Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. (1 Petrus 2:11)

Het is opvallend in het Nieuwe Testament dat de apostelen telkens oproepen tot een heilige levenswandel en vanuit die oproep de gelovige aanspreken in wie ze zijn. We zien dit bij Paulus, maar ook hier bij Petrus is dat niet anders. Het gaat Petrus er om dat de heidenen door de levenswandel van de gelovigen God gaan verheerlijken. Eigenlijk is de oproep van Petrus nog dieper. Vanuit de aanspraak in dit vers roept hij de gelovigen er toe op om te laten zien dat ze niet meer van deze wereld zijn, maar dat ze het Koninkrijk van God laten zien aan de mensen om hen heen.

Wie jij bent, bepaald hoe jij je gedraagt. Wij denken heel vaak andersom. Wij denken dat je gedrag bepaalt wie jij bent. Maar de Bijbel leert ons wat anders. Gods logica is anders dan de onze en God stelt dat je gedrag wordt bepaald door wie je bent. En dit is dan ook de insteek van Petrus en ook vaak van Paulus. 

Op het moment dat jij er alles aan gaat doen om als een hemelburger te leven, maar je beseft niet dat je dit eigenlijk bent, dan wordt de oproep tot heiliging een hele krampachtige houding. Soms hoor je binnen bepaalde heiligingsbewegingen dat je van alles moet doen, maar dan val je dus weer gewoon terug in de wet. Je gedrag wordt namelijk aangestuurd door je identiteit en vandaar dat het wezenlijk belangrijk is om je identiteit in Christus echt te kennen.

Petrus noemt zijn lezers hier 'bijwoners' en 'vreemdelingen'. Dat ben je door genade, dat ben je in Christus. Dan ben je nog wel op deze aarde, maar je identiteit is veranderd. Je hebt eigenlijk je aardse paspoort ingeleverd en je kreeg het hemelse pasoort. Je bent opnieuw geboren als een hemelburger. Een inwoner van een land is normaal gesproken trots op zijn vaderland, want daar liggen zijn roots. Zo is het ook met hemelburgers. In Christus liggen je roots in de hemel, daar vanuit leef je. 

Als je op vakantie gaat naar het buitenland, dan ga je niet leven als een buitenlander, maar je blijft leven als Nederlander. En natuurlijk moet je je houden aan de wetten in het land waar je tijdelijk bent, maar je leefregels veranderen niet. Jij bent op dezelfde manier hier op aarde een vreemdeling. Je bent hier wel tijdelijk, maar je Vaderland is Boven.

En het feit dat je Vaderland Boven is, maakt dat je gaat leven volgens de leefregels van Boven. Wees je eens bewust dat jij een hemelburger bent door geloof. Dat is je Vaderland, dat is je Thuis. En hier op aarde leef je volgens de regels van jouw Vaderland. En dat gaat opvallen, want het Koninkrijk van Boven is een Koninkrijk van dienen en leven voor de Koning. Maar laat alle vleselijke begeerten die bij deze vreemde wereld horen los, want die voeren strijd tegen je diepste wezen. Ga niet over grenzen heen, maar leef vanuit je Koninklijke hart! Jij bent hier een vreemdeling en bijwoner en jij bent thuis in de hemel!

Gebed: Ik ben hier een vreemdeling, maar Heer, ik vind het soms wel heel moeilijk als mensen daardoor niet met mij overweg kunnen. Ik verlang in mijn diepste intentie om echt te leven als een hemelburger, maar helpt U mij om staande te blijven in een wereld die hier niet van wil weten.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu