"En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen." (Markus 9:35)

We zijn nog steeds met Jezus op weg naar Jeruzalem. We zijn op weg naar het moment dat Jezus daar zal gaan sterven. Maar blijkbaar zijn de discipelen met heel andere zaken bezig. Het blijkt namelijk uit het gedeelte dat we voor ons hebben liggen dat, nadat Jezus voor de tweede keer verteld heeft dat Hij moet gaan sterven, dat de discipelen met elkaar ruzie hebben gemaakt. En dat was Jezus natuurlijk niet ontgaan. En de ruzie die ze hadden was een nogal kerkelijke ruzie. Tenminste, een ruzie die in de kerk heel regelmatig voorkomt. En ruzie ook die onder christenen nogal eens voorkomt.

Maar het was niet alleen ruzie, het was ook het lijden van Jezus verzwaren. Jezus zag op tegen het lijden dat Hem te wachten stond. Tweemaal had Hij verteld wat er zou gaan gebeuren. Ik bezoek nogal eens mensen die voor een hele zware operatie staan. Als er dan iets is dat helpend kan zijn, is dat je luistert naar hun angst, dat je luistert waar ze zo tegenop zien. Een preek hoef je dan echt niet af te steken, als je maar luistert naar de nood.

Jezus vertelde twee keer waar Hij tegenop zag. Hij legde Zichzelf echt bloot. En waar gaan de discipelen zich druk over maken? Over de plaats die zij straks in Zijn Koninkrijk zouden krijgen. En allemaal wilden ze naast Jezus zitten. Waar Jezus vertelt dat Zijn Koninkrijk door de dood heen er zal komen, blijven de discipelen aan een aards koninkrijk denken. En ze strijden met elkaar wie daar het belangrijkste zou zijn. En dat is geen strijd van toen, maar ook van nu. Ook nu zie je onder christenen deze strijd. Belangrijke functies in de kerk zijn zo vervuld, soms met wat vrome praat over roeping en over dat het wel zwaar is maar dat iemand toch wil. Maar wat nu als het om een onzichtbare taak in de gemeente gaat? Waarom krijg je missionaire taken niet vervuld, terwijl de vooraanzittingen nogal begeert worden?

Jezus trapt even stevig op de rem. Hij zal laten zien wat in Zijn Koninkrijk belangrijk is. En dan neemt Hij een kind. "Kijk", zegt Hij, "dat zijn de belangrijke personen in Mijn Koninkrijk." Het zullen degenen zijn die als een kind reageren op de woorden van Jezus. De minst belangrijke personen zijn de belangrijkste in het Koninkrijk van God. Belangrijke posten in de kerk, geven ook zware verantwoordelijkheid. Maar degenen die straks leiding zullen hebben in het Koninkrijk van God dat zullen zij zijn die in deze wereld niet veel aanzien hadden. Want in het Koninkrijk van God, gaat alles andersom.

Wie de eerste wil Zijn bij God, of de belangrijkste, die moet de laatste of de minste belangrijkste op aarde willen zijn. Als een kind en meer niet. Weer die afhankelijkheid en alle opzichten. Jezus gaat lijden, ook dat is de omgekeerde wereld. Dat is waar het om zal gaan. Laten wij er voor waken dat we onze ellebogen niet gebruiken om aanzien te krijgen. Wie zichzelf vernederd, zal door God verhoogd worden.

Gebed: Here Jezus, U bent de eerste! En ik zoek geen hoge plaats, maar wel een leven heel dichtbij U en een leven van dienstbaarheid, zelfs als dat een onooglijke plaats is.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu