Kamperen met God (2)

 

"Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus." (Filippenzen 3:20)

 

Het is goed om te beseffen dat ons burgerschap niet meer op deze aarde is maar in de hemel. Je naam staat ingeschreven in het register van de hemel. Het is nog mooier, je naam is in Gods handpalmen gegraveerd en niet omdat jij iets deed, maar omdat God Zijn genade aan jou schonk. Het feit dat je Gods genade in Christus hebt aangenomen maakt dat je op één moment van een burger van deze aarde een burger werd van de hemel. En daarmee veranderde echt alles.

 

Het heeft ook alles te maken met het Koninkrijk van God. Je bent hier niet op aarde om je tijd vol te maken, maar om Jezus te vertegenwoordigen op aarde, om het Koninkrijk van de hemel op aarde te leven. Wat een taak hebben we gekregen door ene hemelburger te mogen zijn. Het gevolg is wel dat we op aarde niet meer ons thuis hebben, want dat is Boven. Hier op aarde kloppen heel veel van de dingen die je normaal gaat vinden niet meer met alles wat er op aarde gebeurt. Het is een leven dat van een andere orde is, een leven van een hemelse orde.

 

Het is kamperen, omdat je Thuis niet meer hier is. Paulus zegt zelfs ergens dat wij hier op aarde wonen in onze tijdelijke tent. Ons lichaam is niet meer dan een tent, waarin wij tijdelijk op deze aarde zijn en straks zullen we onze tent verlaten om Thuis te mogen komen in het Vaderhuis met de vele woningen. Maar tot die tijd ben je niet passief, maar word je actief opgeroepen om Gods heerlijkheid te vertegenwoordigen op aarde. En tegelijk blijft het hier ook niet bij.

 

Ik kom nogal eens christenen tegen die een extreem heiligingsleven lijken te moeten volbrengen. Alsof het zo is dat als je tot geloof bent gekomen, je vanaf dat moment er alles aan moet doen om je identiteit te verdedigen. Alsof het nodig is dat je daarna zelf verantwoordelijk bent dat jij er niet uitvalt. Maar het is niet alleen kamperen op aarde, maar het is kamperen met God.

 

De nadruk op 'met God' is heel belangrijk. Jij bent niet de enige die kampeert op aarde, het wonderlijke is dat God ook op aarde kampeert. God is niet alleen in de hemel aanwezig, maar Hij is onder ons. Of eigenlijk nog veel sterker, Hij is in ons. In ons hemelburger op aarde zijn, zijn niet alleen wij hemelburgers, maar God is Zelf ook een hemelburger op aarde. Door Zijn Geest woont Hij in ons. Hemelburger zijn op aarde hoef je nooit alleen te doen. Wij verwachten Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar tot die tijd leven we met een bestemming op aarde en dat doen we met Gods Geest, Die in ons woont. Jouw werk is niet een krampachtig heiligingswerk, maar heiliging door Gods Geest in jou de ruimte te geven. Hemelburger te zijn door afgestemd te zijn op Gods Geest in jou. Op dat moment gaat Hij je helpen om hemels op aarde te leven. De hemelse wetten zullen dan zichtbaar worden als jij vanuit jouw tentje, Jezus vertegenwoordigt op aarde.

 

Gebed: Heer, U vertegenwoordigen op aarde en zelf leven als een hemelburger door Uw Geest, zo wil ik van betekenis zijn en tegelijk U verwachten op de wolken van de hemel.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom