En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. (Romeinen 8:17)

Al eerder hadden we het er over dat je in Christus kind van de Vader bent. Maar daar is als vervolg nog meer over te zeggen. Want kind zijn betekent aan de ene kant dat je zorg van je vader mag verwachten en dat is naar God toe ook zo. Maar er zit nog een tweede kant aan. Normaal gesproken is een kind ook erfgenaam van zijn vader. Dat zijn normaal niet de dingen waar je graag over nadenkt want dat heeft alles te maken met het verliezen van je vader. En toch zegt Paulus: Als je kind bent, als je in Christus bent, dan ben je ook erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus.

Zoals Jezus de erfgenaam is van Zijn Vader, zo worden wij dat door het geloof. Heel concreet en duidelijk gezegd betekent dit dat alles wat van God is, jou straks zal toevallen als uiteindelijke erfenis. Alles wat van God is, valt Zijn kinderen straks toe. Het vergelijk van Paulus is natuurlijk een wat krom vergelijk. Want om de erfenis te ontvangen, moet de erflater eerst sterven. En Paulus bedoelt uiteraard niet dat God zal sterven. 

Paulus bedoelt hiermee niet te zeggen dat we nabestaanden zijn van God, maar wel dat we mede-eigenaars zullen zijn van Gods eigendommen. Zoals God de Vader straks het oordeel overgeeft in de handen van Zijn Zoon, zo geeft Hij ook al Zijn eigendommen in handen van Zijn kinderen. We zullen dus met Hem de hemel en de aarde bezitten. Alle goederen van God, worden ook onze goederen. En hoewel we dit eigenlijk niet kunnen bevatten en beseffen is dit wel de waarheid.

Ook aan dit stukje identiteit zit in het gevolg ervan wel weer een vervolg. Vanuit deze identiteit betekent het dat je met Jezus wilt lijden. Eigenlijk is het nogal omgekeerd wat er gebeurt. Jezus sterft, staat vervolgens op en krijgt de erfenis van Zijn Vader die blijft leven. Door Zijn dood heen, ontving Hij de erfenis. Daarom is ons lijden als christen (en dat is wat anders dan lijden over jezelf afroepen omdat je op een onbezonnen manier van alles voor God wil gaan doen, of zelfs moet gaan doen) waardevol genoeg. Wij hoeven door ons lijden niet te verdienen bij God. Jezus volbracht alle gerechtigheid. Maar door ons lijden, ons 'ik' aan het kruis en de gevolgen die ons overkomen door ons christen-zijn, is de erfenis datgene wat we straks ontvangen. Jezus zei over de rijke man en de arme Lazerus dat de rijke man zijn deel op aarde al had gehad, maar Lazerus kreeg het na zijn sterven. 

Als wij met Hem willen lijden, dan mag je weten dat je erfenis er straks ook zal zijn en dan ben je nu al een erfgenaam van God. En dat bepaald ook je houding in Gods schepping. Dan doe je met Gods goederen niet meer waar je zin in hebt, want het zijn de goederen die straks ook jouw eigendom zijn.

Gebed: Vader God, U hebt mij gemaakt tot een erfgenaam van U. Gelukkig hoeven we U niet te verliezen door de dood, maar door het lijden heen, maakt U ons tot mede-eigenaars van Uw bezig. En ik zal nu al voorzichtig en met zorg omgaan met Uw bezit.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu