“En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.” (Romeinen 6:18)

Er zijn van die teksten die niet altijd zo makkelijk zijn. Niet omdat ze moeilijk zijn uit te leggen, maar omdat ze je ergens gewoon pijn doen. Teksten in de Bijbel die je zomaar opeens  confronteren met de vraag of Jezus wel werkelijk Heer is in je leven. En eerlijk gezegd doet Paulus dat nog al eens. En ook de tekst voor vandaag is er zo eentje. En voordat je denkt dat dit misschien heel theologisch is, dat is het niet. Het is namelijk een tekst die letterlijk zegt wat jij bent: Jij bent een dienaar van de gerechtigheid.

Er zijn teksten voorbij gekomen die wel alles met je identiteit in Christus te maken hadden, maar die niet letterlijk altijd zeiden wie we in Christus zijn. Deze tekst doet dat dus wel. Paulus zegt: “Als jij bent vrijgemaakt van de zonde, dan ben jij een dienaar van de gerechtigheid. Jij dient dus de gerechtigheid. Of sterker nog, je bent in dienst van de gerechtigheid.

Eigenlijk is de gerechtigheid een dienst die we als dienaars daarvan dus moeten vervullen. Gerechtigheid is een woord dat uit de rechtspraak komt. Het is een woord dat alles te maken heeft met rechtvaardigheid, eerlijkheid en zuiverheid. En daar een dienaar van zijn, of aan deze bediening dienstbaar gemaakt. Het is een bediening op aarde die de leden van jouw lichaam hebben gekregen vanaf het moment dat jij van de zonde werd vrijgemaakt.

Voor die tijd kon jij alleen maar zondigen en gerechtigheid kwam uit jou niet voort, zeker niet vanuit een oprecht hart. Elke vorm van humaniteit buiten Christus is namelijk altijd op jezelf gericht. Maar toen je door het geloof in Christus werd vrijgemaakt van de zonde en de zonde zijn macht op je leven verloor, werd je een dienaar van de gerechtigheid.

In jou is een nieuwe mens geboren, die uit Christus is en die verlangt om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid op aarde. Dat verlangen kun je door te blijven hangen aan het lichaam van de zonde wel wegstoppen. Maar dat in jou, wat uit Christus geboren is, jouw nieuwe identiteit is dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.

Dat is bijzonder dat jij dienstbaar bent aan rechtvaardigheid, eerlijkheid en zuiverheid. Dat zijn de grote tekenen van het Koninkrijk. En kijk even eerlijk in de spiegel of jij werkelijk de gerechtigheid op aarde dient. Bevorderen wij werkelijk een eerlijke wereld.

God zegt ergens in Amos dat Hij geen behoefte heeft aan het zingen van liederen, als we de gerechtigheid op aarde niet bevorderen. Maar in deze lijn zegt Paulus ook tegen ons dat we dienaars van de gerechtigheid zijn. En wil jij dat stuk van jouw identiteit in Christus ook werkelijk ruimte geven?

Dat werkt niet alleen uit in je eigen leven, direct om je heen. Daar begint het wel, daar zoek je naar gerechtigheid en eerlijkheid in je eigen leven, maar ook in de levens om je heen. En dan niet alleen door je eigen daden, maar ook door het opkomen voor de zwakken. Maar daarnaast werkt het ook door in je hele wereldvisie, in het omgaan met dieren, met slavernij in de letterlijke zin, in kinderarbeid en in alles waar onrecht geleden wordt. Wil jij ook hierin echt keuzes maken?

Gebed: Vader God, er is zoveel onrecht op aarde, maar U maakte mij tot een dienaar van de gerechtigheid. Ik wil ook hierin uit mijn identiteit in Christus leven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu