Kamperen met God (2)

 

"Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus." (Filippenzen 3:20)

 

Het is goed om te beseffen dat ons burgerschap niet meer op deze aarde is maar in de hemel. Je naam staat ingeschreven in het register van de hemel. Het is nog mooier, je naam is in Gods handpalmen gegraveerd en niet omdat jij iets deed, maar omdat God Zijn genade aan jou schonk. Het feit dat je Gods genade in Christus hebt aangenomen maakt dat je op één moment van een burger van deze aarde een burger werd van de hemel. En daarmee veranderde echt alles.

 

Het heeft ook alles te maken met het Koninkrijk van God. Je bent hier niet op aarde om je tijd vol te maken, maar om Jezus te vertegenwoordigen op aarde, om het Koninkrijk van de hemel op aarde te leven. Wat een taak hebben we gekregen door ene hemelburger te mogen zijn. Het gevolg is wel dat we op aarde niet meer ons thuis hebben, want dat is Boven. Hier op aarde kloppen heel veel van de dingen die je normaal gaat vinden niet meer met alles wat er op aarde gebeurt. Het is een leven dat van een andere orde is, een leven van een hemelse orde.

 

Het is kamperen, omdat je Thuis niet meer hier is. Paulus zegt zelfs ergens dat wij hier op aarde wonen in onze tijdelijke tent. Ons lichaam is niet meer dan een tent, waarin wij tijdelijk op deze aarde zijn en straks zullen we onze tent verlaten om Thuis te mogen komen in het Vaderhuis met de vele woningen. Maar tot die tijd ben je niet passief, maar word je actief opgeroepen om Gods heerlijkheid te vertegenwoordigen op aarde. En tegelijk blijft het hier ook niet bij.

 

Ik kom nogal eens christenen tegen die een extreem heiligingsleven lijken te moeten volbrengen. Alsof het zo is dat als je tot geloof bent gekomen, je vanaf dat moment er alles aan moet doen om je identiteit te verdedigen. Alsof het nodig is dat je daarna zelf verantwoordelijk bent dat jij er niet uitvalt. Maar het is niet alleen kamperen op aarde, maar het is kamperen met God.

 

De nadruk op 'met God' is heel belangrijk. Jij bent niet de enige die kampeert op aarde, het wonderlijke is dat God ook op aarde kampeert. God is niet alleen in de hemel aanwezig, maar Hij is onder ons. Of eigenlijk nog veel sterker, Hij is in ons. In ons hemelburger op aarde zijn, zijn niet alleen wij hemelburgers, maar God is Zelf ook een hemelburger op aarde. Door Zijn Geest woont Hij in ons. Hemelburger zijn op aarde hoef je nooit alleen te doen. Wij verwachten Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar tot die tijd leven we met een bestemming op aarde en dat doen we met Gods Geest, Die in ons woont. Jouw werk is niet een krampachtig heiligingswerk, maar heiliging door Gods Geest in jou de ruimte te geven. Hemelburger te zijn door afgestemd te zijn op Gods Geest in jou. Op dat moment gaat Hij je helpen om hemels op aarde te leven. De hemelse wetten zullen dan zichtbaar worden als jij vanuit jouw tentje, Jezus vertegenwoordigt op aarde.

 

Gebed: Heer, U vertegenwoordigen op aarde en zelf leven als een hemelburger door Uw Geest, zo wil ik van betekenis zijn en tegelijk U verwachten op de wolken van de hemel.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom