"Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?" (Markus 10:51b)

Jeruzalem komt ondertussen dichterbij. Het einde van de levensweg van Jezus is in zicht, maar eerst nog door een stad die er niet mocht zijn, Jericho. Een stad die vervloekt was toen deze overwonnen werd door Israël en waar een verbod op lag om deze te herbouwen. Toch gaat Jezus er doorheen. Ook daar moest Jezus zijn. En dat is bijzonder te noemen, maar wat Hij dan doet is nog bijzonderder. Het laat ons iets zien van Jezus' manier van werken. Het laat ons ook iets zien van onze verantwoordelijkheid. Want als Jezus de stad binnenkomt zit daar een bekende man aan de poort. Tenminste voor de mensen van de stad was het een bekende. Hij heette Barthimeüs en hij was blind.

En iets in deze man wekt verwondering. Want als je blind bent, misschien al heel veel jaren, misschien zelfs vanaf zijn geboorte, dan hoop je uiteindelijk toch niet meer op herstel? Dan is de moed toch wel verloren, zou je zeggen. Maar toen deze man hoorde dat Jezus eraan kwam begon hij vol hoop te roepen om ontferming. Dit is wel een les, want hoe vaak heb jij al met ziekte getobd en misschien alle artsen wel afgelopen, maar Jezus... Echt bidden en ook nog eens geloven in een wonder? Vaak bidden we wel, maar we zijn daar net zo passief in als mensen die denken dat het geloof eenzijdig bij God vandaan komt.

Deze man sterkt zich uit naar Jezus voor genezing. Daar begint het. En als de omstanders dan zeggen dat hij zijn mond moet houden, dan zou je toch eigenlijk stoppen met roepen. Wel apart dat ook in onze tijd we de mond worden gesnoerd als we genezing door de kracht van Jezus verwachten. Dan word je bijna gelijk in een verdachte kerkhoek neergezet. Dat klopt niet, bij Jezus gaat het toch om het geestelijke?

Nou, niet dus, want bij Jezus gaan ziel en lichaam gelijk op. En Jezus laat Barthimeüs roepen en dan stelt Jezus een vraag die vreemd is: "Wat wil je dat Ik je doe?" Dat is toch logisch, zou je denken. Toch is dit niet logisch, want hij had ook om een aalmoes kunnen vragen. En trouwens, ik kom mensen genoeg tegen die wel geluk willen in hun leven, maar ten diepste niet de omstandigheden willen veranderen. Mensen die blijven vragen: "Hoe moet ik verder?", maar voor genezing of herstel niets over hebben. Jezus stelt eigenlijk altijd de vraag: "Wat wil je dat Ik doe?"

Jezus zal nooit over je grens heen gaan. Jezus is bij machte om je hele leven te vernieuwen, maar als jij niet wil, dan zal Hij niets doen. Als jij geen herstel wil omdat je dan misschien alle aandacht kwijt bent of dat je misschien wel weer moet gaan werken, dan zal er ook geen wonder gebeuren. Als jij tobt met dingen in je leven dan vraagt Jezus vandaag: "Wat wil je dat Ik doe?" Mag Hij ook werkelijk wat doen in je leven. Lichamelijk of geestelijk, maar mag Hij echt wat doen? Als dat zo is: Ga dan heen, je geloof heeft je behouden.

Gebed: Jezus, alles wat in mij gebroken en beschadigd is, dat leg ik voor U neer. En het is met alle gebrokenheid misschien mijn manier van leven wel geworden. Ik wil U alle ruimte geven om mij te vernieuwen en te herstellen. Ik geef alles op wat dat in de weg staat.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu