"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet." (Hebreeën 11:1)

We hebben een maand stilgestaan bij de brief aan de Hebreeën. Een maand die niet altijd heel praktisch was, maar waarin we veel dieper onderwijs hebben gekregen over Jezus. Laten we het een maand volwassenonderwijs noemen. En we sluiten af met het stukje waar we gisteren aan begonnen. Want als de rechtvaardige uit het geloof leeft, dan zou de schrijver, de schrijver niet zijn als hij dat dan ook nog wel gaat uitwerken. We gaan nu niet alle geloofshelden uit hoofdstuk 11 langs, dat komt misschien later nog wel eens, maar we sluiten af daar even nog stil te staan bij de definitie van geloof.

Het geloof (en een geloof) is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Het geloof is meer dan alleen de verzoening, het geloof is ook het geloof in de Zoon Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord. Het geloof is ook dat God niet meer in een tabernakel woont, maar tabernakelt in ons lichaam. Het geloof is ook de vrijmoedigheid tot God en de zekerheid van onze eeuwige toekomst. En de dingen die er nog niet zijn, daar hopen we op. Hopen doe je op datgene waar je naar verlangt. In deze wereld is hoop onzeker, maar in het geloof is de hoop helemaal zeker. Je hoeft niet te twijfelen, of je zult de eeuwige toekomst ontvangen door het geloof in Jezus. Het geloof in Jezus is een onderdeel van het geloof, maar het geloof strekt zich uit naar de dingen die nog niet zijn alsof ze waren.

We hopen op alles wat God ons belooft. Dat is heel concreet wat het geloof in jou leven uit moet gaan werken. En die hoop geeft je vaste grond onder je voeten. Het is een vaste grond, waardoor jouw leven niet langer wankelt, maar vast staat in de hoop door het geloof. Het is een zeker weten dat je het zal ontvangen!

Daarnaast is het ook een bewijs van de zaken die je niet ziet. God heeft deze aarde geschapen. Wil je daarvan bewijs? Dat lukt niet door redeneren, maar het bewijs dat God de aarde heeft geschapen ligt in jouw geloof. Jezus stierf aan het kruis voor jou? Het bewijs is nergens anders in te vinden dan in het geloof. En dat telt in deze wereld niet mee, alles wat niet empirisch te bewijzen is, alles wat niet zichtbaar is aan te tonen is niet bewezen, maar het geloof is voor ons die behouden worden, het bewijs dat alles waar is wat God ons heeft bekend gemaakt. Het geloof geeft jou een zo'n diepe zekerheid dat dit jouw bewijs is van alle zaken die je niet ziet, maar die er zijn omdat God het zegt.

En uit dit geloof dat een vaste grond is voor je hoop en een bewijs van alle onzichtbare zaken, zal de rechtvaardige leven. Zo leefde Jezus uit Zijn geloof, en op deze manier volgen wij Hem met het geloof na. Amen? Amen!

Gebed: Vader God, ik geloof! Ik geloof dat alles waar is wat U zegt, het is mijn vaste grond geworden. Ik heb de vaste grond gevonden in al Uw woorden die waar en zeker zijn. En ik leef met het bewijs dat U in mij werkt door het geloof. Alles is waar en voor mij is het vanaf vandaag bewezen door het geloof.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu