Psalm 139 - Overal is God

 

"Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht." (Psalm 139:12)

 

Ben jij wel eens bang geweest in het donker? Heel veel kinderen zijn regelmatig bang in het donker en heel veel volwassenen trouwen ook, al zullen velen daar niet voor uit komen. Maar bang in het donker is wel echt iets wat lastig is, want het is toch behoorlijk wat uren donker in je leven. Letterlijk in ieder geval, maar misschien geestelijk ook wel. En nog een andere vraag: "Als jij van God morgen de opdracht krijgt om te verhuizen, misschien zelfs naar het einde van de wereld, wat is dan jouw eerste reactie?"

Het zijn vragen waar je wellicht al eens over hebt nagedacht. Misschien wel omdat je een antwoord zou willen hebben als er zo'n vraag zou komen. Maar het zijn ook wel vragen die er zomaar kunnen zijn. Misschien dat die laatste vraag al een vraag is als je op vakantie gaat. Dat gevoel dat je krijgt als je een stukje controle moet loslaten als je Nederland verlaat. Toch zijn dit juist de vragen waar David helemaal geen vraag over heeft. Hij heeft alleen een conclusie. Hij is er heel duidelijk over: Zelfs als hij zover zou opstijgen als naar de hemel, daar zou Gods hand hem geleiden. Zelfs daar zou God zijn. En David gaat zelfs zo ver dat hij zegt: Als ga ik in het graf, ook daar zult U zijn. En zeker voor iemand uit het Oude Testament, toen de dood nog niet was overwonnen, was dit een hele grote troost. Waarschijnlijk is voordat Jezus kwam zijn de zielen van de overledenen in het graf gebleven onder de macht van de Engel des Doods. Dus dat David deze troost heeft dat hij zelfs dan niet verlaten is geweest is een krachtig getuigenis van de grootheid van God.

 

En in de diepste nacht, zelfs als er geen licht meer is, hoe groot is God dan? Welke aanbidding is God waard voor de momenten van duisternis? Letterlijk, maar zeker ook geestelijk. Als de machten van de hel zich samenspannen, als het rijk van de duisternis zich laat gelden, waar is dan het licht in die duisternis? Dan, op die momenten, als jij soms geen hand meer voor ogen ziet, op die momenten, juist dan, is de HEER een Licht om je heen. Dat is geen woord dat je altijd voelt, maar het is een woord dat altijd zo is. Dit is een woord van geloof!

 

God de HEER is niet alleen de God Die jou door en door kent, maar Hij is ook in alle omstandigheden en overal daar waar jij bent. Het einde van de aarde, Afrika of Alaska, China of gewoon Nederland, is voor Hem niet ver, want Hij is overal en altijd bij hen die Hem aanbidden om Wie Hij is. En welke duisternis je ook tegenkomt op je levensweg, ook daar zal Hij het licht zijn. Soms lijkt de duisternis je wel op te slokken, maar uiteindelijk zal het Licht overwinnen. Nergens zal de God Die jou door en door kent, ontbreken in jouw bestaan. Nooit ben jij alleen en nooit sta jij er alleen voor.

 

Gebed: HEER, in mijn ogen is de aarde zo groot, maar U houdt de aarde in Uw hand en daarom geloof ik dat U er altijd zult zijn, daar waar ik ben en dat U altijd licht zult zijn in elke duisternis.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom