"Hij is opgewekt" (Markus 16:6b)

Hij is opgestaan, Hij is niet meer in het graf! Jezus, Hij is niet dood, maar Hij leeft! Ik weet niet of je echt beseft dat Jezus leeft? Het is Pasen, het graf is niet meer gesloten, maar het graf is opengebroken, de steen is weggerold. En Jezus, Hij blijkt niet meer in het graf te zijn. Maar vrouwen, dat hadden jullie toch kunnen weten? Hij had toch gezegd dat Hij op de derde dag weer op zou staan?

Ja, dom hè, van die vrouwen? Dom dat ze niet hadden begrepen dat Jezus de dood zou overwinnen. Dom ook dat ze gewoon niet goed hadden geluisterd en nu vol verdriet en ontzetting bij een leeg graf staan en denken dat Jezus gestolen is. Ze hadden op dit moment zo blij kunnen zijn, als ze het echt begrepen hadden zouden ze bij het graf hebben kunnen gaan zitten om te wachten tot Hij eruit zou komen. En nu, nu zijn ze hopeloos. Wat dom...

Nou ja, dom... Kunnen we dit dom noemen? Kunnen we dit ongelovig noemen? Ik weet niet waar jij met Pasen aan denkt, hoe jij Pasen beleefd, maar wat geloof jij er eigenlijk van? O ja, wij geloven best wel dat Jezus is opgestaan, tenminste, dat hoop ik wel. Maar net die stap verder, of eigenlijk, leef je daar ook uit? Ik ben wel eens bang dat heel veel christenen leven met de gedachte: Jezus is gestorven, Jezus is begraven, Jezus is opgestaan en uiteindelijk is Jezus ook nog eens naar de hemel gegaan, en daar zit Hij nu. En in het gunstigste geval geloven we dan nog dat Hij daar is om te bidden.

Maar geloof je ook dat Jezus leeft? Nee, niet alleen leven in de hemel om te bidden, maar dat Hij echt leeft en daadwerkelijk Zijn leven in te zetten te behoeve van de gelovigen? Geloof je dat Hij echt is opgestaan om te leven. Dat Zijn opstanding de realiteit is waaruit jij en ik mogen leven. Jezus leeft. Hij leeft niet op een één of andere mystieke manier, maar Hij leeft werkelijk en echt. En in Zijn leven en in Zijn overwinning delen wij als we in het geloof zijn.

Pasen is niet zomaar een feest waarop we gedenken dat Jezus gewoon weer opstond, maar Pasen is dat feest waardoor wij geloven dat de dood verslagen is en dat de overwinning op de hel werkelijk een vervolg kan krijgen. De overwinning op satan en zijn trawanten is niet een overwinning waarbij de Overwinnaar om het leven is gekomen, maar is een overwinning waarbij de Overwinnaar de dood gevangen nam en het leven geeft. En dan niet alleen het leven, maar Pasen is ook het feit dat Jezus nu werkelijk leeft, zodat wij in Zijn Naam werkelijk de overwinning mogen aanvaarden, zodat elke macht en kracht onder onze voeten vertrapt kan worden in de Naam van Jezus. Dat is Pasen, dood, waar is je prikkel en hel waar is je overwinning. Ha... Jezus is opgestaan, HALLELUJA!!

Gebed: Jezus, U leeft! U bent opgestaan en ik jubel het vandaag uit. U hebt alle machten en krachten openlijk ten toon gesteld en te kijk gezet. Weg satan, je hebt verloren en de Overwinnaar leeft en in Zijn Naam gebied ik je om elke aanval en elke kracht op mij te staken. Mijn Overwinnaar leeft en ik leef met Hem.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu