Tien meiden - Intentie

 

"Dan zal het Koninkrijk van de hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet." (Mattheüs 25:1)

 

We moeten dus waarzaam zijn met betrekking op de komst van Jezus. Maar wat is het verhaal achter de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. Als ze alle tien olie hebben, ze alle tien slapen als de Bruidegom komt, als ze alleen verschillen in de hoeveelheid olie, wat is dan het verhaal er achter? Betekent het dan dat alleen zij die volharden er komen? Ook dat lijkt niet te boodschap te zijn van dit gedeelte.

 

 

Om te begrijpen wat Jezus hier zegt, moet je eerst begrijpen wat deze meiden voor personen waren. Als je alleen leest wat er staat, maar niet weet wat er zich afspeelde dan lijkt er te staan dat alle tien deze meiden hun lampen namen en deze meenamen, terwijl ze op weg gingen om de bruidegom te onthalen. Maar dan ga je voorbij aan de rol van deze meiden. Wat zijn dit eigenlijk voor meiden?

 

Deze tien meiden zijn door de bruidegom gevraagd om de feestzaal klaar te maken. Het waren eigenlijk een soort bruidsmeisjes met een bijzondere taak. En straks als de bruidegom zou komen moest de feestzaal helemaal klaar zijn voor de bruiloft. Niets mocht er aan ontbreken en ze moesten niet bezig zijn om zelf een feest te hebben, maar het moest er om gaan dat de bruidegom met zijn bruid een perfect feest hadden. Met dat doel waren de meisjes op weg gegaan naar de feestzaal. En toen ze klaar waren gingen ze de bruidegom tegemoet. De lampen die ze bij zich hadden waren lampen van de feestverlichting. En vijf meiden hadden lampen en olie meegenomen naar de feestzaal, maar 5 meiden hadden alleen lampen meegenomen waar alleen in de lampen olie zat.

 

Het gaat in deze gelijkenis niet alleen om het waakzaam zijn, maar het gaat over de intentie waar je voor leeft. Deze meiden waren op weg gegaan om de feestzaal klaar te maken. Daarin waren ze uiterlijk wel gelijk, maar het verschil komt openbaar als de bruidegom niet gelijk komt, terwijl ze hem wel verwachten. Er waren vijf meiden die er alles aan deden om het feest voor de bruidegom te laten slagen, zij namen zelfs extra olie mee. Zij zorgden ervoor dat het feest niet vroegtijdig in het donker zou zitten.

 

Maar er waren ook nog vijf andere meiden. Die hadden best zin in een feestje, maar die wilden zelf een feestje en het ging hen uiteindelijk niet om de bruidegom, maar om het feest. Dat moet je even beseffen als je deze gelijkenis leest. Die dwaze meiden waren gericht op hun feestje. Die dwaze meiden zijn diegenen die Jezus wel verwachten, maar Hem verwachten zodat ze zelf naar de hemel kunnen. Maar die wijze meiden zijn diegenen die alles voor de bruidegom over hadden. Dat zijn diegenen die leven voor Jezus. Er is een verschil tussen zij die zich christen noemen omdat ze naar de hemel willen en er zijn christenen die Jezus volgen en alles voor Hem willen doen. Die zijn gericht op het feest voor Jezus. Daar ligt het snijvlak in deze gelijkenis. Leef jij voor de hemel, of leef jij voor Jezus?

 

Gebed: Jezus, U komst zal echt mijn heil volmaken, maar ik wil eigenlijk maar één ding: Dat U alles krijgt wat U verdient, zelfs al moet ik dan nog vele jaren langer op deze aarde dienen. 

 

Als je een vaste lezer bent en ook 'Opwekking overdacht' dagelijks leest, dan zul je merken dat er af en toe even een 'Opwekking overdacht'-artikel niet staat omdat we ene keer per week een artikel van Corine plaatsen. Corine is voor een half jaar, vrijwillig, naar Afrika. Meer kun je lezen in de rubriek Afrika-verhalen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom