Ezra - Voorziening

 

"Moge God, Die Zijn Naam daar heeft doen wonen, elke koning en elk volk omverwerpen die zijn hand uitstrekt om mijn bevel te overtreden door dit huis van God in Jeruzalem te schaden. Ik, Darius, heb het bevel gegeven, laat het zorgvuldig uitgevoerd worden." (Ezra 5:12)

 

Ken jij dat oude psalmvers nog? Ik ben met de psalmen opgegroeid en die zijn mij echt nog lief. En sommige psalmen zijn zo treffend. Die psalm: "Maar de HEER zal uitkomst geven, Hij die 's daags Zijn gunst gebied." Uiteindelijk zal de HEER Zelf ook voor de uitkomst zorgen. Dat hoeven wij niet eens te bewerken, dat doet Hijzelf. Als God zegt dat we door moeten gaan met Zijn werk, dan zal Hij ook voorzien als er tegenstand is. Dat kan echt wel eens moeilijk zijn om daar op te vertrouwen. En bij Israël was de tegenstand toch echt van een behoorlijk niveau. Het waren niet de eersten de besten. En durven vertrouwen dat God Zijn plan ook Zelf zal beschermen.

 

Het was natuurlijk bij koning Kores al begonnen. Hij had aangegeven dat de tempel herbouwd moest worden. Dat was Gods bedoeling, Zijn plan en niet dat van Kores. En ondanks alle tegenstand, als je dan toch weer gaat bouwen, terwijl er ook een verbod is uitgesproken en er ook nog eens veel geweld bij was gebruikt, dan is het niet vreemd dat je je soms afvraagt waar je mee bezig bent.

 

De brief met de bevindingen die bij koning Darius terecht was gekomen van de landvoogd was ook heel duidelijk. En de kwetsbaarheid van wie de Joden eigenlijk waren was ook iets bijzonders. Maar dan is nog steeds maar de vraag hoe een koning als Darius zal beslissen. Een koning in die tijd waren zeker niet allemaal keurige democratische koningen die alleen maar een soort symbolische functie hadden. Elk woord van de koning was in die tijd waarheid en zekerheid. Wat een koning zei, moest gebeuren en ook enige willekeur was helemaal niet vreemd. En wat wordt dan de uitslag van een brief, die door de landvoogd bij de koning is gebracht.

 

Maar dan blijkt dat God daarin Zelf regeert. Er was al bescherming toen er niemand hen een strobreed in de weg legde, maar nu doet Darius uitspraak. Hij is gewoon een koning die allerlei afgoden diende. Wellicht heeft hij de God van Israël gezien als een van de vele goden. Maar toch is zijn uitspraak opmerkelijk. Hij geeft namelijk God de ruimte om iedereen die zijn hand uitstrekt naar de bouw van de tempel van deze God, omver te laten werpen. De woorden van Darius zijn krachtig. Hij zet er een straf op die hijzelf zal uitvoeren, elke tegenstander zal hij ophangen aan een balk van zijn huis, maar hij geeft bovenal God alle ruimte om op te treden.

 

En toch is dit meer dan alleen een paar woorden. Hoe moet die tempel oot herbouwd worden met zoveel tegenstand? Het antwoord is eigenlijk heel duidelijk: God zal daar Zelf voor zorgen. Dat wat niet kan bij ons en waar wij niet genoeg invloed voor hebben, daar zal God Zelf zorgen voor de opdracht die Hij ons geeft. Kunnen wij Zijn Koninkrijk soms niet in deze wereld kwijt? Het blijft wel Zijn plan en zelfs goddeloze koningen blijken dan mee te moeten werken aan Gods plan. Dat is bemoedigend voor ons in een tijd waarin God weinig plaats krijgt.

 

Gebed: HEER, U bent HEER van de heren en Koning van de koningen. Zelfs aardse koningen moeten meewerken aan Uw plan en U voorziet waar wij Uw voorziening nodig hebben om te kunnen gehoorzamen aan Uw plan.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom