Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. (Kolossenzen 3:12)

Het is een hoofdstuk vol aanwijzingen hoe je behoort te leven als nieuwe mens, waarin Paulus tegelijk ook een paar kenmerken geeft van wie jij in Christus bent. De nieuwe mens is een een bijzonder mens. En vandaag wil ik het je ook maar gewoon eerlijk zeggen: Als jij in Christus bent, dan ben jij een uiterst bijzonder en waardevol mens. Misschien stond je vanmorgen voor de spiegel en kon je weinig positiefs over jezelf bedenken, misschien klopt er naar jouw idee niet veel van je leven en zijn er veel dingen die je maar niet kunt veranderen. Het is waar dat het niet meevalt om in je nieuwe identiteit te leven. Maar het komt vooral omdat je niet weet wat die nieuwe identiteit inhoud.

Je nieuwe manier van leven, zegt Paulus, is een manier waardoor je gaat leven naar het beeld van God. Maar Paulus zegt niet dat iedereen zo moet leven, hij zegt het alleen tegen degenen die in Christus zijn. Niet in Christus zijn en leven naar Gods beeld zal altijd zorgen voor religie en niet voor relatie met God. En daarom spreekt Paulus de gelovigen aan met een paar bijzondere woorden.

In Christus, ben jij een heilige voor God. Die term is dezelfde term als waar Paulus zijn meeste brieven mee begint. Maar daarvoor stelt hij ook eerst nog dat jij een uitverkorene bent. En uitverkiezing is hier geen term die negatief wordt gebruikt, maar uiterst positief! God heeft jou uitverkoren op het moment dat jij in Christus bent. En omdat jij bent uitverkoren heeft God jou heilig verklaard. En heiligverklaring is niet zoals de Roomse kerk dat doet, maar God heeft jou zo waardevol gezien dat Hij jou apart heeft gezet om uit je nieuwe mens te leven. God heeft jou apart gezet om aan Zijn beeld gelijk te worden.

Maar daarmee stopt het niet. God heeft zoveel liefde voor jou, dat Hij jou heeft uitverkoren en apart gezet. Jij bent door God geliefd. Ik weet niet of jij echt beseft wat dat betekent. Heel veel mensen weten niet wat echt geliefd-zijn betekent. Vaak zijn wij geliefd op het moment dat wij voldoen bij de ander. Maar bij God is het zo niet. Jij bent geliefd in Christus. Christus heeft volmaakt aan jouw doel beantwoord en omdat jij Zijn genade aanvaarde en jij in Christus bent, ben jij geliefd door God.

Geliefd zijn bij God is niet doordat jij iets doet, waardoor jij bij God geliefd bent, door Jezus ben jij geliefd. En daar staat een punt. Jij mag voor de spiegel gaan staan en zeggen dat jij geliefd bent. Zo geliefd dat God jou heeft uitverkoren om apart gezet te worden om steeds meer op Hem te gaan lijken. En dat begint echt niet door eerst te doen, maar door eerst te beseffen dat dit Gods waarheid over jouw leven is als je in Christus bent. Dan ben jij Zijn geliefde kind. God complete en totale liefde gaat naar jou uit op elk moment van de dag. Hij ziet zoveel moois in jou, dat Hij je apart zet om Zijn leven op aarde te leven.

Gebed: Here God, het gaat mijn verstand te boven dat U mij zo liefheeft. Dat Uw liefde voor Uw Eigen Kind Jezus ook de liefde is die U mij schenkt. Ik ben geliefd door U en uitverkoren en apart gezet om op U te mogen lijken op aarde.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu