"Hij is opgewekt" (Markus 16:6b)

Hij is opgestaan, Hij is niet meer in het graf! Jezus, Hij is niet dood, maar Hij leeft! Ik weet niet of je echt beseft dat Jezus leeft? Het is Pasen, het graf is niet meer gesloten, maar het graf is opengebroken, de steen is weggerold. En Jezus, Hij blijkt niet meer in het graf te zijn. Maar vrouwen, dat hadden jullie toch kunnen weten? Hij had toch gezegd dat Hij op de derde dag weer op zou staan?

Ja, dom hè, van die vrouwen? Dom dat ze niet hadden begrepen dat Jezus de dood zou overwinnen. Dom ook dat ze gewoon niet goed hadden geluisterd en nu vol verdriet en ontzetting bij een leeg graf staan en denken dat Jezus gestolen is. Ze hadden op dit moment zo blij kunnen zijn, als ze het echt begrepen hadden zouden ze bij het graf hebben kunnen gaan zitten om te wachten tot Hij eruit zou komen. En nu, nu zijn ze hopeloos. Wat dom...

Nou ja, dom... Kunnen we dit dom noemen? Kunnen we dit ongelovig noemen? Ik weet niet waar jij met Pasen aan denkt, hoe jij Pasen beleefd, maar wat geloof jij er eigenlijk van? O ja, wij geloven best wel dat Jezus is opgestaan, tenminste, dat hoop ik wel. Maar net die stap verder, of eigenlijk, leef je daar ook uit? Ik ben wel eens bang dat heel veel christenen leven met de gedachte: Jezus is gestorven, Jezus is begraven, Jezus is opgestaan en uiteindelijk is Jezus ook nog eens naar de hemel gegaan, en daar zit Hij nu. En in het gunstigste geval geloven we dan nog dat Hij daar is om te bidden.

Maar geloof je ook dat Jezus leeft? Nee, niet alleen leven in de hemel om te bidden, maar dat Hij echt leeft en daadwerkelijk Zijn leven in te zetten te behoeve van de gelovigen? Geloof je dat Hij echt is opgestaan om te leven. Dat Zijn opstanding de realiteit is waaruit jij en ik mogen leven. Jezus leeft. Hij leeft niet op een één of andere mystieke manier, maar Hij leeft werkelijk en echt. En in Zijn leven en in Zijn overwinning delen wij als we in het geloof zijn.

Pasen is niet zomaar een feest waarop we gedenken dat Jezus gewoon weer opstond, maar Pasen is dat feest waardoor wij geloven dat de dood verslagen is en dat de overwinning op de hel werkelijk een vervolg kan krijgen. De overwinning op satan en zijn trawanten is niet een overwinning waarbij de Overwinnaar om het leven is gekomen, maar is een overwinning waarbij de Overwinnaar de dood gevangen nam en het leven geeft. En dan niet alleen het leven, maar Pasen is ook het feit dat Jezus nu werkelijk leeft, zodat wij in Zijn Naam werkelijk de overwinning mogen aanvaarden, zodat elke macht en kracht onder onze voeten vertrapt kan worden in de Naam van Jezus. Dat is Pasen, dood, waar is je prikkel en hel waar is je overwinning. Ha... Jezus is opgestaan, HALLELUJA!!

Gebed: Jezus, U leeft! U bent opgestaan en ik jubel het vandaag uit. U hebt alle machten en krachten openlijk ten toon gesteld en te kijk gezet. Weg satan, je hebt verloren en de Overwinnaar leeft en in Zijn Naam gebied ik je om elke aanval en elke kracht op mij te staken. Mijn Overwinnaar leeft en ik leef met Hem.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu