"Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen." (Markus 8:34b)

Het zal je maar gezegd worden: Ga weg achter mij satan. En dat terwijl je net hebt beleden dat Jezus de Christus is. En dat terwijl je helemaal voor Jezus wil gaan. Ik krijg soms wel eens de vraag of een kind van God een demon in zich kan hebben. Ja, dat kan. Zodra wij ons openstellen voor verkeerde gedachten of zonden toelaten, dan krijgt satan een kans om binnen te komen en op bepaalde terreinen de macht over te nemen. Soms kan dat verslavend zijn, soms ook zoals nu bij Petrus gebeurt. Satan pakt de ruimte die hij krijgt op het moment dat Petrus Jezus ziet als de nieuwe koning.

Dit is wel wat er kan gebeuren. Satan heeft meer invloed op ons leven dan dat wij beseffen. Niet voor niets schrijft Paulus later over de geestelijke wapenrusting die van belang is. En met het gesproken Woord moeten wij satan te lijf gaan. En wat doet Petrus? Petrus gaat zijn eigen visie volgen, terwijl hij het Woord had moeten gebruiken. En als Jezus hem zijn gang had laten gaan, dan had Petrus er alles aan gedaan om het lijden van Jezus te voorkomen.

En het lijden van Jezus voorkomen, dat is de taal uit de hel. Daar wil satan maar heel graag Petrus als een instrument voor gebruiken. En Petrus had uit het Woord moeten weten dat de Messias niet kwam om een aards koninkrijk te vestigen. Al direct na de zondeval had God de Redder beloofd die satan de kop zou vermorzelen. Al direct werd de Redder van de mensheid aangekondigd. En ook Jesaja had er al heel veel over geprofeteerd.

Dat wat Petrus zegt zijn gedachten die satan gebruikt om Petrus een te zetten tot het voorkomen van het lijden van Jezus en als hem dat zou lukken, dat zou de mensheid niet gered zijn, dan zouden wij in onze zonden gebleven zijn. Maar Jezus bestraft hier niet Petrus, maar Hij bestraft hier rechtstreeks satan. Hij zet satan direct op zijn plek. "Er achter en uit Mijn blik." Jezus doorziet direct dat satan in Petrus bezig is.

Dit zet het vandaag wel op scherp. Heel erg op scherp, want zodra wij onze visie gaan volgen en die niet meer toetsen aan Gods Woord, dan kan het ineens helemaal mis zijn. Dat kan satan zomaart ruimte krijgen. De waarheid is altijd van belang. Soms laat satan je leugens geloven, die je vervolgens ook nog gaat uitspreken. Doorzie hem, door te zien wat God Zelf zegt. Zeker als het om het Koninkrijk van God gaat en de groei van jouw geloof. Die twee zaken wil hij nooit. 

En in navolging van Jezus hebben wij satan op zijn plek te zetten. "In de Naam van Jezus, achter mij." Satan heeft geen recht meer op het moment dat jij op de waarheid staat. Zodra je leugens toelaat, heeft hij recht om daar iets mee te doen. Bij Petrus was dat zijn visie op Jezus' koningschap. Bij jou krijgt hij misschien andere ruimtes, maar belijdt die ruimtes als zonden aan God en stuur satan weg in de Naam van Jezus!

Gebed: In Uw Naam, Jezus, wil ik in de waarheid leven en ik ontzeg satan elke bestaansgrond in mijn leven op het gebied van leugens in mijn denken. Ik ontzeg hem elke grond omdat Jezus mijn waarheid is. Ik ben geliefd door God in Hem.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu