Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. (Johannes 15:15)

Jezus zegt het zelf tegen Zijn discipelen: Jullie zijn Mijn vrienden. Hij zegt tegen jou: Jij bent mijn vriend of vriendin. Je bent geen slaaf. Maar tegelijk raken beide termen je misschien wel heel diep. Want om nu te zeggen dat jij een vriend van Jezus bent, dat gaat je misschien wel veel te ver. En een slaaf, misschien ben je dat wel meer wel dan niet. Want zoveel dingen in het geloof doe je maar omdat het moet. God zegt het, dus je doet het maar. Dan ben je toch een slaaf?

Maar Jezus is toch heel erg duidelijk en Hij noemt Zijn discipelen vrienden. En wie Hij vrienden noemt dat zijn degenen die luisteren naar wat Jezus vraagt. En Jezus geeft net voordat Hij Zijn discipelen vrienden noemt Zijn gebod van liefde aan hen. Hij zegt: "Ik wil dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie liefheb gehad." En dan: "Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden."

En waarom noemt Hij dan Zijn discipelen Zijn vrienden? Heel eenvoudig: omdat Hij door het liefdesgebod te geven, de wil van Zijn Vader bekendmaakt aan Zijn discipelen. En dat doet een slavenheer nooit, maar dat doet Jezus wel aan Zijn volgelingen.

Maar tegelijk betekent dit wel iets. Jezus zegt dat jij Zijn vriend mag zijn. En dat meent Hij en in Christus ben je het ook. En wat valt dan op bij Zijn vrienden? Ze hebben elkaar lief. Mag ik eerlijk zijn vandaag? Ik mis dit soms heel erg onder gelovigen. Door verschillen is er wel heel veel onenigheid, maar de liefde ontbreekt vaak. En over deze vriendschappen die Jezus heeft met Zijn discipelen en die Hij vervolgens ook hen opdraagt, wordt maar al te gepraat en iedereen heeft daar allemaal meningen over, maar dit is wel zeker: Jezus noemt Zijn vrienden, degenen die ook elkaar liefhebben met de liefde van Christus.

En dat is niet vreemd want in Christus heb je de identiteit gekregen die ook Jezus altijd al heeft gehad. En dan heb je dezelfde liefde als Jezus in je. Is het dan moeilijk om dezelfde vriendschap te geven aan degenen die ook vriend van Jezus zijn? Dit is iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn.

En dan zegt Jezus: "Ik noem je Mijn vriend." Want dat zijn vrienden van Jezus, die alles overhebben voor de andere gelovigen. En nee, dat is niet altijd makkelijk en ja, je zult soms heel veel negatieve reacties krijgen, omdat heel veel mensen niets begrijpen van de vriendschap van Jezus. Want dan horen er onder je vrienden ook, die geen vrienden voor anderen zijn. Want Jezus was zelfs bevriend met hoeren en tollenaren.

En ik denk dat het heel belangrijk is om als je beseft dat Jezus je Zijn vriend noemt, dat jij tegen andere gelovigen, tegen je broers en zussen in Christus ook gaat zeggen: "En ik heb jou lief met de liefde van Christus. Want in Christus ben ik Jezus' vriend.

Gebed: Jezus, ik ben Uw vriend omdat U het zegt. En ik wil vriendschap uitdelen en houden van allen van wie U ook houdt met deze vriendschap.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu