"Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God." (Kolossenzen 3:3)

Als je deze tekst los leest, lijkt het wel een soort bemoediging dat wat er op aarde ook gebeurt met je lichaam en je leven, dat je toch veilig bent in Christus. En op zich zit dat ook wel in deze tekst, maar toch zet Paulus het hier in de Kolossenzenbrief breder neer dan alleen het feit dat je je niet teveel zorgen moet maken, want uiteindelijk eindigt je leven toch bij God in de hemel. Het gaat Paulus om een paar dingen. In de eerste plaats gaat het hem er om dat wij de dingen zoeken die boven zijn en niet die op de aarde zijn en in de tweede plaats dat we stoppen met zondige praktijken in ons leven. Maar ook hier blijkt weer dat deze twee zaken voortkomen uit je identiteit. Het woordje 'want' wijst namelijk op de oorsprong van dit gedrag. Omdat je bent gestorven en omdat je leven met Christus geborgen is in God, zoek daarom de dingen die boven zijn.

Straks als Jezus terugkomt, zul jij met Hem in de heerlijkheid zijn, want jij bent verborgen in God. En voor ons leven nu geldt de oproep van Paulus om onze leden die op de aarde zijn te doden. Het woord leden dat Paulus hier noemt is hetzelfde woord als de ledematen van het lichaam, de kerk van Christus. En je bent gestorven met Christus en de ledematen die niet van Christus zijn, al die dingen die zondig en aards zijn die moeten we doden. We mogen geen relatie hebben met onze zondige oude natuur.

Maar Paulus zegt over die leden die op de aarde zijn dat dit de zaken zijn waarin wij voorheen wandelden, toen we daarin leefden. Blijkbaar waren er dus gemeenteleden die weer in die oude levenswandel waren gevallen. Daar kunnen we behoorlijk veroordelend over zijn, maar Paulus stelt wel dat dit de dingen zijn waarin we voorheen wandelden voordat we opnieuw geboren werden. Het is dus de natuur van deze aarde. 

De mensen om ons heen leven dus in die dingen die van deze aarde zijn en die zondig zijn. Daarin ligt wel een lastig punt. Want als jij hemels gaat leven, omdat jouw leven verborgen is in God, dan zullen mensen die werelds leven vreemd naar je kijken. En jij en ik leven wel gewoon op deze aarde, waar deze praktijken een soort overleving is geworden. Dus zodra dat jij hemels gaat leven, ben je de schijnveiligheid kwijt van de aarde, goddeloze manier van overleven. Oneerlijkheid is vaak een overlevingsmechanisme. En al die andere zaken ook. Maar weet dat dat jij verborgen bent in God. Eigenlijk heeft God jou veilig in Zijn hand. En door Zijn hand ben je helemaal beschermd. Zelfs als je in de kerk ervaart dat oneerlijkheid en dode vormen nodig lijken te zijn om geaccepteerd te worden, dan mag je toch hemels gaan leven, want jij bent veilig verborgen in God.

Laat je angst los dat als je anders gaat leven dat je in een moeilijke en gevaarlijke situatie komt, want jij bent veilig in Gods hand. In Christus ben jij beschermd en bewaard. Breek met aardse, zondige gewoonten. Breek met dat wat het hemelse tegenstaat en leef vanuit het hemelse.

Gebed: Jezus, door U ben ik veilig verborgen in Vaders hand. En ik wil leven vanuit het hemelse. Ik zoek de dingen die Boven zijn en niet die beneden zijn.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu