Tien meisjes - Het gaat om Jezus

 

"Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap." (Mattheüs 25:5)

 

Het is een opmerkelijk verhaal dat de bruidegom maar niet komt. Waar zou hij zoveel tijd aan kwijt zijn geweest? Als je wilt trouwen, dan schiet je toch op? Pas rond middernacht kwam hij. Dat is op zijn minst gezegd wat vreemd. En het blijkt dat de verschillende meiden niet anders reageren als ze moeten wachten. Maar ze waren niet gestopt met verwachten. Als ze gedacht hadden dat hij niet meer zou komen, dan waren ze wel naar huis gegaan en niet blijven wachten.

Het verschil tussen degenen die straks binnen mogen en degenen die buiten blijven is dus uiterlijk bijna niet te zien. Dat de bruidegom uitblijft met komen zal in een normale situatie niets te maken hebben met wat de bruidsmeisjes deden, maar in deze gelijkenis zit het wachten van Jezus natuurlijk er wel in. Gezien het vorige verhaal van Jezus is wel duidelijk dat dit wachten erbij hoort. Het is dus de genade dat Jezus op dit moment nog niet terug is gekomen. 

 

Dat is de ene kant. Jezus wacht nog en geeft degenen die er niet klaar voor zijn nog de tijd. Als je dus wel Jezus wil verwachten, maar dit doet omdat jij slechts de hemel wil binnengaan, besef dan dat Jezus je hier een dwaas noemt. Ik hoor christenen vaak zeggen: "Na de dood is het leven mij bereid, daar zie ik zo naar uit." En dit wordt als een allerheiligste vorm van geloven gezien. Maar wat is dit een onzin. Natuurlijk mogen we verlangen naar Jezus' komst en natuurlijk mogen verlangen naar volledig herstel en zaligheid, maar als dat het doel is, dan is je lamp straks ontmaskert als een lamp die gericht is op jouw feestje.

 

Ik geloof dat ook die wijze meiden verlangt hebben naar de bruidegom. Natuurlijk zagen ze uit naar het grote feest van de bruiloft, maar het doel was niet hun geluk, maar het geluk van de bruidegom. Neem die gedachte nu eens mee. Waar ben je op gericht als het gaat om de komst van Jezus? Wat moet Hij hier op aarde aantreffen? Het feest kan alleen een feest zijn als alles klaar is. Het is in de gelijkenis vooral het beeld van de lampen en de feestzaal, maar hoe zou een bruikloft zijn, waar geen gasten zijn? En als Jezus dan straks komt, wat treft Hij dan aan?

 

Wat verlangen wij eigenlijk voor Jezus als Hij terugkomt? Verlang je dan dat velen Hem verwachten om Hem echt te eren en gericht op Hem de glorie te brengen? Onze focus moet niet onze verlossing zijn, maar de kerk die welkom is bij Jezus is de kerk die Hem het grootste en het heerlijkste gunt. Die niet eerder tevreden is totdat het feest ook echt een feest is voor de Koning. En Jezus wacht nog, om ons de tijd te geven om Zijn feest compleet te maken. En Hij wacht om het onderscheid zichtbaar te maken. Uiteindelijk zullen zij die het niet om Jezus ging, openbaar worden. En tot die tijd is de kans er nog steeds om het voor Jezus te gaan doen.

 

Gebed: Jezus, U verdient het grootste feest en het gaat niet om mijn verlossing, al is dat ook geweldig, maar ik wil leven voor U en alles in gereedheid brengen voor U.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom