“En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.” (Romeinen 6:18)

Er zijn van die teksten die niet altijd zo makkelijk zijn. Niet omdat ze moeilijk zijn uit te leggen, maar omdat ze je ergens gewoon pijn doen. Teksten in de Bijbel die je zomaar opeens  confronteren met de vraag of Jezus wel werkelijk Heer is in je leven. En eerlijk gezegd doet Paulus dat nog al eens. En ook de tekst voor vandaag is er zo eentje. En voordat je denkt dat dit misschien heel theologisch is, dat is het niet. Het is namelijk een tekst die letterlijk zegt wat jij bent: Jij bent een dienaar van de gerechtigheid.

Er zijn teksten voorbij gekomen die wel alles met je identiteit in Christus te maken hadden, maar die niet letterlijk altijd zeiden wie we in Christus zijn. Deze tekst doet dat dus wel. Paulus zegt: “Als jij bent vrijgemaakt van de zonde, dan ben jij een dienaar van de gerechtigheid. Jij dient dus de gerechtigheid. Of sterker nog, je bent in dienst van de gerechtigheid.

Eigenlijk is de gerechtigheid een dienst die we als dienaars daarvan dus moeten vervullen. Gerechtigheid is een woord dat uit de rechtspraak komt. Het is een woord dat alles te maken heeft met rechtvaardigheid, eerlijkheid en zuiverheid. En daar een dienaar van zijn, of aan deze bediening dienstbaar gemaakt. Het is een bediening op aarde die de leden van jouw lichaam hebben gekregen vanaf het moment dat jij van de zonde werd vrijgemaakt.

Voor die tijd kon jij alleen maar zondigen en gerechtigheid kwam uit jou niet voort, zeker niet vanuit een oprecht hart. Elke vorm van humaniteit buiten Christus is namelijk altijd op jezelf gericht. Maar toen je door het geloof in Christus werd vrijgemaakt van de zonde en de zonde zijn macht op je leven verloor, werd je een dienaar van de gerechtigheid.

In jou is een nieuwe mens geboren, die uit Christus is en die verlangt om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid op aarde. Dat verlangen kun je door te blijven hangen aan het lichaam van de zonde wel wegstoppen. Maar dat in jou, wat uit Christus geboren is, jouw nieuwe identiteit is dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.

Dat is bijzonder dat jij dienstbaar bent aan rechtvaardigheid, eerlijkheid en zuiverheid. Dat zijn de grote tekenen van het Koninkrijk. En kijk even eerlijk in de spiegel of jij werkelijk de gerechtigheid op aarde dient. Bevorderen wij werkelijk een eerlijke wereld.

God zegt ergens in Amos dat Hij geen behoefte heeft aan het zingen van liederen, als we de gerechtigheid op aarde niet bevorderen. Maar in deze lijn zegt Paulus ook tegen ons dat we dienaars van de gerechtigheid zijn. En wil jij dat stuk van jouw identiteit in Christus ook werkelijk ruimte geven?

Dat werkt niet alleen uit in je eigen leven, direct om je heen. Daar begint het wel, daar zoek je naar gerechtigheid en eerlijkheid in je eigen leven, maar ook in de levens om je heen. En dan niet alleen door je eigen daden, maar ook door het opkomen voor de zwakken. Maar daarnaast werkt het ook door in je hele wereldvisie, in het omgaan met dieren, met slavernij in de letterlijke zin, in kinderarbeid en in alles waar onrecht geleden wordt. Wil jij ook hierin echt keuzes maken?

Gebed: Vader God, er is zoveel onrecht op aarde, maar U maakte mij tot een dienaar van de gerechtigheid. Ik wil ook hierin uit mijn identiteit in Christus leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu