"Het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat." (Markus 10:25)

Ja, de discipelen raakten wel even flink in de war toen ze Jezus in gesprek hoorden met de rijke jongeman. Want de vraag die deze jongen stelde was niet eens zo vreemd. En het ziet er ook helemaal niet uit dat deze jongen bezig was om een strikvraag te stellen. Het heeft er alle schijn van dat deze jongen een eerlijke vraag stelde waar hij mee zat. En dat bevestigt Jezus ook nog eens omdat Hij hem liefheeft als Hij hoort dat Hij alle geboden van God heeft gehouden.

"Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" Die vraag hield deze jongen bezig en waarschijnlijk was dit ook echt zijn verlangen, want elk gebod had hij nauwgezet gehouden. Tenminste, elke gebod naar zijn naaste wel. Maar dan zegt Jezus: "Verkoop alles wat je hebt, deel het uit en neem je kruis op." En dat was te veel. Ten diepste moest dan zijn hele vertrouwen eraan. Vertrouwen op zijn vermogen.

En de discipelen begrijpen er niets meer van, want als deze jongen buiten het Koninkrijk blijft, wie kan er dan wel ooit binnengaan. Maar dan legt Jezus uit: "Het is makkelijker dat een kameel door het kleinste poortje van de stadsmuur, de naald, naar binnengaat dan dat een rijke in het Koninkrijk kan binnengaan.

Wat doet geld? Heel eenvoudig, als je genoeg geld hebt, kun je zonder God. Dan kun je alles kopen en alles wordt beschikbaar. De jongen wordt verdrietig omdat hij met zijn geld de hemel niet kan kopen. Alles is mogelijk met geld, maar dat wat hij verlangt niet. En de rots onder zijn leven, zijn geld is zijn god. Natuurlijk heeft hij God aanbeden, natuurlijk wel, maar diep geestelijk was zijn geld zijn god. En de poort van de hemel is te klein voor mensen met bulten geld op hun rug. 

En eigenlijk gaat het niet alleen om geld, maar Jezus laat wel zien dat je geld offeren een kruis is. Dat kost je jezelf. Want zijn levenshuis was er op gebouwd en hij kon het niet missen. En het geheim van het Koninkrijk is dat als je alles weggeeft, je honderdvoudig terugkrijgt.

En natuurlijk, jij bent misschien wel niet zo rijk als deze jongen, maar hoe ga je met je geld om? In hoeverre bepaald geld jouw leven, want dat kan ook als je elke dag te kort hebt. Of elke dag tekort omdat je koste wat het kost wil overhouden. Hoe gaan wij met geld om? Hoe eerlijk doen we zaken? Of bevorderen we met geld oneerlijke handel? Het zijn maar een paar vragen, want geld kan ons leven beheersen, zodat de hemelpoort te klein is om met je bulten van geld en geldzorgen binnen te gaan.

Gods Koninkrijk is een rijk van genade waar geld geen rol speelt. Dat moeten we meer beseffen zodat we werkelijk in die ontspanning kunnen komen en het geloof hebben dat als wij onze verantwoordelijkheid nemen, God ook dagelijks wil zorgen.

Gebed: Jezus, ik wil geen afgoden dienen in mijn leven en zeker die van geld niet. Ik wil van Uw genade leven, ik wil me volkomen richten op Uw Koninkrijk en mij door geld niet laten afleiden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu