"Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen." (Openbaring 3:5)

Hoe meer brieven we aan de zeven gemeenten lezen, hoe meer het duidelijk wordt dat elke gemeente midden in de geestelijke strijd staat. Er zijn mensen die stellen dat we hier op aarde een overwinningschristendom zullen hebben als we in de overwinning delen, maar wat vooral opvalt is dat de beloften voor de overwinning pas na dit leven wordt uitgekeerd. En absoluut is er overwiningskracht in het geloof en zijn we in staat om in de naam van Jezus, grote dingen te doen, maar leven in de absolute overwinning wordt ons straks pas gegeven en deze beloften zijn voor nu tot troost.

In Sardis leek het allemaal heel mooi te zijn, maar de waarheid was dat er achter alles wat heel wat leek te zijn, slechts dood geloof zat. En als Jezus straks terugkomt is dood geloof voor Hem geen geloof. En ineens zal Jezus er staan, als een dief in de nacht.

Toch waren er in Sardis die hun kleren niet bevlekt hebben met dit dode, wereldgelijkvormige geloof. Ik weet niet hoe het bij jou is en waar hoe jouw kleren eruit zien. De waarschuwing is ernstig, want als je kleren bevlekt zijn met zonden en niet zijn gewassen in het bloed van Jezus, dan ben je slechts een verliezer en uiteindelijk geen overwinnaar. En gewassen kleren wordt zichtbaar vanuit je werken. Zijn jouw werken, vol voor God?

Als dit zo is, dan krijg je ook vandaag een ongelofelijk grote belofte mee. Kleren die niet bevlekt worden, zullen straks vervangen worden. Nu verslijten je kleren, nu staat je geloof ook soms nog heel erg onder druk en nu is de verleiding soms zo groot, maar degene die overwint, krijgt straks nieuwe, witte kleren. Kleren geschonken door God Zelf. Kleren die niet meer vuil kunnen worden. Volmaakte kleren van een hemelse kleur. Stralend wit zul je straks getooid staan voor Gods troon. Je krijgt straks je statiegewaad. De kleding van een Koninklijk kind, door de Vader bemind.

En nog iets: je naam zal nooit gewist worden uit het boek van het leven. Ja, degenen die zich bevuilen aan de wereld, die zich bevuilen met ongeloof en onbekeerlijkheid, die namen vinden we niet terug in het boek van het leven, maar jouw naam, als jij gelovig wandelt met God en de werken voortbrengt die daar als vanzelf uit voortkomen, jouw naam zal nooit uit het boek gewist kunnen worden. Zou je kunnen afhaken? Het lijkt soms dat dit kan omdat wij denken dat je als overwinnaar ook weer kunt verliezen, maar overwinnen is hier niets anders dan delen in de allesomvattende overwinning van Jezus. Daardoor zijn je kleren niet bevlekt, omdat de identiteit van Jezus, de jouwe is door Zijn genade.

Eigenlijk is er maar ene vraag van belang: Leef jij met Jezus of leef je niet? En leven met Jezus zal de overwinning geven, voor eens en voor altijd.

Gebed: Jezus, U bent mijn Overwinnaar en ik leef met U. Door U zijn mijn kleren niet meer bevlekt en zal ik straks onbevlekt voor U staan en dan zal ik witte, hemelse kleren van U ontvangen. In glorie zal ik straks U hemel binnengaan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu