

Maar weet je, dit is het verlangen van God de Vader. God wil niet dat er straks in de hemel, als Jezus uiteindelijk alle dingen hersteld zal hebben, nog plaatsen onbezet zijn. Het feest in de hemel voor Zijn Zoon moet compleet zijn. Compleet met mensen die hun wil hebben gebruikt om te komen en de uitnodiging niet hebben afgeslagen. God de Vader wil in de hemel Zijn Zoon eren door de bruiloft die daar zal zijn, er zal niets aan ontbreken. En welke rol je ook hebt in deze gelijkenis, en er komen straks echt nog wel een paar rollen voorbij, het gaat uiteindelijk maar om één ding: De hemel zal straks de plaats zijn waar Jezus alle eer en glorie en heerlijkheid zal krijgen. Alles in de hemel zal straks centraal staan rond Jezus en Zijn bruid. Dat is het enige waar het om moet gaan. Elke uitnodiging voor deze bruiloft is niet een vraag of iemand de hel wil ontlopen, maar een vraag of hij echt Jezus wil eren om wat Hij heeft gedaan als de Zoon van God. Met deze gedachte in je achterhoofd kun je verder lezen in deze gelijkenis.

 

Gebed: Jezus, Uw werk wordt door Uw Vader helemaal geëerd en straks zal het volkomen om U gaan. En wat bijzonder om te beseffen dat het straks in de hemel echt feest zal zijn.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom