"Het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat." (Markus 10:25)

Ja, de discipelen raakten wel even flink in de war toen ze Jezus in gesprek hoorden met de rijke jongeman. Want de vraag die deze jongen stelde was niet eens zo vreemd. En het ziet er ook helemaal niet uit dat deze jongen bezig was om een strikvraag te stellen. Het heeft er alle schijn van dat deze jongen een eerlijke vraag stelde waar hij mee zat. En dat bevestigt Jezus ook nog eens omdat Hij hem liefheeft als Hij hoort dat Hij alle geboden van God heeft gehouden.

"Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" Die vraag hield deze jongen bezig en waarschijnlijk was dit ook echt zijn verlangen, want elk gebod had hij nauwgezet gehouden. Tenminste, elke gebod naar zijn naaste wel. Maar dan zegt Jezus: "Verkoop alles wat je hebt, deel het uit en neem je kruis op." En dat was te veel. Ten diepste moest dan zijn hele vertrouwen eraan. Vertrouwen op zijn vermogen.

En de discipelen begrijpen er niets meer van, want als deze jongen buiten het Koninkrijk blijft, wie kan er dan wel ooit binnengaan. Maar dan legt Jezus uit: "Het is makkelijker dat een kameel door het kleinste poortje van de stadsmuur, de naald, naar binnengaat dan dat een rijke in het Koninkrijk kan binnengaan.

Wat doet geld? Heel eenvoudig, als je genoeg geld hebt, kun je zonder God. Dan kun je alles kopen en alles wordt beschikbaar. De jongen wordt verdrietig omdat hij met zijn geld de hemel niet kan kopen. Alles is mogelijk met geld, maar dat wat hij verlangt niet. En de rots onder zijn leven, zijn geld is zijn god. Natuurlijk heeft hij God aanbeden, natuurlijk wel, maar diep geestelijk was zijn geld zijn god. En de poort van de hemel is te klein voor mensen met bulten geld op hun rug. 

En eigenlijk gaat het niet alleen om geld, maar Jezus laat wel zien dat je geld offeren een kruis is. Dat kost je jezelf. Want zijn levenshuis was er op gebouwd en hij kon het niet missen. En het geheim van het Koninkrijk is dat als je alles weggeeft, je honderdvoudig terugkrijgt.

En natuurlijk, jij bent misschien wel niet zo rijk als deze jongen, maar hoe ga je met je geld om? In hoeverre bepaald geld jouw leven, want dat kan ook als je elke dag te kort hebt. Of elke dag tekort omdat je koste wat het kost wil overhouden. Hoe gaan wij met geld om? Hoe eerlijk doen we zaken? Of bevorderen we met geld oneerlijke handel? Het zijn maar een paar vragen, want geld kan ons leven beheersen, zodat de hemelpoort te klein is om met je bulten van geld en geldzorgen binnen te gaan.

Gods Koninkrijk is een rijk van genade waar geld geen rol speelt. Dat moeten we meer beseffen zodat we werkelijk in die ontspanning kunnen komen en het geloof hebben dat als wij onze verantwoordelijkheid nemen, God ook dagelijks wil zorgen.

Gebed: Jezus, ik wil geen afgoden dienen in mijn leven en zeker die van geld niet. Ik wil van Uw genade leven, ik wil me volkomen richten op Uw Koninkrijk en mij door geld niet laten afleiden.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu