Psalm 139 - Jij bent gewild en geliefd

 

"Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed." (Psalm 139:14)

 

Hoe kijk jij naar jezelf? Nou, dat is misschien wel echt een lastige, of misschien wel een vervelende vraag. Kun jij voor de spiegel staan en 's morgens vol verwondering zeggen: "HEER, ik loof U omdat U mij prachtig hebt gemaakt?" Is het voor wie mogelijk om echt te geloven dat God jou heeft gewild? Of, zijn dit vragen die je het liefst maar gewoon uit de weg blijft. Misschien is het dit zelfs wel wat psalm 139 een hele lastige psalm maakt. David kan wel zeggen dat hij dankbaar is dat God hem door en door kent, maar kun jij daar wel echt blij mee zijn.

 

We begonnen wel heel positief aan deze psalm vanuit de gedachte dat God je echt kent en en overal bij je is. Alleen, wat nu als het al moeilijk is om jezelf te accepteren, kun je dan geloven dat God je echt accepteert? En die lijkt echt zo'n pubermeiden onderwerp, maar mijn ervaring in het pastoraat is dat dit een heel breed probleem is in ons Calvinistische Nederland, waar we een cultuur van veroordeling hebben en waar eeuwen lang alleen benadrukt is wat we fout doen.

 

Vandaag wil ik benadrukken dat God heel anders naar je kijkt. Je bent geen mislukkeling, al heb je dat misschien vaak gehoord. Natuurlijk, er is door de zondeval een heleboel kapot gegaan, maar je bent geen mislukkeling, je bent ook geen foutje. Je bent gewild en gemaakt door een Almachtig God en je bent geliefd door je Vader in de hemel. En als je daar aan twijfelt, dan wil ik dat je vandaag eens nadenkt over het feit dat God jou heeft gemaakt. Ga dan God eens grootmaken in je aanbidding omdat Hij jou heeft gewild. Al heeft de hele wereld je op de hoop geveegd met mensen die er niet bij horen, al is je nog zoveel pijn aangedaan, wil je vandaag dan God eens danken dat Hij het wel met jou zag zitten?

 

Of dacht jij niet dat Hij van te voren wist dat als Hij jou ging maken, dat het mis zou gaan? Denk je dat God niet wist dat jij op aarde fouten zou maken? God wist dat al lang. En toch staat er dat Hij je nieren heeft geschapen. Ik kan je zeggen dat dit, na je hersenen, wellicht het ingewikkelste onderdeel van je lichaam is. Met alle kennis die we hebben, kunnen wij slechts 10% van de nierfunctie overnemen door techniek. Maar daar blijft het niet bij.

 

God heeft jou, toen je groeide in de buik van je moeder, geweven. En even later zegt David ook nog dat God hem heeft geborduurd in het verborgene. Ga daar eens over nadenken. Jij bent zo geliefd, dat God de tijd nam om jou te weven en te borduren. Dat is een intensief geduldwerk. Maar met zoveel geduld heeft God jou gemaakt. Ben je dan gewild door Hem of niet? Ga God vandaag een loven omdat Hij jou zo intens heeft gewild. Ga Hem vandaag aanbidden, ook als je gevoel daar op dit moment in achter blijft, omdat elke vezel van je bestaan, door God geweven is. Dat is de God Die jou helemaal kent. Je bent geliefd en gewild.

 

Gebed: HEER, ik loof U omdat U mij heel wonderlijk en op een bijzondere manier heeft gemaakt, maar ook heeft gewild. Leert U mij om zo naar mijzelf te kijken. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom