Psalm 139 - Jij bent gewild en geliefd

 

"Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed." (Psalm 139:14)

 

Hoe kijk jij naar jezelf? Nou, dat is misschien wel echt een lastige, of misschien wel een vervelende vraag. Kun jij voor de spiegel staan en 's morgens vol verwondering zeggen: "HEER, ik loof U omdat U mij prachtig hebt gemaakt?" Is het voor wie mogelijk om echt te geloven dat God jou heeft gewild? Of, zijn dit vragen die je het liefst maar gewoon uit de weg blijft. Misschien is het dit zelfs wel wat psalm 139 een hele lastige psalm maakt. David kan wel zeggen dat hij dankbaar is dat God hem door en door kent, maar kun jij daar wel echt blij mee zijn.

 

We begonnen wel heel positief aan deze psalm vanuit de gedachte dat God je echt kent en en overal bij je is. Alleen, wat nu als het al moeilijk is om jezelf te accepteren, kun je dan geloven dat God je echt accepteert? En die lijkt echt zo'n pubermeiden onderwerp, maar mijn ervaring in het pastoraat is dat dit een heel breed probleem is in ons Calvinistische Nederland, waar we een cultuur van veroordeling hebben en waar eeuwen lang alleen benadrukt is wat we fout doen.

 

Vandaag wil ik benadrukken dat God heel anders naar je kijkt. Je bent geen mislukkeling, al heb je dat misschien vaak gehoord. Natuurlijk, er is door de zondeval een heleboel kapot gegaan, maar je bent geen mislukkeling, je bent ook geen foutje. Je bent gewild en gemaakt door een Almachtig God en je bent geliefd door je Vader in de hemel. En als je daar aan twijfelt, dan wil ik dat je vandaag eens nadenkt over het feit dat God jou heeft gemaakt. Ga dan God eens grootmaken in je aanbidding omdat Hij jou heeft gewild. Al heeft de hele wereld je op de hoop geveegd met mensen die er niet bij horen, al is je nog zoveel pijn aangedaan, wil je vandaag dan God eens danken dat Hij het wel met jou zag zitten?

 

Of dacht jij niet dat Hij van te voren wist dat als Hij jou ging maken, dat het mis zou gaan? Denk je dat God niet wist dat jij op aarde fouten zou maken? God wist dat al lang. En toch staat er dat Hij je nieren heeft geschapen. Ik kan je zeggen dat dit, na je hersenen, wellicht het ingewikkelste onderdeel van je lichaam is. Met alle kennis die we hebben, kunnen wij slechts 10% van de nierfunctie overnemen door techniek. Maar daar blijft het niet bij.

 

God heeft jou, toen je groeide in de buik van je moeder, geweven. En even later zegt David ook nog dat God hem heeft geborduurd in het verborgene. Ga daar eens over nadenken. Jij bent zo geliefd, dat God de tijd nam om jou te weven en te borduren. Dat is een intensief geduldwerk. Maar met zoveel geduld heeft God jou gemaakt. Ben je dan gewild door Hem of niet? Ga God vandaag een loven omdat Hij jou zo intens heeft gewild. Ga Hem vandaag aanbidden, ook als je gevoel daar op dit moment in achter blijft, omdat elke vezel van je bestaan, door God geweven is. Dat is de God Die jou helemaal kent. Je bent geliefd en gewild.

 

Gebed: HEER, ik loof U omdat U mij heel wonderlijk en op een bijzondere manier heeft gemaakt, maar ook heeft gewild. Leert U mij om zo naar mijzelf te kijken. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom