“Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.” (2 Petrus 1:4)

Draag jij de Goddelijke natuur? Een vraag die je wenkbrauwen misschien doet fronsen. Want je bent toch mens? Je kunt toch Gods natuur niet dragen. Wij wilden toch als God zijn in het paradijs en juist dat zorgde ervoor dat we het contact met God zijn kwijtgeraakt? Toch zegt Petrus dat we deel kunnen krijgen aan de Goddelijke natuur.

En wij kunnen deel krijgen aan de Goddelijke natuur. En in die Goddelijke natuur wordt Gods heerlijkheid zichtbaar. In Christus delen we in de Goddelijke natuur. En toch kunnen we hierbij zeggen dat dit toch wel iets te maken heeft met het gelijk zijn aan God. De Goddelijke natuur heeft alles te maken met hoe God met dingen omgaat.

Kunnen wij die natuur dragen? Ja, die draag je in Christus. Op het moment dat jij tot geloof kwam, ben jij gestorven aan het kruis en in Christus in jou opgestaan. Paulus zegt daarover: “Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.” Daardoor kan Johannes in zijn brief ook zeggen dat iemand die uit God geboren is niet meer zondigt.

Natuurlijk blijven we geconfronteerd worden met wat Paulus noemt ‘het lichaam van de zonde’, maar je nieuwe identiteit is de identiteit en het karakter van God in jou. En daarin draag je dus wel degelijk de natuur van God.

In jouw leven, wordt God zichtbaar. Dat is niet altijd bewust, maar het is wel de waarheid over jouw leven dat God Zijn natuur in jou heeft gelegd. Dat blijkt ook in de vele vader-kind teksten uit de Bijbel. Als je kind bent, dan ben je van dezelfde natuur als je Vader.

Het diepste dat Petrus in zijn brief zegt heeft te maken met welk stukje van de Goddelijke natuur hij bedoelt. Door Gods kracht is ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort en door Zijn beloften krijgen we deel van de Goddelijke natuur. En dan volgt er een rijtje dat begint met geloof. Bij het geloof begint het, en door alle stappen heen in de verzen 5 tot en met 7 komt Petrus uiteindelijk uit bij broederliefde en daarna liefde voor allen.

Dat is Gods natuur in jou! Daar mag jij je naar uitstrekken met de Goddelijke natuur in jou. Het is God in jou, Die je steeds verder laat groeien, tot je uiteindelijk zover komt dat je liefde hebt voor allen, zoals God liefde heeft voor deze hele wereld.

Je bent het verderf van deze wereld ontvlucht en God heeft Zijn kracht in jou gelegd zodat je zal doorgroeien naar Goddelijke liefde voor alle mensen, zodat ook al die mensen zullen weten dat ze het verderf kunnen ontvluchten en ook deel kunnen krijgen aan deze Goddelijke natuur. En er zal door deze Goddelijke natuur dan een beweging van liefde op gang komt. Sterk je uit om die Goddelijke natuur in jou tot leven te laten komen.

Gebed: Vader God, Uw Goddelijke natuur lijkt zo groot en ver weg voor mij. Maar U wilt mij leren om aan mijn geloof zoveel toe te voegen, zodat ik uiteindelijk Uw liefde zal hebben voor alle mensen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu