Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. (1 Petrus 2:11)

Het is opvallend in het Nieuwe Testament dat de apostelen telkens oproepen tot een heilige levenswandel en vanuit die oproep de gelovige aanspreken in wie ze zijn. We zien dit bij Paulus, maar ook hier bij Petrus is dat niet anders. Het gaat Petrus er om dat de heidenen door de levenswandel van de gelovigen God gaan verheerlijken. Eigenlijk is de oproep van Petrus nog dieper. Vanuit de aanspraak in dit vers roept hij de gelovigen er toe op om te laten zien dat ze niet meer van deze wereld zijn, maar dat ze het Koninkrijk van God laten zien aan de mensen om hen heen.

Wie jij bent, bepaald hoe jij je gedraagt. Wij denken heel vaak andersom. Wij denken dat je gedrag bepaalt wie jij bent. Maar de Bijbel leert ons wat anders. Gods logica is anders dan de onze en God stelt dat je gedrag wordt bepaald door wie je bent. En dit is dan ook de insteek van Petrus en ook vaak van Paulus. 

Op het moment dat jij er alles aan gaat doen om als een hemelburger te leven, maar je beseft niet dat je dit eigenlijk bent, dan wordt de oproep tot heiliging een hele krampachtige houding. Soms hoor je binnen bepaalde heiligingsbewegingen dat je van alles moet doen, maar dan val je dus weer gewoon terug in de wet. Je gedrag wordt namelijk aangestuurd door je identiteit en vandaar dat het wezenlijk belangrijk is om je identiteit in Christus echt te kennen.

Petrus noemt zijn lezers hier 'bijwoners' en 'vreemdelingen'. Dat ben je door genade, dat ben je in Christus. Dan ben je nog wel op deze aarde, maar je identiteit is veranderd. Je hebt eigenlijk je aardse paspoort ingeleverd en je kreeg het hemelse pasoort. Je bent opnieuw geboren als een hemelburger. Een inwoner van een land is normaal gesproken trots op zijn vaderland, want daar liggen zijn roots. Zo is het ook met hemelburgers. In Christus liggen je roots in de hemel, daar vanuit leef je. 

Als je op vakantie gaat naar het buitenland, dan ga je niet leven als een buitenlander, maar je blijft leven als Nederlander. En natuurlijk moet je je houden aan de wetten in het land waar je tijdelijk bent, maar je leefregels veranderen niet. Jij bent op dezelfde manier hier op aarde een vreemdeling. Je bent hier wel tijdelijk, maar je Vaderland is Boven.

En het feit dat je Vaderland Boven is, maakt dat je gaat leven volgens de leefregels van Boven. Wees je eens bewust dat jij een hemelburger bent door geloof. Dat is je Vaderland, dat is je Thuis. En hier op aarde leef je volgens de regels van jouw Vaderland. En dat gaat opvallen, want het Koninkrijk van Boven is een Koninkrijk van dienen en leven voor de Koning. Maar laat alle vleselijke begeerten die bij deze vreemde wereld horen los, want die voeren strijd tegen je diepste wezen. Ga niet over grenzen heen, maar leef vanuit je Koninklijke hart! Jij bent hier een vreemdeling en bijwoner en jij bent thuis in de hemel!

Gebed: Ik ben hier een vreemdeling, maar Heer, ik vind het soms wel heel moeilijk als mensen daardoor niet met mij overweg kunnen. Ik verlang in mijn diepste intentie om echt te leven als een hemelburger, maar helpt U mij om staande te blijven in een wereld die hier niet van wil weten.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu