Ezra - God alleen

 

"Zij hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het heilige zaad vermengd met de volken van de landen rondom, en de vorsten en de machthebbers hebben als eersten de hand gehad in deze trouwbreuk." (Ezra 9:2)

 

Stel je nu voor dat ik zou zeggen: "Trouwen met een niet-gelovige partner moet je echt niet doen." Wat zou je dan zeggen? Ik merk dat dit namelijk dingen zijn die je eigenlijk in onze tijd niet meer zo erg mag zeggen, want dan ben je intolerrant tegen ongelovigen. Of je moet gewoon niet zo moeilijk doen. Toch is het opmerkelijk dat God, in de wet voor Israël dit wel had bevolen en dat Paulus het later in het Nieuwe Testament gewoon overneemt voor de kerk van het Nieuwe Testament. En toch vinden wij dit heel lastig, want dat hoeft toch niet zo erg te zijn?

 

Het is maar de vraag of het zo werkt. Ezra komt er op een gegeven moment achter dat de wet van God op dit punt nogal grof is overtreden. Hij stelt vast dat de Joden zich hebben vermengd met heidense vrouwen. Er zijn leidinggevenden die dit komen vertellen en Ezra schrik er van en scheurt zelfs zijn kleren. Is dit probleem dan zo heftig? Is dit dan iets waarvoor je zelfs je haren uit je hoofd moet trekken? Er zijn toch wel ergere dingen?

 

Nee, er zijn uiteindelijk geen ergere dingen. Weet je waarom het volk in de ballingschap terecht was gekomen? Om maar ene reden: afgoderij. En waar kwam die afgoderij vandaan? Dat is uiteindelijk voortgekomen uit de gemengde huwelijken. Daar was het misgegaan. Heidense goden en de God van Israël werden samengevoegd tot een veelgodendom. Alles kon er mee door, want als je een vrouw trouwt uit een ander volk, wil je toch ook wel graag rust in huis. En dus werd er van alles gemengd, met als gevolg dat afgoderij het volk uiteindelijk ten onder heeft gebracht.

 

En dan moet je even bedenken dat Ezra net terug is uit de ballingschap en dit ziet gebeuren. Begrijp je dat hij in alle staten is? Dit kan gewoonweg niet waar zijn. Maar waar wij ruimte gaan geven aan andere godsdiensten, daar is het begin van iets pluriforms ontstaan waarbij iedereen zijn gelijk mag hebben en uiteindelijk heeft er niemand meer gelijk, want er is geen gelijk meer. Maar als dan iedereen zijn gelijk mag hebben, verdwijnt God van het toneel en laat Hij Zich niet meer zien, want gemengd worden met andere goden, dat zal God nooit accepteren. Er is maar ene weg naar het Vaderhart van God en niet alle godsdiensten hebben een stukje waarheid. Er is maar ene waarheid en dat is dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Alle andere zogenaamde waarheden zijn geen waarheden, maar bedenksels uit het rijk van de duisternis. En waar mannen en vrouwen met verschillende geloven elkaar treffen en samen verder gaan, daar zal altijd iets gebeuren wat God in de schaduw gaat zetten, maar waar we gezamelijk God dienen, daar zal zegen zijn en daar zal een krachtige tegenwoordigheid van God zijn.

 

Gebed: HEER, U bent jaloers op Uw eer en dat is terecht. U bent het waard dat ik U alleen eer en dat met heel mijn gezin.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom