“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt: Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom van het leven, die midden in het paradijs van God staat.” (Openbaring 2:7)

De overwinning is behaald door Jezus, maar deze overwinning is voor elke gelovige. Dat is wat we gisteren al hebben gezien. In Hem, zijn wij meer dan overwinnaars. Heel vaak is in het Nieuwe Testament het woord ‘overwinning’ gekoppeld aan een term uit de sportwereld. Toch is de term ‘overwinnen’ in Openbaring veel meer een term die we moeten koppelen aan de militaire term van overwinnen.

Dat is ook niet vreemd, want de overwinning van Jezus was geen sportoverwinning, maar een overwinning in de geestelijke strijd en in de geestelijke wereld. Jezus overwon zonde, dood, hel en satan. En daarmee is alles overwonnen wat er ook maar te overwinnen was. En het is de vraag of jij in die overwinning mee wil. Geloof jij dat de overwinning van Jezus, ook jouw overwinning is. Door het geloof in Jezus is dat namelijk een feit. En luister dan wat de Geest tegen de gemeenten zegt, luister naar wat God tegen jou zegt als je in dit geloof staat: “Die overwint, die zal Ik geven.”

Alle brieven uit Openbaring eindigen met een overwinningsbelofte. Daarmee wordt niet gezegd dat het geloof een soort overwinningsgeloof is waarbij alles voor de wind gaat, maar er wordt wel gezegd dat het geloof in Jezus, alle geestelijke overwinningen wel geeft. Volharding en vertrouwen in het geloof, maakt dat je met Christus meer dan overwinnaar bent. Het heeft er alles mee te maken wat je in Christus hebt gekregen. Zeven keer zullen we daarbij stilstaan en van daaruit de stap maken naar het onderwerp wie jij in Christus bent en wie jij bent voor God, door het geloof in Jezus. Het geloof maakt jou namelijk één met Hem.

De overwinning van Jezus overwint ook het verlies van de eerste liefde. Dat was het grote probleem van de gemeente in Efeze. Ze hadden hun eerste liefde verlaten en van hun hoogte afgevallen. Ze moeten terug naar die eerste liefde, terug naar de totale overwinning van Jezus, waardoor je hart weer in liefde zal gaan branden. De afgoden van de Nicolaïeten haten ze in Efeze wel, maar verder is het belangrijk om in de overwinning te volharden. En door dat geloof, krijg je vandaag de belofte dat je straks te eten zal krijgen van een boom, die we in het paradijs hebben gemist. Kennis van goed en kwaad, vonden we toen belangrijker dan de Boom van het leven.

God zal straks Zijn belofte vervullen voor hen die overwinnen met Jezus, die Hem volgen in Zijn overwinning en die door Zijn overwinning ook zullen overwinnen. Straks krijg je te eten van de Boom die eeuwig leven zal geven. Overwinnen in de geestelijke strijd, door Jezus geeft zoveel meer dan alles hier op aarde. Dan vangt na dit leven, het eeuwige leven aan. Jezus is deze eeuwigheid al overwinnend ingegaan en je zult straks volgen en eeuwig leven in het paradijs van God. Pasen, dat is winnen met Jezus en straks eeuwig met Hem leven.

Gebed: Jezus, Uw beloften Zijn ja en amen. Ik wil slechts in Uw voetsporen gaan en Uw overwinning delen om zo straks eindelijk de eeuwigheid met U binnen te gaan. U zij de glorie, opgestane Heer!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu