"En Jezus kwam Jeruzalem binnen en ging de tempel in; en nadat Hij alles rondom bekeken had en toen het al avond was, ging Hij met de twaalf de stad uit naar Bethanië" (Markus 11:11)

Wat was het volk blij, ze hebben een nieuwe koning. Eindelijk komt de opvolger van David en hij zou uiteindelijk de Romeinen dan wel het land uitjagen. Deze koning, die zoveel wonderen en tekenen doet, die moet toch wel tot alles instaat zijn. En ze halen Hem met groot gejuich binnen. Hun jassen trekken ze uit en gooien ze op straat zodat de koning Zijn intrede kan doen.

Wel opmerkelijk dat deze koning op een ezel komt. Het vervoersmiddel van de armen. Het is helemaal geen toonbeeld van macht en kracht. Hij komt niet op een paard, maar op een ezel. Vrede en vriendelijkheid straalt dit uit en helemaal geen overwinningskracht. Ik weet ook niet waarom jij Jezus in je leven welkom heet, maar als het alleen maar om de overwinningen is van jouw problemen, dan zit je goed mis. Er zijn mensen die zeggen: "Ik geloof in Jezus, want Hij kan mijn problemen oplossen." Als dat de Jezus is van jouw leven, dan is het niet de Jezus van de Bijbel, sorry.

O ja, Jezus kan wel al je problemen oplossen en Jezus doet wonderen, ook nu nog en ik geloof dat het absoluut onderdeel is van de bediening van de kerk om tekenen en wonderen in de naam van Jezus te doen, maar als dat het enige is, dan geloof je in een andere Jezus dan die de Bijbel ons leert.

Jezus gaat namelijk in ene keer door naar de tempel. Jezus gaat net als de bok op de Grote Verzoendag naar de plaats waar Hij voorgesteld zou worden aan het volk. Ja, die bok, dat wisten de mensen wel, maar Jezus werd op dit moment niet als de vervulling van Grote Verzoendag gezien. Maar Jezus gaat door naar de tempel, dat is de plaats waar Hij nu moet zijn. En natuurlijk is Hij als Koning binnengehaald en ten diepste is Hij dat ook echt, maar dan wel de Koning van de vrede. Daarom kwam Hij op een ezel te stad binnen, maar om die vrede te geven, moet het niet tussen Israël en de Romeinen opgelost worden, maar tussen Israël en God.

En nu komt Jezus voor het laatst in de tempel. En eigenlijk sluit Hij hier de hele oude tempeldienst af. Nooit meer zal een offer geldig zijn ter verzoening. De laatste keer in de tempel en Jezus kijkt er rond en gaat dan weer weg. Voorgesteld aan God en het volk dat de Bok ter verzoening. En niemand is het ontgaan dat Jezus de stad binnenkwam en de Messias zou komen, rijdend op het veulen van een ezelin. Willen ze het nog duidelijker? Jezus is de Messias, het Offer dat alles zou veranderen.

Maar wat zie je in Jezus? Is Hij koning of Koning, is Hij overwinnaar of Overwinnaar, geeft Hij vrede, of Vrede. Het het aards of is het hemels, daar ligt het verschil in geloof. Is Hij mens of de Mens dat de zonde wegneemt. Hoe geloof jij in Hem?

Gebed: Jezus, U bent mijn Koning en God, U bent mijn Offer voor Mijn zonden en daardoor ook mijn Koning en Vredevorst. Jezus, wees welkom in mijn stad, in mijn leven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu