"Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige." (Hebreeën 13:14)

Al eerder stonden we stil bij het feit dat we burgers zijn van de hemel. Maar toch is daar nog wat meer over te zeggen. Want we kunnen best tegen elkaar Gods waarheid uitspreken dat we in het geloof burgers van de hemel zijn, maar het feit is dat, ondanks dat het Hoofd Boven is, wij dat nog niet zijn. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt daarom dat we ook nog op zoek zijn naar de toekomstige stad. We zijn, terwijl we hemelburgers zijn, nog steeds wel onderweg.

In Christus ben je dus niet alleen hemelburger, maar ben je ook reiziger op deze aarde. De schrijver van de Hebreeënbrief heeft het er over dat we de toekomstige stad zoeken en tegelijkertijd trekt hij ook de lijn vanuit Abraham. Abraham ging uit zijn land en zijn familie op weg naar het beloofde land. Hij wist er eigenlijk niets van, maar God zou hem er brengen.

Wij zijn reizigers op weg naar de toekomstige stad waar we nog maar zo weinig van weten, maar we weten en geloven dat het daar uitermate goed zal zijn en dat God ons daar zal brengen. En nu, nu zijn we reiziger, we zijn onderweg. Maar reiziger onderweg zijn we wel als hemelburger. We leven ondertussen wel als kinderen van het Koninkrijk hier Boven. En dat bepaalt dus ook onze manier van reizen. De schrijver zegt er in de verzen erna over: "Laten wij dan altijd door Hem, Jezus, een lofoffer brengen aan God... en vergeet het weldoen en het onderlinge dienstbetoon niet."

Dat is het. Reiziger onderweg in een vreemd land op weg naar ons Vaderland, dat nog een vreemd land is, zijn reizigers die hier op aarde al wel leven als Koninklijke reizigers. Dit bepaalt dus alles van de manier hoe we omgaan met alles dat God ons toevertrouwt. We reizen wel voort, maar heel onze levensweg is een weg waarin God ons ontmoetingen en omstandigheden geeft waarin Hij ons alle ruimte geeft om Zijn Koninkrijk te leven. 

Willen wij op deze manier reizen door het leven? Wil jij echt het verschil maken, onderweg naar Huis? Zodat er een lofoffer op je lippen is, maar ook dat je gerechtigheid en recht uitoefen in je wandelen. En ja, dat mensen die jij mag ontmoeten de handen oplegt en hen biddend zegent? En met dat ik dit zo zeg, voel ik ook vaak mijn eigen worsteling hiermee. 

Een reiziger onderweg is namelijk ook een reiziger die weet dat het gebed in de ontmoetingen, stukjes hemel op aarde zijn voor die mensen die je ontmoet. Dit laat zien wat voor reiziger jij bent. En het zoeken naar recht en gerechtigheid zijn de tekenen van het Koninkrijk waarnaar jij op weg bent. Dat bepaalt hoe je met mensen omgaat, dat bepaalt welke ethische keuzes dat je maakt. Dat zijn keuzes volgens de ethiek van het Koninkrijk.

En reiziger zijn betekent ook dat je uiteindelijk zult aankomen. En dan zal blijken dat het land minder vreemd is dan je dacht, want je leefde er hier op aarde al uit. Lieve pelgrim, reis je weg met vreugde!

Gebed: Vader God, ik ben een reiziger die gevoed wordt door zijn land van herkomst. Ik wil leven en reizen vanuit Uw ethiek, vanuit Uw keuzes. En onderweg wil ik het verschil maken op aarde.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu