"Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God." (Kolossenzen 3:3)

Als je deze tekst los leest, lijkt het wel een soort bemoediging dat wat er op aarde ook gebeurt met je lichaam en je leven, dat je toch veilig bent in Christus. En op zich zit dat ook wel in deze tekst, maar toch zet Paulus het hier in de Kolossenzenbrief breder neer dan alleen het feit dat je je niet teveel zorgen moet maken, want uiteindelijk eindigt je leven toch bij God in de hemel. Het gaat Paulus om een paar dingen. In de eerste plaats gaat het hem er om dat wij de dingen zoeken die boven zijn en niet die op de aarde zijn en in de tweede plaats dat we stoppen met zondige praktijken in ons leven. Maar ook hier blijkt weer dat deze twee zaken voortkomen uit je identiteit. Het woordje 'want' wijst namelijk op de oorsprong van dit gedrag. Omdat je bent gestorven en omdat je leven met Christus geborgen is in God, zoek daarom de dingen die boven zijn.

Straks als Jezus terugkomt, zul jij met Hem in de heerlijkheid zijn, want jij bent verborgen in God. En voor ons leven nu geldt de oproep van Paulus om onze leden die op de aarde zijn te doden. Het woord leden dat Paulus hier noemt is hetzelfde woord als de ledematen van het lichaam, de kerk van Christus. En je bent gestorven met Christus en de ledematen die niet van Christus zijn, al die dingen die zondig en aards zijn die moeten we doden. We mogen geen relatie hebben met onze zondige oude natuur.

Maar Paulus zegt over die leden die op de aarde zijn dat dit de zaken zijn waarin wij voorheen wandelden, toen we daarin leefden. Blijkbaar waren er dus gemeenteleden die weer in die oude levenswandel waren gevallen. Daar kunnen we behoorlijk veroordelend over zijn, maar Paulus stelt wel dat dit de dingen zijn waarin we voorheen wandelden voordat we opnieuw geboren werden. Het is dus de natuur van deze aarde. 

De mensen om ons heen leven dus in die dingen die van deze aarde zijn en die zondig zijn. Daarin ligt wel een lastig punt. Want als jij hemels gaat leven, omdat jouw leven verborgen is in God, dan zullen mensen die werelds leven vreemd naar je kijken. En jij en ik leven wel gewoon op deze aarde, waar deze praktijken een soort overleving is geworden. Dus zodra dat jij hemels gaat leven, ben je de schijnveiligheid kwijt van de aarde, goddeloze manier van overleven. Oneerlijkheid is vaak een overlevingsmechanisme. En al die andere zaken ook. Maar weet dat dat jij verborgen bent in God. Eigenlijk heeft God jou veilig in Zijn hand. En door Zijn hand ben je helemaal beschermd. Zelfs als je in de kerk ervaart dat oneerlijkheid en dode vormen nodig lijken te zijn om geaccepteerd te worden, dan mag je toch hemels gaan leven, want jij bent veilig verborgen in God.

Laat je angst los dat als je anders gaat leven dat je in een moeilijke en gevaarlijke situatie komt, want jij bent veilig in Gods hand. In Christus ben jij beschermd en bewaard. Breek met aardse, zondige gewoonten. Breek met dat wat het hemelse tegenstaat en leef vanuit het hemelse.

Gebed: Jezus, door U ben ik veilig verborgen in Vaders hand. En ik wil leven vanuit het hemelse. Ik zoek de dingen die Boven zijn en niet die beneden zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu