Kamperen met God

 

"Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus." (Filippenzen 3:20)

 

Ik weet niet of jij wel eens hebt gekampeerd, maar ik geloof dat, nu in de vakantietijd, het woord kamperen ook een Bijbels woord is waar we even over mogen nadenken. En dan niet alleen kamperen, maar ook rust nemen. Daarmee wil ik niet zeggen dat kamperen in de Bijbel altijd met rust te maken heeft, maar misschien wel met een leven vanuit de rust. Leven vanuit een andere plaats, leven vanuit een plaats van rust en zo hier op aarde aanwezig zijn. Wat bedoel ik te zeggen.

Heb jij wel eens gekampeerd met God? Ja, je leest het goed. Kamperen met God. Het was een thema dat ik ooit eens meekreeg toen ik gevraagd werd voor een jeugddienst. Maar wat is dit thema eigenlijk precies wat ons leven zou moeten zijn. Ons leven op aarde zou eigenlijk kamperen met God moeten zijn. Kamperen, dat lijkt iets heel moois te zijn dat met vakantie te maken heeft, maar de vraag die er aan vooraf gaat is wat kamperen eigenlijk is? Kamperen is wonen in een tijdelijk verblijf op een plaats waar je niet thuis bent.

 

Kamperen doe je nu eenmaal niet in je achtertuin, maar dat doe je op een plaats waar je niet thuis bent. Dat betekent dat je ergens bent, ver van huis. Je bent ergens tijdelijk, maar je thuis is op een andere plek. Paulus zegt eigenlijk dit soort dingen ook in de brief aan de gemeente van Filippi. De hele brief aan de gemeente van Filippi gaat over hoe je als christen leeft met de identiteit van Christus. Hoe je leeft met de gezindheid van Christus. Dat is eigenlijk een samenvatting van de hele brief. Nergens komen in deze brief echte verwijten naar voren, maar de hele brief draait om het leven als een christen op aarde.

 

En wat Paulus dan zegt tegen zijn lezers is dit: "Jullie zijn hemelburgers." Eigenlijk zegt hij: "Jullie zijn mensen met jullie burgerrecht in de hemel." Dat betekent dus dat je paspoort getekent is met als woonplaats 'de hemel'. Daar moet je gewoon eens even over nadenken. Zodra je in Christus bent, ben je ingeschreven in het Koninkrijk van de hemel. Dat ben je niet door wat je doet, maar dat ben je, waardoor je ook zo kunt gaan leven. 

 

Het is de waarheid waaruit je als christen moet leren leven. De waarheid dat jij een bewoner bent van de hemel. De waarheid dat je van burgerschap bent verandert. Je bent overgezet naar het Koninkrijk van Jezus. Je bent burger, maar ook gevuld met de kenmerken van Jezus, de Koning van de hemel, zelf. Dat is waar het om gaat bij Jezus: Dat wij nog wel op aarde zijn, maar daar zijn als burgers van het Koninkrijk hierboven! Het is de bedoeling dat wij hier op aarde dus kamperen. Wij zijn hier tijdelijk en ons Thuis is Boven. Begin eens om dat vandaag te beseffen. Door dit te beseffen en te geloven begint er namelijk al iets te veranderen. Dan ben je namelijk afgestemd op Boven.

Gebed: Vader, ik ben door Uw genade een hemelburger geworden en ik kampeer slechts op aarde. Wilt U mij vandaag helpen om echt te geloven dat ik van Boven ben en niet van beneden.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom