"Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon van de mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen." (Markus 8:38)

Zou Jezus Zich in de hemel voor je schamen? Niet een vraag die je elke dag hoeft te beantwoorden, maar vandaag een keer wel. Zou Jezus' lijden in de hemel op een bepaalde manier nu nog doorgaan omdat jij je schaamt voor Hem. Want de ene kant van het opnemen van je kruis is dat niet meer jij leeft, maar Christus in jou. Maar het tweede wat daar dan uit voortkomt is of jij als Jezus op aarde bent. En wat doe jij dan met Hem en met Zijn Woorden.

Het is nogal een vraag waar een behoorlijk gevolg aan zit. Jezus volgen, dat zou je wat kunnen kosten. Misschien wel niet zoals in China voor een christen, maar het zou kunnen dat je door voor Jezus uit te komen, je minstens toch wat meewarig wordt aangekeken. En het is de vraag wat jij doet met de woorden van Jezus en met Zijn boodschap.

En dan maakt het echt niet zoveel uit of je dominee bent of vuilnisman. Want ook ik vind sommige woorden van Jezus nogal schokkend, zo schokkend dat ook ik wel eens denk: "Moet ik dat echt op deze manier zeggen?" Maar Jezus nam geen blad voor Zijn mond als het om de waarheid ging. En de waarheid vandaag is dat als wij liever de wereld willen winnen (niet winnen voor Jezus, maar de wereld ons eigendom maken) in plaats dat wij op Jezus gericht zijn, dat we daarmee schade aan onze ziel lijden. Overigens zegt Jezus hier niets over behoud of verloren gaan.

Maar Jezus zegt wel: Als jij je schaamt voor Mij en Mijn woorden, dan schaam Ik mij voor jou. Laat die woorden eens bij je binnenkomen met de gedachte daarbij wat het Jezus kostte om jou te redden. En weet je, dan denk ik, zeg ik dan nu geen dingen die heel wettisch lijken? Ben ik dan nu niet bezig om iets verplicht te stellen? Toch is Jezus wel heel erg duidelijk. 

En eigenlijk is het ook niet vreemd. Want als jij zeker weet dat alleen Jezus en Zijn woorden de waarheid zijn, dan weet jij ook dat dit niet alleen voor jou je redding is, maar ook voor elk ander mens op deze wereld. En als het lijden van Jezus echt waardevol voor je is, dan wil je niets liever dan dat de hele wereld er gebruik van zou maken, zodat het intense lijden van Jezus ook werkelijk zoveel mogelijk redding opbrengt. Want hoe meer gelovigen, hoe meer dat Jezus' werk  gewaardeerd wordt. En dan is zwijgen uit schaamte, je schamen voor het allergrootste dat God in de wereldgeschiedenis heeft gedaan. Wat zou Jezus dan moeten zeggen in de hemel als Zijn Vader naar jou vraagt?

We hoeven ons niet te schamen voor Jezus en Zijn woorden... Er is geen grotere Koning dan Jezus. Hij is zo volmaakt, volkomen Goddelijk. Hij stijgt boven alles uit. En elk mens die jou belachelijk maakt om de woorden van Jezus, die ziet niet wat de werkelijkheid is.

Gebed: Here Jezus, U wil ik belijden voor de mensen, U wil ik aanbidden. Mijn leven zal staan in het teken van U. En ik geloof dat U met vrijmoedigheid over mij zal spreken bij Uw Vader als ik op aarde vrijmoedig van U spreek.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu