"Want u bent tot de vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde." (Galaten 5:13)

Het zou wel eens kunnen zijn dat deze waarheid over je identiteit in Christus alles op z'n kop gaat zetten. Er is geen tekst te vinden die zo duidelijk maakt wat we in Christus hebben. Maar tegelijk is er geen tekst te vinden die zo duidelijk maakt waar het in ons leven zo vaak ook helemaal fout gaat. Want ik weet niet in hoeverre jij het beseft, maar als jij in Christus bent, dan ben jij vrij! Je bent vrij! En jouw vrijheid is een vrijheid waardoor jij niets meer hoeft te doen om ook maar iets te verdienen om te mogen zijn die je bent.

Paulus schrijft in de Galatenbrief vooral over gelovigen die vrij waren en hun vrijheid weer kwijt waren geraakt. Ze waren wel met de Geest begonnen en ze waren wel bezig geweest om alleen van genade te leven, ze waren wel bezig geweest om hun nieuwe identiteit als basis onder hun leven te leggen, maar voordat ze goed en wel op weg waren, zijn ze aan het werk gegaan om die identiteit te verdienen. Het gaat zover dat Paulus uitroept: "Wie heeft jullie betoverd." Want dat was er gebeurd. 

Op het moment dat jij je vrijheid in Christus kwijtraakt, ben je namelijk onder de macht van toverij. God zal jou namelijk nooit manipuleren, God zal alleen tegen jou zeggen: Door Jezus ben jij vrij! Nee, dat is geen vrijheid om maar raak te zondigen, dat bedoelt Paulus niet. Maar het is een vrijheid waarin je niet meer bent onder de macht van slavernij. Slavernij is namelijk een vorm van manipulatie en manipulatie is toverij. Slavernij zorgt dat jij je moet meten aan anderen en dat er voor zorgt dat jij gaat doen wat anderen willen dat je doet.

Weet je wat slavernij is? Dat is dat jij je weer opnieuw aan allerlei regels en voorschriften moet houden om bij God in een goed blaadje te komen. Maar de waarheid is dat God jou, door Jezus op een goed blaadje heeft gezet, waardoor jij vanuit je vrijheid gaat leven naar Gods verlangens. En het is zo verleidelijk om je telkens bezig te houden met alles waardoor jij iets zou kunnen verdienen. Maar er is bij God niets te verdienen, want genade is gratis. En door Gods genade in Christus, ben jij vrij!

En wij zijn ertoe geroepen om in die vrijheid te leven. Niets in jouw leven heeft kracht als je het doet uit verdienste. Met verdienste kom je om, maar God schenkt jou, in Christus volkomen vrijheid. En elke regel die God niet stelt, maar die jij moet houden komt voort uit slavernij. En elke regel die God wel stelt en elk voorschrift dat Hij wel geeft is nooit het eerste in je leven waaruit je mag leven, maar deze dingen functioneren alleen maar als je uit de ontvangen vrijheid in Christus leeft. Ga staan in de vrijheid! Jij bent door Gods genade die je bent om van daaruit in relatie met God te leven, zodat je Zijn wet als liefdeswet voor Hem zult ervaren.

Gebed: Vader God, ik dank U dat ik vrij bent en dat U mij tot vrijheid roept. Ik kan niets, maar ik hoef ook niets te verdienen bij U. U hebt mij vrij gemaakt zodat ik uit die vrijheid mag leven voor U. Ik wil mij nooit meer laten betoveren.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu