Ezra - God alleen

 

"Zij hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het heilige zaad vermengd met de volken van de landen rondom, en de vorsten en de machthebbers hebben als eersten de hand gehad in deze trouwbreuk." (Ezra 9:2)

 

Stel je nu voor dat ik zou zeggen: "Trouwen met een niet-gelovige partner moet je echt niet doen." Wat zou je dan zeggen? Ik merk dat dit namelijk dingen zijn die je eigenlijk in onze tijd niet meer zo erg mag zeggen, want dan ben je intolerrant tegen ongelovigen. Of je moet gewoon niet zo moeilijk doen. Toch is het opmerkelijk dat God, in de wet voor Israël dit wel had bevolen en dat Paulus het later in het Nieuwe Testament gewoon overneemt voor de kerk van het Nieuwe Testament. En toch vinden wij dit heel lastig, want dat hoeft toch niet zo erg te zijn?

 

Het is maar de vraag of het zo werkt. Ezra komt er op een gegeven moment achter dat de wet van God op dit punt nogal grof is overtreden. Hij stelt vast dat de Joden zich hebben vermengd met heidense vrouwen. Er zijn leidinggevenden die dit komen vertellen en Ezra schrik er van en scheurt zelfs zijn kleren. Is dit probleem dan zo heftig? Is dit dan iets waarvoor je zelfs je haren uit je hoofd moet trekken? Er zijn toch wel ergere dingen?

 

Nee, er zijn uiteindelijk geen ergere dingen. Weet je waarom het volk in de ballingschap terecht was gekomen? Om maar ene reden: afgoderij. En waar kwam die afgoderij vandaan? Dat is uiteindelijk voortgekomen uit de gemengde huwelijken. Daar was het misgegaan. Heidense goden en de God van Israël werden samengevoegd tot een veelgodendom. Alles kon er mee door, want als je een vrouw trouwt uit een ander volk, wil je toch ook wel graag rust in huis. En dus werd er van alles gemengd, met als gevolg dat afgoderij het volk uiteindelijk ten onder heeft gebracht.

 

En dan moet je even bedenken dat Ezra net terug is uit de ballingschap en dit ziet gebeuren. Begrijp je dat hij in alle staten is? Dit kan gewoonweg niet waar zijn. Maar waar wij ruimte gaan geven aan andere godsdiensten, daar is het begin van iets pluriforms ontstaan waarbij iedereen zijn gelijk mag hebben en uiteindelijk heeft er niemand meer gelijk, want er is geen gelijk meer. Maar als dan iedereen zijn gelijk mag hebben, verdwijnt God van het toneel en laat Hij Zich niet meer zien, want gemengd worden met andere goden, dat zal God nooit accepteren. Er is maar ene weg naar het Vaderhart van God en niet alle godsdiensten hebben een stukje waarheid. Er is maar ene waarheid en dat is dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Alle andere zogenaamde waarheden zijn geen waarheden, maar bedenksels uit het rijk van de duisternis. En waar mannen en vrouwen met verschillende geloven elkaar treffen en samen verder gaan, daar zal altijd iets gebeuren wat God in de schaduw gaat zetten, maar waar we gezamelijk God dienen, daar zal zegen zijn en daar zal een krachtige tegenwoordigheid van God zijn.

 

Gebed: HEER, U bent jaloers op Uw eer en dat is terecht. U bent het waard dat ik U alleen eer en dat met heel mijn gezin.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom