Talenten - Twee uitkomsten

 

Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. (Mattheüs 25:29 en 30)

 

Als je dan over alles hebt nagedacht, dan blijf je toch nog wel zitten met die dwaze meiden en ook met die ene slaaf die niets met zijn talent deed. De uitkomst is nogal verschrikkelijk en ik merk dat je het daar eigenlijk in onze tijd niet zoveel meer over mag hebben. Het lijkt wel mode te zijn om alleen maar over de hemel te mogen praten en het woord 'hel' als plaats van eeuwige straf niet meer te mogen gebruiken. Maar toch kunnen we onmogelijk om de realiteit heen va de gevolgen van degenen die uiteindelijk wel de hemel wilden bereiken, maar Jezus daarbij niet de hoogste eer wilden geven.

Tegelijk laat dit laatste gedeelte ook zien dat er nog meer is dan wij vaak beseffen. Degenen die niet Jezus willen volgen, maar alleen gericht zijn op zichzelf, dus die geen geloof in Jezus hebben en dus ook geen intentie hebben om alles in gereedheid te brengen voor het moment als Hij komt, die zullen eeuwig buiten de hemel staan. Het kan niet zo zijn dat God uiteindelijk het niet laat meetellen als er zijn die niet wilden geloven. Dan zou God onrechtvaardig zijn, net zo goed als dat God onrechtvaardig zou zijn als Hij jouw zonden gestraft heeft aan Zijn Zoon en vervolgens ook nog een keer aan jou zou straffen. God is volmaakt rechtvaardig en daarom staat deze waarschuwing in de Bijbel.

 

Ik weet dat dit heel heftig is, misschien niet voor jou, maar wel voor mensen die je liefhebt en die niet geloven in Jezus. Ik geloof ook dat God jouw talenten heeft gegeven, waarmee jij ook die geliefden kunt dienen met het Koninkrijk, zodat ze het zullen zien en ook kunnen gaan verlangen naar het geloof. Uiteindelijk zal God nooit onrechtvaardig zijn als Hij scheiding maakt tussen gelovigen en ongelovigen, Hij doet recht aan jouw geloof, maar vooral ook aan het offer van Zijn Zoon.

 

Maar er is nog iets. Het blijkt in deze gelijkenis dat degenen die gewoekerd hebben met hun talenten, dat zij nog meer krijgen. Je zult niet alleen over veel gesteld worden, maar je zult ook overvloedig hebben. Straks ben je dus blijkbaar niet werkeloos. Jezus noemt die ene slaaf een nutteloze slaaf. Jezus wil in de eeuwigheid dus geen nutteloze slaven hebben. Waarom zou dat zijn? Alleen vanwege de laksheid nu? Nee, onze arbeid voor Jezus en het Koninkrijk is ten diepste slechts een trainingsschool voor de eeuwigheid. Straks zul je meer krijgen om nog meer in heerlijkheid te mogen dienen voor je Koning. Alles wat je nu al verdubbeld zal meegaan naar de eeuwigheid.

 

De eeuwigheid is niet een plaats van eeuwig niets doen. Het is niet de plaats waar we nooit meer hoeven te werken. Toen Adam en Eva in het paradijs waren, hadden ze wel een taak. Dat zal straks niet anders zijn. Wat wel anders is, is dat we daar met elkaar zullen dienen, gericht op Hem Die ons diepste verlangen is. Daar niemand zijn die op zichzelf gericht de kantjes er vanaf loopt, maar daar zal onze onvolmaakte trouw zelfs volmaakte trouw zijn voor onze Koning.

 

Gebed: Heer, mijn trouw is zo vaak te weinig en zo gebrekkig, toch kent U de intentie van mijn hart en ik verlang om straks volkomen U te dienen in volmaakte trouw.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom